Obstarávanie

Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
619 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
619 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71323100-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a s tým súvisiace činnosti potrebné pre predprojektovú a projektovú prípravu a pre výber zhotoviteľa realizácie stavby "2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko" vrátane prípadných úprav, resp. prekládok križovaných 110 kV a 22 kV vedení a líniových prvkov infraštruktúry (plynovody, vodovody, káblové a optické rozvody a iné) ) nasledovne: - zabezpečenie projektových činností pre územné a stavebné konanie - vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, - zabezpečenie vypracovania projektových podkladov - realizačný projekt stavby v rozsahu potrebnom pre výber zhotoviteľa stavby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAG Elektrovod, a.s. 6 619 000,00 Neuvedené EUR 21. September 2016 60655

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica časť vyhodnotenie Ostatné 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715675/content/516133/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie časti ponúk Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Júl 2016 26. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695098/content/395238/download","filename":"INFORMÁCIA § 41 -1 -kritériá pdf.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 1 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008682/content/883121/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_PC_Vedenie VMeder_sthr SR_Madarsko.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 3 zákona 25/2006 Z.z. 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720064/content/395722/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EGEM 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715683/content/516156/download","filename":"ponuka - EGEM.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica časť vyhodnotenie Kritériá 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715676/content/516137/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771510/content/552179/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_PC_Vedenie VMeder_sthr SR_Madarsko.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica časť Kritériá 28. September 2016 28. September 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2016 18. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690952/content/513426/download","filename":"INFORMÁCIA § 41 -1 -ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705408/content/450552/download","filename":"§44 ods.2 _Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica časť Ostatné 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715673/content/516125/download","filename":"Zápisnica - otváranie časti ponúk Ostatné.pdf"}]
Zmluva ZoD 2016-0129-1175520 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715692/content/516204/download","filename":"ZoD 2016-0129 - SAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka VUJE 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715691/content/516199/download","filename":"ponuka - VUJE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Potvrdenie o zverejnení ZoD 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715702/content/516251/download","filename":"2016-0129-117552013 - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OMEXOM GA Energo 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715687/content/516172/download","filename":"ponuka - OMEXOM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EDWIN 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715682/content/516151/download","filename":"ponuka - EDWIN.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 1 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008687/content/883123/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_PC_Vedenie VMeder_sthr SR_Madarsko.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930505/content/716418/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_PC_Vedenie VMeder_sthr SR_Madarsko.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715672/content/516118/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793195/content/659130/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_PC_Vedenie VMeder_sthr SR_Madarsko.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929565/content/713504/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_PC_Vedenie VMeder_sthr SR_Madarsko.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TLP 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715689/content/516176/download","filename":"ponuka - TLP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×