Obstarávanie

Dozor nad Kvalitou - podpora výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek a kontrola Sprievodnej technickej dokumentácie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 980 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 980 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71300000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Rozsah služby Predmetom zákazky je dozor nad kvalitou personálu a zariadení v rámci projektu dostavby Jadrovej elektrárne Mochovce 34. Ide o podporu výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek Úradu jadrového dozoru (ÚJD SR).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REAKTORTEST, s.r.o. 1 4 980 000,00 0% EUR 13. Október 2014 56834

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891319/content/637312/download","filename":"informacia o sume uhradeneho plnenia zo zmluvy_(v zmysle § 49 stary ZoVO ....pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518289/content/849409/download","filename":"4600010369.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 24. Október 2014 24. Október 2014 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768710/content/530371/download","filename":"zoznam subd.4600010369.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518292/content/849420/download","filename":"Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovania 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518298/content/849426/download","filename":"Zapisnica z rokovania.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891315/content/637262/download","filename":"zoznam subdodávateľov §64.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na rokovanie 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518295/content/849423/download","filename":"Vyzva na rokovanie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×