Obstarávanie

Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská teplárenská, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 860 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 050 000,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 76 % cena
  • 6 % minimálny garantovaný výkon kotla K5 bez stabilizácie s dodržaním garantovaných parametrov
  • 3 % účinnosť kotlov pri prevádzke na palivo C
  • 3 % účinnosť kotlov pri prevádzke na palivo B
  • 3 % účinnosť kotlov pri prevádzke na palivo A
  • 3 % garantované emisie dosiahnuté po primárnych opatreniach pre palivo C
  • 3 % garantované emisie dosiahnuté po primárnych opatreniach pre palivo B
  • 3 % garantované emisie dosiahnuté po primárnych opatreniach pre palivo A

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je: - zabezpečenie rozhodnutí príslušných orgánov umožňujúcich realizáciu diela, a to aj v rámci integrovaného povoľovania, vrátane rozhodnutí umožňujúcich zmeny stavby pred dokončením (pokiaľ to bude potrebné), a to všetko spolu s činnosťami s tým súvisiacimi, pričom vo vzťahu k denitrifikácii kotlov K1, K2 a K5 existuje a je účinné právoplatné rozhodnutie umožňujúce realizáciu diela (v tomto rozsahu), - vypracovanie potrebných projektových dokumentácií pre povoľovacie konania a samotnú realizáciu diela, - realizácia prác v súvislosti so zmenou výrobného procesu denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5, - spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela, - zabezpečenie rozhodnutí umožňujúcich užívanie diela, a to vrátane jeho užívania pre účely skúšok diela, všetko spolu s činnosťami s tým súvisiacimi.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 1 40 860 000,00 20% EUR 17. Jún 2014 65881

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Dodatok č.8 k Súťažným podkladom 3. Marec 2014 3. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213251/content/95030/download","filename":"Dodatok č 8_Sťažné podklady.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Prílohy č. 4A, 4B, 4C, 4D, 4F Súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Súťažné podklady 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 - otváranie ponúk časť "Ostatné" 7. Marec 2014 7. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213248/content/94980/download","filename":"otváranie ponúk - časť ostatné.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č.3 súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213233/content/95148/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk_24032014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213233/content/95149/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk_02042014.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č.2 súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213239/content/95306/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 - otváranie ponúk časť "Kritéria" 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213254/content/95078/download","filename":"otváranie ponúk - časť kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.7 k súťažným podkladom 28. Február 2014 28. Február 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213245/content/94903/download","filename":"Dodatok č 7_Súťažné podklady.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č.4 súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č.5 súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č.1 súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č.6 súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213227/content/94967/download","filename":"Zápisnica z otvárania_OSTATNÉ_10032014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213227/content/94968/download","filename":"Zápisnica z otvárania_KRITÉRIÁ_10042014.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213257/content/94907/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213230/content/95015/download","filename":"Priamy odkaz na zmluvu zverejnenú v CRZ.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Príloha č.4E Súťažných podkladov 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Príloha č. 3 Súťažných podkladov - Projekty pre stavebné povolenie 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Zápisnica Zápisnica 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213236/content/95224/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_17042014.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213260/content/94978/download","filename":"ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Príloha č.9 Súťažných podkladov - Dokumentácia obstarávateľa 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Ponuky uchádzačov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213219/content/95126/download","filename":"Ponuka SES_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213219/content/95127/download","filename":"Ponuka SES_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213219/content/95128/download","filename":"Ponuka SES_3.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×