CPV kód

45212000-6

Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 990 000 EUR
Obec Tajná 1 173 184 EUR
Obec Bajč 1 366 518 EUR
Mesto Nová Baňa 1 98 397 EUR
Obec Ratkovce 1 77 673 EUR
Mesto Topoľčany 2 145 462 EUR
Mesto Nitra 1 352 249 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 3 651 357 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 203 118 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 1 336 339 EUR
Obec Pečeňady 1 423 511 EUR
SPEKTRUM REAL, s.r.o. 1 440 819 EUR
Mesto Lipany 1 292 197 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 97 000 EUR
Mesto Košice 1 3 928 242 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 2 449 866 EUR
Pohoda Services s.r.o. 1 160 115 EUR
Obec Žlkovce 1 188 762 EUR
Triangle Group International, s.r.o. 1 869 983 EUR
Obec Kochanovce 1 96 272 EUR
Rastislav Kušnir 1 267 897 EUR
Obec Vrchteplá 1 73 042 EUR
Obec Gáň 1 238 607 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 203 651 EUR
Obec Veľké Dravce 1 470 307 EUR
Obec Gregorovce 1 182 007 EUR
Obec Drnava 1 164 840 EUR
Obec Horné Zahorany 1 112 409 EUR
Obec Lúky 1 111 293 EUR
Obec Kostolec 1 70 628 EUR
Ing. Peter Bajus 1 199 182 EUR
Obec Drňa 1 134 298 EUR
Obec Borčany 1 43 100 EUR
Obec Janov 2 291 735 EUR
Obec Nemčiňany 2 268 114 EUR
Obec Kaluža 1 159 450 EUR
Obec Nová Bystrica 3 464 996 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 57 360 EUR
Obec Janice 1 186 489 EUR
Obec Málaš 1 83 713 EUR
Obec Zvončín 1 127 075 EUR
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1 1 213 554 EUR
Obec Vlkyňa 1 124 989 EUR
Obec Galovany 1 96 508 EUR
Obec Skýcov 1 174 869 EUR
Obec Dolná Krupá 1 142 176 EUR
Obec Kamienka 1 224 388 EUR
Obec Sučany 1 45 210 EUR
Obec Pečenice 2 236 652 EUR
Obec Hosťová 1 119 807 EUR
Obec Tehla 1 123 579 EUR
Obec Radôstka 1 119 414 EUR
Obec Veľké Vozokany 1 150 363 EUR
Obec Beša 1 50 835 EUR
Obec Koplotovce 1 105 875 EUR
Obec Riečka 1 117 924 EUR
Obec Abovce 1 127 483 EUR
Obec Bešeňová 1 153 499 EUR
Obec Kosihovce 1 163 850 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 292 548 EUR
LOAR-VE, a.s. 1 68 199 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 1 789 816 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 98 021 EUR
Obec Markušovce 1 73 173 EUR
Mesto Snina 2 5 427 859 EUR
Biofarma Turie, a.s. 1 472 935 EUR
PINE Systems s.r.o. 1 923 063 EUR
Obec Veľká nad Ipľom 1 30 259 EUR
PRIBINA - W, spol. s r.o. 1 313 819 EUR
Jaroslav Kudroč 1 1 009 875 EUR
GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 1 047 800 EUR
Roland Kiš - "BONO" 1 44 321 EUR
Obec Štrkovec 1 131 392 EUR
Liečebné termálne kúpele, a.s. 1 396 189 EUR
Ing. Pavel Petrík 2 151 530 EUR
Obec Trnkov 1 112 600 EUR
Castoria, a. s. 1 1 377 369 EUR
MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. 1 1 800 136 EUR
DUALITA, s.r.o. 1 329 000 EUR
Obec Chanava 1 212 387 EUR
Vratislav Greško - AUTOPROGRES 1 893 158 EUR
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 2 118 634 EUR
Obec Sasinkovo 1 106 620 EUR
Jozef Parditka - CENTER 1 101 514 EUR
Bystrík Vidašič 1 199 253 EUR
YETI, s.r.o. 1 1 862 297 EUR
Mesto Hriňová 1 589 000 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 1 2 473 710 EUR
EUCA, s.r.o. 1 559 900 EUR
Obec Podlužany 1 106 224 EUR
Obec Stretavka 1 65 194 EUR
Obec Nová Lehota 1 68 303 EUR
Obec Čierne 1 573 165 EUR
ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 2 3 432 812 EUR
MUDr. Peter Jambor 3 3 747 092 EUR
ZERA s.r.o. 1 1 375 853 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 366 003 EUR
Obec Senné 1 196 238 EUR
Obec Terňa 1 181 742 EUR
1. SENIOR CITY, a. s. 1 273 203 EUR
Obec Gemerská Hôrka 1 374 504 EUR
TECHREAL s.r.o. 1 3 056 080 EUR
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 1 630 913 EUR
Jozef Gustiňák Hagman 1 611 000 EUR
RK gastro s.r.o. 1 296 500 EUR
Obec Lazisko 1 232 600 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 632 106 EUR
AQUA KUBÍN, s.r.o. 2 795 368 EUR
Obec Rejdová 1 36 693 EUR
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 1 169 800 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 380 791 EUR
Hotel IMPOZANT, s.r.o. 1 2 059 122 EUR
Technické služby mesta Tvrdošín 1 3 132 575 EUR
Mestské športové zariadenia, s.r.o. 1 1 224 999 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 2 691 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 1 877 646 EUR
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 1 885 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 1 30 259 EUR
MBM-GROUP, a.s. 2 2 449 866 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 2 4 191 357 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 397 684 EUR
CS, s.r.o. 1 127 075 EUR
HASTRA s.r.o. 3 1 541 176 EUR
DARTON s.r.o. 1 366 518 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 1 380 791 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 397 684 EUR
MONDEA s.r.o. 2 292 991 EUR
PEhAES, a.s. 1 292 197 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 2 241 905 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 292 548 EUR
TIGRID s.r.o. Michalovce 1 169 800 EUR
GMT development, s.r.o. 1 112 600 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 2 183 548 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 1 877 646 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 2 118 634 EUR
PAJMI, s.r.o. 1 573 165 EUR
Zempres, s.r.o. 1 423 511 EUR
AVA-stav, s.r.o. 3 2 262 799 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 2 247 247 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 45 210 EUR
STAVEBUILD s.r.o. 1 440 819 EUR
KOLEK, s.r.o. 1 196 238 EUR
ViOn, a.s. 1 124 989 EUR
MILPEK, s.r.o. 1 130 815 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 3 928 242 EUR
EU-GROUP a. s. 1 1 862 297 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 160 115 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 203 118 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 119 414 EUR
Reinter s.r.o. 1 4 887 859 EUR
IMAR SK s.r.o. 1 164 840 EUR
Metrostav a.s. 1 589 000 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 142 176 EUR
Darien, s.r.o. 1 96 272 EUR
Via - kom s.r.o. 1 267 897 EUR
FEROSTA, s.r.o. 1 73 042 EUR
BETONMIX, s.r.o. 1 238 607 EUR
Sayrus s.r.o. 1 470 307 EUR
PŠP s.r.o. 1 159 450 EUR
PATROL& GUARD s.r.o. 2 246 707 EUR
HBH, a.s. 1 70 628 EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o. 1 65 194 EUR
BEDIK s.r.o. 1 199 182 EUR
GEVOS, s. r. o. 1 96 508 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 186 489 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 472 935 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 2 268 689 EUR
MLADOSTAV, spol. s r.o. 1 83 713 EUR
GIFT s.r.o. 1 366 003 EUR
DHAP, s.r.o. 1 85 330 EUR
RECON s.r.o. 1 203 651 EUR
FURMET GROUP, s.r.o. 1 57 360 EUR
Ing. Viliam Čech 2 363 749 EUR
MBL a.s. 1 1 213 554 EUR
Tomáš Dinis 1 224 388 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 106 620 EUR
BENSTAV s.r.o. 1 50 835 EUR
STAVART, s.r.o. 2 245 407 EUR
TREOS s.r.o. 1 153 499 EUR
BARETTI, s.r.o. 1 163 850 EUR
INPEK, s.r.o. 1 2 473 710 EUR
TONEX, spol. s r.o. 1 68 199 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 1 990 000 EUR
UNISTAV NB s.r.o. 1 98 397 EUR
TATRAMETAL PP s.r.o. 1 98 021 EUR
SESTAV, s.r.o. 1 1 789 816 EUR
AKORD stavby, s.r.o. 1 1 224 999 EUR
Team s.r.o. 1 893 158 EUR
MOSAP, a.s. 1 352 249 EUR
STABIL, a.s. 2 1 219 563 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 1 336 339 EUR
MARFIL, s.r.o. 1 313 819 EUR
DREMONT spol. s r.o. 1 396 189 EUR
IRES R + M s.r.o. 1 44 321 EUR
Ing. Miroslav Mačičák 1 112 253 EUR
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. 1 39 277 EUR
SLOVUNION spol. s r.o. 1 1 377 369 EUR
V.I.P. STAV spol. s r.o. 1 1 800 136 EUR
Oraving, s.r.o. 2 3 743 575 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 1 101 514 EUR
TRNAX, s.r.o. 1 199 253 EUR
ENVIROSTAV s.r.o. 1 1 009 875 EUR
Miroslav Kijac- Stavebné práce 1 68 303 EUR
INTERBAU s. r. o. 2 109 866 EUR
TOSTAV, s.r.o. 1 106 224 EUR
ENEX GROUP, s.r.o. 2 3 432 812 EUR
ISTERCOM, s.r.o. 4 5 122 945 EUR
IBEG, a.s. 2 291 735 EUR
Ing. Július Longai - Longai family 2 343 779 EUR
Ladislav Sliva 1 273 203 EUR
F K L a brat spol. s r.o. 1 188 762 EUR
CASON CONSULTING a.s. 1 374 504 EUR
Stavebné realizácie s. r. o. 2 3 686 993 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 3 464 996 EUR
SIPA, s.r.o. 1 43 100 EUR
Pramos Centrum s.r.o. 2 357 653 EUR
PROMTO, a.s. 1 2 059 122 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 1 632 106 EUR
Star Design, s.r.o. 1 2 691 EUR
MONZAR spol. s r.o. 1 97 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska v obci Tajná Obec Tajná 173 184 173184.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Športovo relaxačné centrum Obec Pečeňady 564 607 564607.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vytvorenie novej atrakcie CR rekonštrukciou NKP vyhliadky Monte Móry v lokalite Štrbské pleso SPEKTRUM REAL, s.r.o. 460 529 460529.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Turistický objekt - obnova Pohoda Services s.r.o. 188 442 188442.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v obci Kochanovce Obec Kochanovce 108 743 108743.0 EUR 2016 Práce Áno 1
SMREČINY restaurant wellness Rastislav Kušnir 284 959 284959.0 EUR 2015 Práce Áno 1
ZATEPLENIE DOMU KULTÚRY - Vrchteplá Obec Vrchteplá 73 042 73042.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba ubytovacieho zariadenia na klubovňu a obnova dvora kultúrneho domu Obec Gáň 286 328 286328.0 EUR 2016 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY Športové a komunitné centrum, Drnava Obec Drnava 164 840 164840.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Horné Zahorany Obec Horné Zahorany 112 409 112409.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu LÚKY Obec Lúky 111 293 111293.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia obecného úradu v obci Kostolec Obec Kostolec 70 628 70628.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Ing. Peter Bajus 230 563 230563.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce na objekte cestovného ruchu a objekte spracovania mlieka – Viera Bahnová, Farma B + B VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 170 865 170865.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a prestavba kultúrneho domu - Janice Obec Janice 166 785 166785.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nevyužitého objektu bývalej materskej školy na Komunitné centrum Málaš Obec Málaš 117 467 117467.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy Domu kultúry v obci Galovany Obec Galovany 96 508 96508.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena dokončenej stavby, súp. číslo 236 - reštaurácia Dubne na amfiteáter Kamienka Obec Kamienka 256 526 256526.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pečenice Obec Pečenice 87 052 87052.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia amfiteátra a verejného priestranstva a výstavba multifunkčného ihriska v obci Hosťová Obec Hosťová 122 828 122828.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Tehla Obec Tehla 110 024 110024.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného domu - časť pre kultúru v obci Radôstka Obec Radôstka 119 414 119414.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany Obec Veľké Vozokany 99 166 99166.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Beša Obec Beša 47 977 47977.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku - Ratkovce Obec Ratkovce 99 203 99203.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Koplotovce Obec Koplotovce 98 250 98250.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Riečka Obec Riečka 98 188 98188.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Abovce Obec Abovce 124 850 124850.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a nadstavba Kultúrneho domu Bešeňová Obec Bešeňová 199 982 199982.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a prístavba kultúrneho domu v Hrnčiarskych Zalužanoch Obec Hrnčiarske Zalužany 169 719 169719.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Kultúrny dom v obci Kosihovce Obec Kosihovce 163 850 163850.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Penzión a reštaurácia VILLA ROSA - investície do skvalitnenia a rozšírenia našich služieb LOAR-VE, a.s. 78 000 78000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu- Bajč Obec Bajč 458 509 458509.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Záchody a sprchy Tajch Mesto Nová Baňa 100 000 100000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia časti kultúrneho domu na cezhraničné kultúrno-konferenčné centrum Mesto Spišská Stará Ves 97 701 97701.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné práce - Prezentačná miestnosť Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 57 260 57260.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športovej haly Snina Mesto Snina 610 467 610467.0 EUR 2015 Práce Nie 1
ZŠ - zateplenie fasády a výmena okien Mesto Topoľčany 156 500 156500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Býv. ZŠ Tovarnícka - výmena okien (pavilón C) TOPOĽČANY Mesto Topoľčany 35 000 35000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER PRIBINA - W, spol. s r.o. 314 486 314486.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia - PIZZA DOMĆEK Roland Kiš - "BONO" 37 343 37343.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Bowling - dvojdráhový LTK - Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele, a.s. 332 981 332981.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia jestvujúceho objektu reštaurácie Ing. Pavel Petrík 161 654 161654.0 EUR 2015 Práce Áno 2
Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice Mesto Košice 4 124 000 4124000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
MARINA LIPTOV – technické zariadenie budovy a uskutočnenie dokončovacích stavebných prác na polyfunkčnom vstupnom objekte SO17 Castoria, a. s. 1 392 000 1392000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Majerovský kaštieľ MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. 1 805 417 1805417.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Konferenčné centrum DUALITA, s.r.o. 405 629 405629.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba objektu „Divadlo u Greškov“ – Tajov Vratislav Greško - AUTOPROGRES 916 749 916749.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča, pre účel Penzión - stavebné práce. Triangle Group International, s.r.o. 936 902 936902.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a ihriska Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 163 554 163554.0 EUR 2015 Práce Áno 2
MODERNIZÁCIA PENZIÓNU JOZEFÍNA, KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA Jozef Parditka - CENTER 105 936 105936.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy na kultúrny dom – I. etapa Obec Veľká nad Ipľom 45 158 45158.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba, prístavba a rekonštrukcia penziónu Viktória GASTROCENTRUM, spol. s r.o. 1 082 819 1082819.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Bystrík Vidašič 199 962 199962.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna YETI, s.r.o. 1 870 863 1870863.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hotela CHEMES Jaroslav Kudroč 975 303 975303.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Penzión Poludnica –stavebné práce PINE Systems s.r.o. 976 789 976789.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie cestovného ruchu Lúčky EUCA, s.r.o. 614 160 614160.0 EUR 2016 Práce Áno 1
"Zvyšovanie energetickej účinnosti stavebných konštrukcií na DK v obci Stretavka" Obec Stretavka 54 892 54892.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Drňa 150 000 150000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia kultúrneho domu - regeneračné, kultúrne centrum seniorov a ZŤP občanov – Nová Lehota Obec Nová Lehota 71 377 71377.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia zateplenia strechy a výmena výplne otvorov na Kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej. Obec Dolná Krupá 165 876 165876.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nemčiňany Obec Nemčiňany 114 282 114282.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba komunitného a spolkového centra, výstavba amfiteátra Obec Podlužany 124 472 124472.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výrobno-prevádzkový objekt s vybudovaním ubytovacích kapacít Biofarma Turie, a.s. 500 767 500767.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba a nadstavba KD Čierne s vytvorením 12 B.J. Obec Čierne 478 000 478000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy obecného športového domu Obec Sučany 50 000 50000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rehabilitačno-rekonvalescenčné centrum Skalná ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1 988 915 1988915.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Produkčný skleník - Považan MUDr. Peter Jambor 394 848 394848.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Víno-produkcia Vieska nad Váhom ZERA s.r.o. 1 375 853 1375853.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Agroturistické ubytovacie centrum Považany MUDr. Peter Jambor 1 999 289 1999289.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vidiecka pekáreň Považie ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1 443 897 1443897.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Pivovar Považan MUDr. Peter Jambor 1 362 793 1362793.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba športového areálu a verejného priestranstva v obci Senné Obec Senné 196 238 196238.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkyňa Obec Vlkyňa 124 989 124989.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu a revitalizácia verejného priestranstva v obci Chanava Obec Chanava 212 387 212387.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Viacúčelová spoločenská budova v obci Štrkovec Obec Štrkovec 124 796 124796.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba Obec Markušovce 73 173 73173.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia penziónu Welya so sídlom v Štúrove 1. SENIOR CITY, a. s. 273 203 273203.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Komunitné centrum a verejné priestranstvá v obci Žlkovce Obec Žlkovce 207 388 207388.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v obci Gemerská Hôrka – zníženie energetickej náročnosti Obec Gemerská Hôrka 366 570 366570.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku a obnova cintorína v obci Sasinkovo Obec Sasinkovo 106 151 106151.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Súbor apartmánových domov - Mengusovce TECHREAL s.r.o. 3 166 882 3166882.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Súbor apartmánových domov - Mengusovce RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 658 577 658577.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba rozprávkovej dediny pri penzióne Koliba v Dolnom Kubíne Jozef Gustiňák Hagman 681 667 681667.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia komplexných služieb pivného wellness a reštaurácie s celoročným využitím - stavebné práce RK gastro s.r.o. 297 788 297788.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Terňa Obec Terňa 182 112 182112.0 EUR 2017 Práce Nie 1
AQUA KUBÍN – Dostavba saunového sveta AQUA KUBÍN, s.r.o. 397 684 397684.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Prístrešok pre spoločensko-športové aktivity. Obec Borčany 43 100 43100.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov Obec Skýcov 174 869 174869.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Rejdová Obec Rejdová 30 578 30578.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova objektu športových kabín - Obec Zvončín Obec Zvončín 127 075 127075.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Spoločenské centrum obce Janov“ Obec Janov 291 736 291736.0 EUR 2017 Práce Áno 2
Rekonštrukcia kultúrneho strediska. Obec Vyšný Medzev 380 791 380791.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Operatívna oprava strechy objektu Príručné dielne a sklady – areál RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 1 336 339 1336339.0 EUR 2017 Práce Nie 1
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 293 119 293119.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a prístavba hotela Impozant, Valčianska dolina Hotel IMPOZANT, s.r.o. 2 059 122 2059122.0 EUR 2018 Práce Áno 1
MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN Technické služby mesta Tvrdošín 3 132 575 3132575.0 EUR 2018 Práce Nie 1
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ Obec Gregorovce 192 411 192411.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna – Stavba č.2 MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 209 583 209583.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia Mestské športové zariadenia, s.r.o. 1 224 999 1224999.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – II. etapa Nitrianska investičná, s.r.o. 2 473 827 2473827.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania Obec Kaluža 162 331 162331.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia Mesto Nitra 352 249 352249.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Lipany - Komunitné centrum Mesto Lipany 292 197 292197.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice, stavebné objekty SO 01, 02 a 03. K13-Košické kultúrne centrá 632 106 632106.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komína a krbu Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 3 400 3400.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Realizácia nového Domu smútku vrátane vonkajšieho dreveného prístrešku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 141 035 141035.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430 851 430851.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba Obec Nová Bystrica 430 851 430851.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Plaváreň Snina Mesto Snina 4 914 568 4914568.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekreačné a relaxačné centrum, Veľká Lomnica BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1 213 554 1213554.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trnkov Obec Trnkov 112 600 112600.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce. Obec Veľké Dravce 475 577 475577.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany Obec Nemčiňany 198 756 198756.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Pavilón súčasného umenia Danubiana DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 885 999 885999.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Obec Lazisko 232 600 232600.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 – úprava malých jedální v KJB - realizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 148 370 1148370.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 878 178 878178.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave 366 003 366003.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prestavba kúpaliska Hriňová Mesto Hriňová 706 800 706800.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici Mesto Nová Dubnica 1 789 816 1789816.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Kreatívne centrum Trnava – rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17 Trnavský samosprávny kraj 3 651 357 3651357.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum Bratislavský samosprávny kraj 3 010 424 3010424.0 EUR 2021 Práce Áno 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch Mesto Nitra 6 484 993 6484993.26 EUR 7. December 2020 14. Január 2021 Áno 2020-12-07 00:00:00 UTC 2021-01-14 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok Mesto Kežmarok 292 477 292476.87 EUR 30. Marec 2021 19. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-30 00:00:00 UTC 2021-04-19 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, Nitra Nitrianska investičná, s.r.o. 666 636 666636.22 EUR 1. Apríl 2021 30. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-01 00:00:00 UTC 2021-04-30 09:00:00 UTC
MARINA LIPTOV – technické zariadenie budovy a dokončovacie stavebné práce na polyfunkčnom vstupnom objekte. Castoria, a. s. 1 392 000 1392000.0 EUR 13. Január 2015 30. Január 2015 Áno 2015-01-13 00:00:00 UTC 2015-01-30 09:00:00 UTC
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace Mesto Nitra 2 265 758 2265757.67 EUR 22. Jún 2021 14. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-22 00:00:00 UTC 2021-07-14 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Dubodiel Obec Dubodiel 122 011 122011.34 EUR 13. Január 2016 3. Február 2016 Áno 2016-01-13 00:00:00 UTC 2016-02-03 10:00:00 UTC
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie Obec Nová Bystrica 444 882 444881.75 EUR 14. Júl 2021 4. August 2021 Neuvedené 2021-07-14 00:00:00 UTC 2021-08-04 10:00:00 UTC
Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník Obec Prašník 214 769 214769.45 EUR 3. September 2021 21. September 2021 Neuvedené 2021-09-03 00:00:00 UTC 2021-09-21 08:00:00 UTC
Rekonštrukcia KJB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 535 590 1535590.47 EUR 6. September 2021 23. September 2021 Neuvedené 2021-09-06 00:00:00 UTC 2021-09-23 08:00:00 UTC
Chata Verona a doplnková činnosť Ing. Miroslav Babinský 995 450 995450.0 EUR 19. Október 2015 5. November 2015 Áno 2015-10-19 00:00:00 UTC 2015-11-05 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Obec Podkonice 93 111 93111.14 EUR 9. Február 2016 26. Február 2016 Áno 2016-02-09 00:00:00 UTC 2016-02-26 12:00:00 UTC
Komplexná rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 270 317 270317.28 EUR 11. Február 2016 2. Marec 2016 Áno 2016-02-11 00:00:00 UTC 2016-03-02 10:30:00 UTC
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Chvojnica Obec Chvojnica 161 416 161416.11 EUR 15. Február 2016 7. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-07 10:00:00 UTC
Revitalizácia obce Tehla Obec Tehla 123 579 123579.31 EUR 7. Január 2016 25. Január 2016 Áno 2016-01-07 00:00:00 UTC 2016-01-25 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy a prístavba Penziónu AWA I. P. Construct, s.r.o. 987 521 987520.7 EUR 21. September 2015 14. Október 2015 Áno 2015-09-21 00:00:00 UTC 2015-10-14 12:30:00 UTC
Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum v obci Báč Obec Báč 128 917 128916.51 EUR 22. December 2015 12. Január 2016 Áno 2015-12-22 00:00:00 UTC 2016-01-12 11:00:00 UTC
Stavebné úpravy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Beňadovo Obec Beňadovo 119 987 119986.5 EUR 22. December 2015 12. Január 2016 Áno 2015-12-22 00:00:00 UTC 2016-01-12 11:00:00 UTC
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Rudnianska Lehota 126 863 126862.61 EUR 22. December 2015 11. Január 2016 Áno 2015-12-22 00:00:00 UTC 2016-01-11 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Drženice Obec Drženice 116 585 116584.83 EUR 22. December 2015 14. Január 2016 Áno 2015-12-22 00:00:00 UTC 2016-01-14 10:00:00 UTC
Prestavba školy na polyfunkčný dom v obci Stránska Obec Stránska 128 557 128556.91 EUR 8. Január 2016 28. Január 2016 Áno 2016-01-08 00:00:00 UTC 2016-01-28 10:00:00 UTC
Klub dôchodcov v Moravanoch nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 151 479 151478.53 EUR 15. Marec 2016 4. Apríl 2016 Áno 2016-03-15 00:00:00 UTC 2016-04-04 14:00:00 UTC
Požiarna zbrojnica v Moravanoch nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 103 502 103502.34 EUR 15. Marec 2016 4. Apríl 2016 Áno 2016-03-15 00:00:00 UTC 2016-04-04 14:00:00 UTC
Informačný pavilón s expozíciou. Obec Bystrá 235 247 235247.05 EUR 18. Máj 2017 14. Jún 2017 Áno 2017-05-18 00:00:00 UTC 2017-06-14 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a modernizácia KD Selešťany Obec Záhorce 139 641 139641.31 EUR 13. Január 2016 2. Február 2016 Áno 2016-01-13 00:00:00 UTC 2016-02-02 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horný Badín. Obec Horný Badín 123 995 123995.06 EUR 13. Január 2016 2. Február 2016 Áno 2016-01-13 00:00:00 UTC 2016-02-02 09:00:00 UTC
Kultúrny dom Tureň - úpravy interiéru a exteriérové javisko Obec Tureň 104 465 104464.98 EUR 19. Január 2016 8. Február 2016 Áno 2016-01-19 00:00:00 UTC 2016-02-08 10:30:00 UTC
Kultúrny dom Tureň - zateplenie fasády a exteriérové úpravy Obec Tureň 79 785 79784.54 EUR 19. Január 2016 8. Február 2016 Áno 2016-01-19 00:00:00 UTC 2016-02-08 10:00:00 UTC
Súbor apartmánových domov - Mengusovce TERMION, s.r.o. 896 818 896817.95 EUR 4. August 2015 21. August 2015 Áno 2015-08-04 00:00:00 UTC 2015-08-21 09:00:00 UTC
Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v obci Podkonice Obec Podkonice 124 259 124258.81 EUR 21. Január 2016 10. Február 2016 Áno 2016-01-21 00:00:00 UTC 2016-02-10 12:00:00 UTC
Stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Sihelné Obec Sihelné 316 957 316957.39 EUR 20. September 2016 10. Október 2016 Nie 2016-09-20 00:00:00 UTC 2016-10-10 10:00:00 UTC
Kultúrny dom - stavebné úpravy, Krivá Obec Krivá 146 857 146856.98 EUR 3. Február 2016 22. Február 2016 Áno 2016-02-03 00:00:00 UTC 2016-02-22 10:00:00 UTC
Komplexná rekonštrukcia komunitného centra obce Papín Obec Papín 248 292 248291.88 EUR 24. Február 2016 15. Marec 2016 Áno 2016-02-24 00:00:00 UTC 2016-03-15 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia časti historického objektu na múzeum tradičných remesiel. Obec Jasenie 270 634 270633.86 EUR 7. Marec 2017 3. Apríl 2017 Áno 2017-03-07 00:00:00 UTC 2017-04-03 10:00:00 UTC
Culture as a tool of mutual cooperation – Stavebné úpravy kultúrneho centra Ráztoka. Obec Ráztoka 174 674 174674.4 EUR 10. Marec 2017 3. Apríl 2017 Áno 2017-03-10 00:00:00 UTC 2017-04-03 10:00:00 UTC
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy spoločenského domu v obci Vlachovo Obec Vlachovo 107 753 107752.5 EUR 20. Október 2014 7. November 2014 Áno 2014-10-20 00:00:00 UTC 2014-11-07 10:00:00 UTC
Prestavba a prístavba – „Ubytovacie zariadenie Villa Zoja DOGAS Group, s.r.o. 2 127 578 2127578.28 EUR 18. November 2015 4. December 2015 Áno 2015-11-18 00:00:00 UTC 2015-12-04 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu bývalej školy na komunitné centrum v obci Chropov Obec Chropov 129 341 129341.43 EUR 22. December 2015 12. Január 2016 Áno 2015-12-22 00:00:00 UTC 2016-01-12 11:00:00 UTC
Vybudovanie športovo-relaxačnej časti penziónu Dolina na Zemplínskej šírave PEEXIM, s.r.o. 1 282 147 1282146.72 EUR 9. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-09 00:00:00 UTC 2014-07-28 08:30:00 UTC
ZATEPLENIE A VÝMENA OKIENA NA BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU Obec Malé Lednice 125 564 125564.15 EUR 25. September 2014 16. Október 2014 Nie 2014-09-25 00:00:00 UTC 2014-10-16 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kuktúrno - správnej budovy a zlepšenie tepelnotechnických parametrov budovy - KUKOVÁ Obec Kuková 162 263 162263.45 EUR 12. Január 2016 29. Január 2016 Áno 2016-01-12 00:00:00 UTC 2016-01-29 09:00:00 UTC
Obnova strešného plášťa kultúrneho domu Belža Obec Belža 219 323 219322.5 EUR 18. Január 2016 8. Február 2016 Áno 2016-01-18 00:00:00 UTC 2016-02-08 10:00:00 UTC
Výstavba vonkajšieho javiska Obec Brestovec 86 661 86660.68 EUR 26. Január 2016 12. Február 2016 Áno 2016-01-26 00:00:00 UTC 2016-02-12 14:00:00 UTC
Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce. Obec Hontianske Moravce 39 465 39464.69 EUR 11. Marec 2016 31. Marec 2016 Áno 2016-03-11 00:00:00 UTC 2016-03-31 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Drienovo Obec Drienovo 137 400 137400.0 EUR 26. Január 2016 12. Február 2016 Áno 2016-01-26 00:00:00 UTC 2016-02-12 09:00:00 UTC
Dostavba kultúrneho domu Boľkovce Obec Boľkovce 111 630 111630.0 EUR 8. Január 2016 25. Január 2016 Áno 2016-01-08 00:00:00 UTC 2016-01-25 09:00:00 UTC
Obnova strešného plášťa kultúrneho domu Belža Obec Belža 219 323 219322.5 EUR 13. Apríl 2016 4. Máj 2016 Áno 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-04 10:00:00 UTC
Modernizácia kultúrneho domu Mierovo Obec Mierovo 104 664 104663.92 EUR 1. Február 2016 22. Február 2016 Áno 2016-02-01 00:00:00 UTC 2016-02-22 10:30:00 UTC
Vybudovanie športovo-relaxačnej časti penziónu Dolina na Zemplínskej šírave PEEXIM, s.r.o. 1 282 147 1282146.72 EUR 23. December 2014 12. Január 2015 Áno 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-12 08:30:00 UTC
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Buzitka Obec Buzitka 91 950 91950.0 EUR 19. Január 2016 8. Február 2016 Áno 2016-01-19 00:00:00 UTC 2016-02-08 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a prístavba nevyužitého objektu vo vlastníctve obce Veľké Kozmálovce na Dom klubovej činnosti Obec Veľké Kozmálovce 198 785 198785.0 EUR 19. Január 2016 5. Február 2016 Áno 2016-01-19 00:00:00 UTC 2016-02-05 08:30:00 UTC
Vybudovanie Rekreačného a relaxačného centra Veľká Lomnica BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 1 161 190 1161189.93 EUR 23. September 2015 14. Október 2015 Áno 2015-09-23 00:00:00 UTC 2015-10-14 10:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencie schopnosti - Chata Slovenka, Rekonštrukcia a modernizácia Chata Slovenska - Moštenica SPORT RECORD, s.r.o. 316 310 316309.83 EUR 9. December 2014 29. December 2014 Áno 2014-12-09 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba penziónu Poľana Mgr. Michal Goriščák 239 582 239581.97 EUR 12. December 2014 19. Január 2015 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2015-01-19 09:00:00 UTC
Modernizácia bistra ZÁHRADA Ing. Juraj Čorba - bistro ZÁHRADA, Kukučínova 14, 040 01 Košice Ing. Juraj Čorba - bistro ZÁHRADA 93 486 93485.87 EUR 12. December 2014 7. Január 2015 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2015-01-07 11:00:00 UTC
Inovácia Apartmánov Terchová APTEM, s.r.o. 245 264 245263.72 EUR 12. December 2014 30. December 2014 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2014-12-30 10:00:00 UTC
PRÍSTAVBA POLYFUNKĆNÝ OBJEKT MOTEL RAKETA KPN REAL, spol. s r.o. 179 254 179253.57 EUR 12. December 2014 31. December 2014 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2014-12-31 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu BRR realitná spoločnosť s.r.o. 227 885 227885.13 EUR 10. December 2014 16. Marec 2015 Áno 2014-12-10 00:00:00 UTC 2015-03-16 12:00:00 UTC
Infraštruktúra pre trávenie voľného času v obci Práznovce Obec Práznovce 105 042 105042.0 EUR 5. Február 2016 25. Február 2016 Áno 2016-02-05 00:00:00 UTC 2016-02-25 11:00:00 UTC
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Abranovce Obec Abranovce 124 792 124791.8 EUR 5. Január 2016 25. Január 2016 Áno 2016-01-05 00:00:00 UTC 2016-01-25 10:00:00 UTC
Prístavba a nadstavba prevádzkovej budovy – Penzión Svätá Mária Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. 227 124 227124.12 EUR 8. December 2014 29. December 2014 Áno 2014-12-08 00:00:00 UTC 2014-12-29 10:00:00 UTC
Výstavba športovo rekreačného centra k penziónu TYCHÉ Šurany TYCHÉ, s.r.o. 256 315 256314.73 EUR 26. November 2014 16. December 2014 Áno 2014-11-26 00:00:00 UTC 2014-12-16 09:00:00 UTC
Modernizácia kultúrneho domu Necpaly Obec Necpaly 251 017 251016.92 EUR 4. Február 2016 24. Február 2016 Áno 2016-02-04 00:00:00 UTC 2016-02-24 10:00:00 UTC
Riešenie energetickej úspory KD a OÚ v obci Závadka Obec Závadka 121 421 121420.55 EUR 11. Jún 2014 4. Júl 2014 Nie 2014-06-11 00:00:00 UTC 2014-07-04 10:00:00 UTC
Investícia do kultúrnosprávnej budovy spojená s úsporou energie využitím OZE, Buclovany Obec Buclovany 156 580 156580.02 EUR 2. Február 2016 22. Február 2016 Áno 2016-02-02 00:00:00 UTC 2016-02-22 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×