Obstarávanie

Rekonštrukcia domu smútku a obnova cintorína v obci Sasinkovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sasinkovo
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
106 151,00
Konečná suma(Bez DPH):
106 620,00
Zaplatené:
100.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavba pozostáva: SO-01 : Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku SO-02 : Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch SO-03 : Vnútroareálové osvetlenie SO-04 : Vnútroareálové rozvody vody Jestvujúci areál cintorína a Dom smútku sa nachádzajú v obci Sasinkovo, kde plnia svoju funkciu pre obyvateľov tejto obce. Jestvujúca budova domu smútku bola postavená v 70-tich rokoch 20 storočia. Zo stavebno- technického hľadiska sa jedná o murovanú konštrukciu, prekrytú plochou strechou, s krytou vonkajšou terasou. Budova si vyžaduje čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu. Areál cintorína si vyžaduje rekonštrukciu jestvujúcich spevnených plôch chodníkov, ako aj rekonštrukciu jestvujúceho pletivového oplotenia so vstupmi. V areáli cintorína je potrebné dobudovanie vonkajšieho areálového osvetlenia pri jestvujúcich chodníkoch. V areáli cintorína je potrebné dobudovanie rozvodov vody a troch studničiek. Ako zdroj vody sa využije existujúca kopaná studňa s priľahlou vodárňou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB-STAV s.r.o. 2 106 620,00 Neuvedené EUR 25. Máj 2016 55247

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669085/content/547213/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657627/content/469620/download","filename":"Sasinkovo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669095/content/547247/download","filename":"15_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/361686/content/332197/download","filename":"Súťažné podklady Obec Sasinkovo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669104/content/547282/download","filename":"36_Správa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669093/content/547245/download","filename":"14_Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 1 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657623/content/469610/download","filename":"SKMBT_22316021808520.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669096/content/547249/download","filename":"18_Zápisnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669096/content/547250/download","filename":"18_Zápisnica2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Marec 2016 3. Marec 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×