Obstarávanie

Zmluva o používaní Rozvodne 400 kV Gabčíkovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
558 043,00
Konečná suma(Bez DPH):
558 043,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71314100-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Hlavným predmetom zákazky je: - záväzok podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. (ďalej "VV, š.p.") umožniť spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej "SEPS") používanie časti rozvodne pozostávajúcej z polí V429, V448 a KSP, príslušných ochrán a riadiacej techniky pre účely SEPS, - záväzok SEPS zaplatiť za používanie rozvodne dohodnutú cenu. SEPS bude: - vykonávať riadenie Prenosovú sústavu SR tak, aby neboli prekročené prenosové schopnosti zariadení rozvodne, - dodržiavať plánovanú odstávku a mimo plánovanú odstávku rozvodne. Ďalej predmetom zákazky sú súvisiace služby a to záväzok VV, š.p. vykonávať prevádzkové služby SEPS, a to najmä: - všetky činnosti súvisiace s prevádzkovaním, údržbou, opravami, riešením poruchových stavov a ostatné služby zabezpečujúce prevádzkyschopnosť zariadení v Rozvodni, - vykonávať obsluhu a z nej vyplývajúce činnosti dané miestnymi prevádzkovými predpismi rozvodne v súlade s platným Dispečerským poriadkom na riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, Prevádzkovými inštrukciami a rozhodnutiami príslušného orgánu, - udržiavať dokumentáciu (technickú, projektovú a inú) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, sprístupniť ju k nahliadnutiu oprávneným zamestnancom spoločnosti SEPS; dokumentácia bude uložená v miestnosti rozvodne 400 kV a velína prevádzkovej budovy VE Gabčíkovo, - zasielať SEPS mesačne hlásenia o pôsobení ochrán a automatík, - zasielať informáciu o vzniku poruchy a následne vypracovávať a zasielať SEPS rozbory porúch do 10 dní odo dňa ich odstránenia, - dodržiavať Vypínací plán ochrán a automatík a jeho zmeny - zabezpečiť pre SEPS požadovaný rozsah signalizácie a merania z R400 kV a 110 kV po rozhranie TG805 (informačný rozvádzač), - umožniť spoločnosti SEPS vykonať kontrolu funkčnosti na zariadeniach automatického systému dispečerského riadenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 500 760,00 0% EUR 29. Január 2016 60164
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Neuvedený celkový počet ponúk 57 283,00 0% EUR 29. Január 2016 60165

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 []
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 1 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757875/content/472866/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_Gabčíkovo.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256942/content/115659/download","filename":"Zmluva o poskytovaní prevádzkových služieb (2)_Redigované.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 1 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757874/content/472850/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_Gabcikovo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256933/content/115713/download","filename":"Zapisnica 04 Kriteria_Gabcikovo_Redigované.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256927/content/115669/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256936/content/115737/download","filename":"Zmluva o pouzivani 400kV Rozvodne Gabcikovo_Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256936/content/115738/download","filename":"Zmluva o poskytovani prev sluzieb Gabcikovo_Redigované.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o používaní 400 kV rozvodne Gabčíkovo 22. Júl 2016 22. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/693475/content/532113/download","filename":"D1 Gabcikovo 2015_0667_1119210_podp.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256930/content/115686/download","filename":"Zapisnica 03 Ostatne Gabcikovo_Redigované.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256939/content/115658/download","filename":"Zmluva o pouzivani 400 kV rozvodne Gabčíkovo_Redigované.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA_Ostatne 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256915/content/115702/download","filename":"INFORMÁCIA PODĽA § 41 ODS. 1 Ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256921/content/115633/download","filename":"Správa o zákazke _Gabcikovo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o používaní 400 kV rozvodne Gabčíkovo 22. Júl 2016 22. Júl 2016 []
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA Kritériá 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256924/content/115654/download","filename":"Informačná povinnosť podľa 41 ods.1 Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×