Obstarávanie

Služby hromadného stravovania


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 656 707,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 656 707,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 50 % Akceptačné miesta
  • 50 % Cena za predmet zákazky

Opis obstarávania

Zabezpecenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávatela a zamestnancov jeho odborných útvarov (dalej len další odberatel), formou zabezpecenia reštauracných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravnýchpoukážok uchádzaca v rôznych nominálnych hodnotách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VAŠA Slovensko, s. r. o. 1 1 656 707,00 0% EUR 30. September 2015 67484

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č: SE-OVO2-2012/000303-065 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243030/content/277563/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_VASA_CPO_ZA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. SE-3-16/OVO-2010/2009 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242983/content/277679/download","filename":"suma_2014_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č:: SE-OVO2-2012/000303-065 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242980/content/277610/download","filename":"celkova_suma_2014_1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242968/content/277653/download","filename":"DL_Vasa_CP_TT_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242968/content/277654/download","filename":"DL_Vasa_CP_TT_2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243045/content/277564/download","filename":"DL_VASA.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Jún 2014 11. Jún 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243048/content/277582/download","filename":"DL_VASA_CP_ZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243048/content/277583/download","filename":"DL_VASA_2014_CP_PO_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243048/content/277584/download","filename":"DL_VASA_2014_CP_PO_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243048/content/277585/download","filename":"DL_VASA_2014_CP_PO_3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243051/content/277595/download","filename":"DL_Vasa_CP_TT_08_2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č.SE-OVO2-2012/000303-065 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242971/content/277682/download","filename":"Tabulka_Vasa_CP_TT_05_06_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242971/content/277683/download","filename":"Tabulka_Vasa_CP_TT_07_2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242977/content/277577/download","filename":"DL - pitný režim, hosp. mobilizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242977/content/277578/download","filename":"DL 1-4 mesiac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242977/content/277579/download","filename":"DL 5-6 mesiac.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243039/content/277713/download","filename":"DL_CP_BA_2013_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243039/content/277714/download","filename":"DL_CP_BA_2014_1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243016/content/277692/download","filename":"DL_VAŠA Slovensko_01.07.-31.12.2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242974/content/277553/download","filename":"VAŠA - DL apríl 2014_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242974/content/277554/download","filename":"VAŠA - DL apríl 2014_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242974/content/277555/download","filename":"VAŠA-DL Máj 2014_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242974/content/277556/download","filename":"VAŠA-DL Máj 2014_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242974/content/277557/download","filename":"VAŠA - DL jún 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243037/content/277693/download","filename":"Sumar_DL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243037/content/277694/download","filename":"Sumar_DL_CP_TN_2015_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243037/content/277695/download","filename":"DL_sumar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243037/content/277696/download","filename":"VAŠA SLOVENSKO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č.SE-OVO2-2012/000303-065 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243054/content/274200/download","filename":"Tabulka_Vasa_CP_TT_08_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243054/content/277605/download","filename":"Tabulka_Vasa_CP_TT_08_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243054/content/392785/download","filename":"Tabulka_Vasa_CP_TT_08_2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277617/download","filename":"jún DL lístky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277618/download","filename":"DL_Vasa_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277619/download","filename":"DL_Vasa_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277620/download","filename":"DL_Vasa_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277621/download","filename":"DL_Vasa_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277622/download","filename":"DL_Vasa_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277623/download","filename":"DL_Vaša Slovensko_ 01.01.-30.06.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277624/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy VS 2-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277625/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy VS - DL 3-20150001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277626/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy VS DL 4-20150001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277627/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy VS - DL 5-20150001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277628/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy VS- DL6-20150001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277629/download","filename":"dl februar 1.časť2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277630/download","filename":"dl februar 2.cast 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277631/download","filename":"dl marec 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277632/download","filename":"dl april 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277633/download","filename":"dl maj 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243022/content/277634/download","filename":"dl jun 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. SE-OVO2-2012/000303-065 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243025/content/277558/download","filename":"Suma plnenia-tab 2015 júl-december.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243025/content/277559/download","filename":"Tabulka_VAŠA SLOVENSKO CP TT-2.polrok 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243025/content/277560/download","filename":"Súhrnné tabulky_Vasa_ CP_TN_7-12_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243025/content/277561/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_VAŠA Slovensko_01.07.-31.12.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243025/content/277562/download","filename":"celkova_suma-faktur_12_2015 Vaša stravovacia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243004/content/277549/download","filename":"DL_2014_polrok_CP_KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243004/content/277550/download","filename":"VAŠA Slovensko_SE-OVO2-2012_000303-065.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243004/content/277551/download","filename":"DL_12_2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242998/content/277800/download","filename":"DL_VAŠA Slovensko.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda SE-OVO2-2012/000303 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242989/content/277542/download","filename":"Suma plnenia-tab .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č.SE-OVO2-2012/000303-065 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277792/download","filename":"Tabulka_VAŠA SLOVENSKO CP TT-september 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277793/download","filename":"Tabulka_VAŠA SLOVENSKO CP TT-október 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277794/download","filename":"Tabulka_Vasa_CP_KE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277795/download","filename":"Suma plnenia-tab 2014 jan- jún.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277796/download","filename":"Suma plnenia-tab 2014 júl,aug,sept.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277797/download","filename":"Suma plnenia-tab 2014 okt, nov, dec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277798/download","filename":"Súhrnné tabulky_Vasa_ CP_TN_10_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242995/content/277799/download","filename":"Súhrnné tabulky_Vasa_ CP_TN_12_2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č: SE-OVO2-2012/000303-065 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243042/content/277775/download","filename":"Vasa_2013_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243042/content/277776/download","filename":"Vasa_2014_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. SE-OVO2-2012/000303-65 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243010/content/277680/download","filename":"celkova_suma_plnenia_Vasa.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243027/content/277566/download","filename":"DL júl 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243027/content/277567/download","filename":"DL august 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243027/content/277568/download","filename":"DL september 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243027/content/277569/download","filename":"DL október 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243027/content/277570/download","filename":"DL november 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243027/content/277571/download","filename":"DL december 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č: SE-OVO2-2012/000303-065 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277715/download","filename":"Suma plnenia_VASA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277716/download","filename":"celkova_suma-faktur_Vasa_01_2015_BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277717/download","filename":"celkova_suma-faktur_VASA_1_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277718/download","filename":"celkova_suma_plnenia_Vasa_ CP_TN_1_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277719/download","filename":"Suma_plnenia_Vasa_CP_TT_1_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277720/download","filename":"Vasa Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243019/content/277721/download","filename":"celkova_suma-faktur_6_2015.doc.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. SE_OVO2-2012/000303-065 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243001/content/277817/download","filename":"suma_plnenia_VS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243001/content/277818/download","filename":"celkova_suma-faktur_Vasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243001/content/277819/download","filename":"tabulka_CPS_Vasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243001/content/277820/download","filename":"celkova_suma-faktur_Vasa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č: SE-OVO2-2012/000303-065 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243013/content/277686/download","filename":"DL_VAŠA Slovensko_01.07.-31.12.2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277722/download","filename":"20150102150149125.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277723/download","filename":"20150102150236699.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277724/download","filename":"DL a fakt. 1311010049 vasa slov..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277725/download","filename":"DL a fakt.1311006981.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277726/download","filename":"DL a fakt.1411001014 vasa slov..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277727/download","filename":"DL a fakt.1411001737 vasa slov..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277728/download","filename":"DL a fakt.1411002835 vasa slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277729/download","filename":"01 - JANUÁR 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277730/download","filename":"02 - FEBRUÁR 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277731/download","filename":"03 - MAREC2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277732/download","filename":"04 - APRÍL 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277733/download","filename":"05 - MÁJ 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277734/download","filename":"06 - JÚN 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277735/download","filename":"07- JÚL 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277736/download","filename":"08- AUGUST 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277737/download","filename":"09- september 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277738/download","filename":"DL archív.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277739/download","filename":"DL december 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277740/download","filename":"DL október 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277741/download","filename":"plnenie - Vaša Slovensko 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277742/download","filename":"plnenie - Vaša Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277743/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy Vaša Slovensko 10-20140001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277744/download","filename":"CP TN plnenie zmluvy VS 12-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277745/download","filename":"CP TT, KRPZ, OÚ PN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277746/download","filename":"dl vasaslovens oktob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277747/download","filename":"dl vasaslovensko sep.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277748/download","filename":"KRHaZZ, KRPZ, CP TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277749/download","filename":"KRHaZZ, OÚ TT, KRPZ, CP TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277750/download","filename":"KRHaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277751/download","filename":"KRPZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277752/download","filename":"OÚ DS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277753/download","filename":"OÚ GA, OÚ Skalica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277754/download","filename":"OÚ TT, OÚ DS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277755/download","filename":"OÚ TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242992/content/277756/download","filename":"ŠA Skalica, ŠA Trnava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277706/download","filename":"DL_VASA_2013_CP_NR_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277707/download","filename":"DL_VASA_2013_CP_NR_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277708/download","filename":"DL_VASA_2013_CP_NR_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277709/download","filename":"PDF4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277710/download","filename":"PDF5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277711/download","filename":"PDF6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242986/content/277712/download","filename":"PDF7.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243007/content/277611/download","filename":"Vasa_001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243007/content/277612/download","filename":"Vasa_002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243007/content/277613/download","filename":"Vasa_003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243007/content/277614/download","filename":"Vasa_004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243007/content/277615/download","filename":"Vasa_005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/243007/content/277616/download","filename":"Vasa_006.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×