CPV kód

60112000-6

(1) Služby verejnej cestnej dopravy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 304 815 109 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 13 000 665 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 34 256 080 EUR
Mesto Trnava 2 27 768 406 EUR
Mesto Levice 1 8 531 250 EUR
Mesto Nitra 2 256 909 542 EUR
Mesto Prievidza 1 46 469 695 EUR
Mesto Piešťany 1 969 560 EUR
Mesto Humenné 1 2 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 443 880 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 1 349 433 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 334 039 143 EUR
Mesto Senica 1 4 404 000 EUR
Mesto Šaľa 1 1 908 480 EUR
Mesto Senec 1 1 EUR
Mesto Zvolen 1 23 777 713 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 5 392 237 EUR
Mesto Svit 1 314 609 EUR
Mesto Veľký Meder 1 142 600 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 1 120 000 EUR
Mesto Snina 1 0 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 200 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SAD Dunajská Streda 2 1 492 033 EUR
Xlinebus, s.r.o. 1 120 000 EUR
Marcela Galandová – Gameco 1 0 EUR
Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť; skrátene: SAD Trnava, a.s. 4 33 141 966 EUR
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 3 315 254 839 EUR
SAD Prievidza a.s. 1 46 469 695 EUR
ARRIVA Liorbus, a.s. 3 38 778 982 EUR
Slovak Lines, a.s. 1 1 EUR
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 2 25 221 593 EUR
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť 1 13 870 000 EUR
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 1 2 EUR
Transdev Morava s.r.o. 1 128 454 771 EUR
TD Transport s. r. o. 1 128 454 771 EUR
ARRIVA NITRA a.s. 1 200 000 EUR
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 1 334 039 143 EUR
Brynczka s.r.o. 1 314 609 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie verejnej cestnej dopravy medzi mestami Veľký Meder a Gyor Mesto Veľký Meder 110 980 110980.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nepravidelná autobusová preprava pre Umelecký súbor Lúčnica Umelecký súbor Lúčnica 120 000 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prevádzkovanie MHD v meste Snina Mesto Snina 133 000 133000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji Nitriansky samosprávny kraj 304 815 109 304815109.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa Mesto Šaľa 1 908 480 1908480.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 5 392 237 5392237.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mestská autobusová doprava Senec Mesto Senec 523 712 523712.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb vo verejnom záujme – pravidelná mestská autobusová doprava na území mesta Levice a jeho mestských častiach. Mesto Levice 8 531 250 8531250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mestská autobusová doprava Mesto Žiar nad Hronom 1 440 880 1440880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice Mesto Prievidza 32 539 757 32539757.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 13 523 000 13523000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 1 349 433 1349433.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné Mesto Humenné 2 623 500 2623500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
MAD júl 2020 - marec 2021 Mesto Trnava 1 500 000 1500000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce, Horné Považie, Turiec Žilinský samosprávny kraj 13 870 000 13870000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021 Žilinský samosprávny kraj 16 699 597 16699597.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mestská autobusová doprava II Mesto Trnava 29 000 000 29000000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra. Mesto Nitra 128 702 782 128702782.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v Meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 200 000 200000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany Mesto Piešťany 969 560 969560.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica Mesto Senica 4 404 000 4404000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj Bratislavský samosprávny kraj 334 039 143 334039143.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit Mesto Svit 310 000 310000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen Mesto Zvolen 23 777 713 23777713.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín Mesto Trenčín 53 700 000 53700000.0 EUR 8. Október 2020 10. November 2020 Nie 2020-10-08 00:00:00 UTC 2020-11-10 09:00:00 UTC
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a Orava Žilinský samosprávny kraj 203 523 985 203523985.0 EUR 14. December 2020 18. Január 2021 Nie 2020-12-14 00:00:00 UTC 2021-01-18 10:00:00 UTC
Obstaranie dopravcu na poskytnutie služby pravidelnej autobusovej dopravy Mesto Galanta 1 877 794 1877793.75 EUR 1. Február 2021 1. Marec 2021 Nie 2021-02-01 00:00:00 UTC 2021-03-01 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec Žilinský samosprávny kraj 42 529 441 42529441.0 EUR 8. Júl 2021 12. August 2021 Nie 2021-07-08 00:00:00 UTC 2021-08-12 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Kysuce Žilinský samosprávny kraj 79 542 843 79542843.0 EUR 8. Júl 2021 16. August 2021 Nie 2021-07-08 00:00:00 UTC 2021-08-16 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie Žilinský samosprávny kraj 108 614 516 108614516.0 EUR 8. Júl 2021 23. August 2021 Nie 2021-07-08 00:00:00 UTC 2021-08-23 09:00:00 UTC
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja. Banskobystrický samosprávny kraj 420 779 051 420779050.76 EUR 26. Júl 2021 6. September 2021 Nie 2021-07-26 00:00:00 UTC 2021-09-06 10:00:00 UTC
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj 456 795 774 456795774.0 EUR 18. November 2021 15. December 2021 Nie 2021-11-18 00:00:00 UTC 2021-12-15 10:00:00 UTC
Zabezpečenie verejnej cestnej osobnej dopravy medzi mestami Veľký Meder a Győr Mesto Veľký Meder 110 980 110980.0 EUR 4. Júl 2014 4. August 2014 Áno 2014-07-04 00:00:00 UTC 2014-08-04 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok. Mesto Ružomberok 10 587 500 10587500.0 EUR 19. Február 2020 16. Marec 2020 Nie 2020-02-19 00:00:00 UTC 2020-03-16 13:00:00 UTC
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj 56 200 000 56200000.0 EUR 30. Marec 2020 29. Apríl 2020 Nie 2020-03-30 00:00:00 UTC 2020-04-29 10:00:00 UTC
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie Trnavský samosprávny kraj 12 200 000 12200000.0 EUR 30. Marec 2020 29. Apríl 2020 Nie 2020-03-30 00:00:00 UTC 2020-04-29 10:00:00 UTC
Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa Mesto Šaľa 960 710 960710.4 EUR 9. November 2015 21. December 2015 Nie 2015-11-09 00:00:00 UTC 2015-12-21 10:00:00 UTC
Prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy v meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 300 000 300000.0 EUR 1. November 2017 1. December 2017 Nie 2017-11-01 00:00:00 UTC 2017-12-01 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×