Obstarávanie

Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
676 532,00
Konečná suma(Bez DPH):
33 471,00
Zaplatené:
4.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s odpadom - zberu, prepravy, triedenia, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a ďalších súvisiacich činností odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 2 33 471,00 Neuvedené EUR 23. Marec 2016 59935

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416773/content/164615/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia_profil.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640078/content/675172/download","filename":"RZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia_§ 41 ZVO_otváranie "Ostatné" 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416767/content/331172/download","filename":"§ 41 ZVO_Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky_kritériá 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640132/content/675501/download","filename":"1_AVE SK_Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640132/content/675502/download","filename":"2.1._AVESK_Výkaz položiek_TAbuľka č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640132/content/675503/download","filename":"2.2._AVESK_Hodnotelnie - enviromentálny faktor_Tabuľka č.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Príloha k zápisnici 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640073/content/675144/download","filename":"Príloha k zápisnici_kritériá_otváranie_návrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640115/content/675358/download","filename":"KOSIT_Ostatné.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 9. November 2015 9. November 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica_otváranie_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640049/content/674954/download","filename":"Zapisnica ostatné_ otváranie a vyhodnotenie splnenia podmienok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640112/content/675341/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ZVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416755/content/331164/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416755/content/331165/download","filename":"Program odpadoveho hospodarstva mesta Moldava nad Bodvou.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky_kritériá 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640136/content/675524/download","filename":"3_AVESK_Zmluva_Moldava_s uvedením cien.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania_Kritériá 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640057/content/675044/download","filename":"Zapisnica kritériá_otváranie_ ponúk_27.1.2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia_Kritériá 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640075/content/675154/download","filename":"Zapisnica kritériá_vyhodnotenie_ ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640075/content/675155/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie_podpisy členov komisie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640075/content/675156/download","filename":"Príloha č.1 k zápis.z vyhodnotenia ponúk_Kosit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640075/content/675157/download","filename":"Príloha č. 2 k zápis.z vyhodnotenia ponúk_AVE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky_kritériá 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640140/content/675558/download","filename":"Hodnotenie - environ.faktor -tabuľka č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640140/content/675559/download","filename":"Navrh Ramcovej dohody s cenou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640140/content/675560/download","filename":"Návrh uchádzača na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640140/content/675561/download","filename":"Obsah ponuky - kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640140/content/675562/download","filename":"Výkaz položiek - ceny- tabuľka č.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416764/content/331169/download","filename":"Zmluva o buducej zmluve_OZV_publikovanie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ods. 1 ZVO_info_povinnosť_otváranie "Kritériá" 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416770/content/164667/download","filename":"§ 41 ZVO_Kritériá.pdf"}]
Zmluva Prílohy k RD 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640091/content/675236/download","filename":"príloha č.2_zoznam subd..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640091/content/675237/download","filename":"Rozhodnute OÚ košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640091/content/675238/download","filename":"POH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640091/content/675239/download","filename":"Príloha č.1_Zmluva o buducej zmluve_OZV_publikovanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640114/content/675352/download","filename":"AVE SK odpadové hospodárstvo_Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predbežné oznámenie 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/416761/content/164640/download","filename":"predbežné oznamenie_22224-POS_220_2015_6.11.2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×