Obstarávanie

Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
360 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
360 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85100000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 30 % Cena lekárskej prehliadky pre zamestnankyňu ženu od 45 rokov
  • 30 % Cena lekárskej prehliadky pre zamestnanca muža od 45 rokov
  • 20 % Cena lekárskej prehliadky pre zamestnankyňu ženu do 45 rokov
  • 20 % Cena lekárskej prehliadky pre zamestnanca muža do 45 rokov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabepečovanie komplexných preventívnych lekárskych prehliadok zameraných na včasné vyhľadávanie rizikových faktorov v oblasti nádorového a kardiovaskulárneho ochorenia vrátane špeciálnej ambulantnej a ústavnej starostlivosti v prípade zistenia onkologického nálezu u zamestnancov NBS.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 2 360 000,00 0% EUR 13. Január 2016 56508

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538012/content/193842/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538039/content/193922/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktúry za 1. polrok 2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690031/content/509798/download","filename":"fa_01012016_30062016_5ks.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538009/content/193824/download","filename":"Súťažné podklady_zaslanie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766093/content/508265/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia_2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk Kritériá 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538021/content/193896/download","filename":"otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 []
Iný dokument k zákazke Otváranie častí ponúk Ostatné 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538018/content/193878/download","filename":"otváranie časti ponúk Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538030/content/193869/download","filename":"zápisnica_splnenia_podm_účasti_15102015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538030/content/193870/download","filename":"zápisnica_splnenia_podm_účasti_04112015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538027/content/193847/download","filename":"otváranie-ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538027/content/193848/download","filename":"otváranie-kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538036/content/193902/download","filename":"CP_OÚSA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538033/content/193883/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/538024/content/193826/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925058/content/697003/download","filename":"suma skutočné uhradeného plnenia za rok 2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×