Obstarávanie

Dve vonkajšie fitness cvičiská


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
30 500,00
Zaplatené:
82.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
37410000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dodávkaa cvičných strojov pre vonkajšie fitnes cvičiská včítane dopadových plôch: cvičisko Strečno - 11 ks, cvičisko Mojš 16 ks, zabudovanie cvičných strojov a úprava povrchov v rámci fitnes priestoru podľa Sprievodnej dokumentácie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Intersystem EU s.r.o. 4 36 600,00 20% EUR 27. Február 2015 55421

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145963/content/69121/download","filename":"preberací protokol Strečno,Mojš.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 15. December 2014 15. December 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne plnenie Faktúra 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145957/content/69097/download","filename":"FA dve outdoor cvičiská.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INOVA s.r.o. 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145948/content/69079/download","filename":"CP INOVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145966/content/69255/download","filename":"Informacia o výsledku MAS pdf.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Intersystem EU, s.r.o. 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145954/content/69150/download","filename":"Dve vonkajšie fitnes cvičiská Intersystém EU.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145976/content/69110/download","filename":"Zápisnica Ostatné MAS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145979/content/69164/download","filename":"Zápisnica Kritériá MAS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145982/content/69174/download","filename":"správa do dokumentácie VO - MAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CB construct, s.r.o. 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145951/content/69258/download","filename":"CP CB construct.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145969/content/69137/download","filename":"Zápisnica Po splnení podmienok účasti MAS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145945/content/69098/download","filename":"Súťažné podklady MAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MINOL, s.r.o. 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145988/content/69159/download","filename":"CP Minol s.r.o,..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na link zverejnenia zmluvy 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/145960/content/69140/download","filename":"Odkaz na uverejnenie zmluvy.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×