Obstarávanie

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prievidza
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 539 757,00
Konečná suma(Bez DPH):
46 469 695,00
Zaplatené:
142.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Prievidza a v meste Bojnice na obdobie 10 rokov (od 01. 01. 2019 do 31.12. 2028) s možnosťou predĺženia do 31.12.2033

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAD Prievidza a.s. 2 46 469 695,00 Neuvedené EUR 7. December 2018 238060

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady v znení opravy č. 2 z 31.10.2018 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004672/content/874325/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY_Oprava c2_20181031_ZVEREJNENE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave Súťažných podkladov č. 1 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987992/content/760626/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY_Oprava c.1_Oznamenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015206/content/896124/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok časť Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015206/content/896126/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok časť Ostatne SAD PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015206/content/896127/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok časť Ostatne SAD PP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. November 2018 9. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006270/content/877565/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŽAŽNÉ PODKLADY 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971992/content/684141/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť "Kritériá" 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005968/content/876961/download","filename":"formular § 52 KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY v znení OPRAVY Č. 1 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987994/content/760630/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY_Oprava c.1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. November 2018 8. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave /mestskej hromadnej dopravy/ a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice 19. December 2018 19. December 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Máj 2018 31. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989752/content/767504/download","filename":"VO_Otvaranie ponuk_Ostatne.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015202/content/896103/download","filename":"Zápisnice s otvárania časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z úplneho vyhodnotenia ponúk a hodnotenie požiadaviek na ponuku 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015205/content/896108/download","filename":"zápisnica z úplneho vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015205/content/896110/download","filename":"Hodnotenie požiadaviek na ponuku časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987996/content/760634/download","filename":"Vysvetlenie c.1.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015210/content/896131/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zákazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave /mestskej hromadnej dopravy/ a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014602/content/894737/download","filename":"Zmluva SAD 10Y.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača SAD Prievidza a.s. 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015201/content/896096/download","filename":"Ponuka SAD.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Január 2019 3. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016503/content/899338/download","filename":"SPRAVA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×