Obstarávanie

Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 919 624,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 919 624,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71300000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je: 1.Dohľad nad výkonom špecifických kontrol vrátane kontrol s účasťou Úradu Jadrového Dozoru (ÚJD): dohľad nad výkonom Stavebných skúšok a finálnych kontrol pri ukončení montáže podľa vyhlášky 143/2013, potvrdenie zhody vykonaných činností s technickou dokumentáciou, dokumentmi kvality ,montážnej dokumentácie, výkon nezávislých kontrol počas montážnych činností so zameraním na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a požiadaviek ÚJD. 2.Kontrola odstránenia zistení z produktových nezhôd. 3.Kontrola EFD (Engineering Field Disposition) v procese montáže z pohľadu legislatívnych požiadaviek. 4.Dohľad nad vykonávaním dozorných činností pri výkone výrobných a montážnych činností na základe požiadaviek Pravidiel stavby, legislatívnych požiadaviek a EU noriem. 5.Dohľad nad výkonom nedeštruktívnych kontrol (NDT) a kontrol počas zváracieho procesu. 6.Kontrola sprievodnej technickej dokumentácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REAKTORTEST, s.r.o. 1 20 919 624,00 0% EUR 19. Február 2016 59805

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 1 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976367/content/703514/download","filename":"4600011550_D1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630064/content/491507/download","filename":"oznámenie o výsledku.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518569/content/849772/download","filename":"REAKTORTEST oznámenie o výsledku.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931221/content/719814/download","filename":"zoznam subdodávateľov §64.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 5. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023590/content/910852/download","filename":"4600011550_D2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke zápisnica 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518566/content/849766/download","filename":"Zapisnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518566/content/849767/download","filename":"Zapisnica.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630069/content/491514/download","filename":"Zapisnica.pdf"}]
Odkaz na oznámenie oznamenie 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630071/content/491524/download","filename":"Oznámenie o dobrovol. transparentnosti.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768797/content/530771/download","filename":"zoznam subd.4600011550.pdf"}]
Zmluva zmluva 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630057/content/491474/download","filename":"4600011550.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931218/content/719811/download","filename":"informacia o sume uhradeneho plnenia zo zmluvy_(§64 zákon 343_2015_)_.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×