Obstarávanie

Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 572 398,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 572 398,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť komplexnú správu objektov, t. j. riadenie prevádzkovo-technických procesov správy budov, prevádzku technických zariadení (TZ), technickú obsluhu a kontrolu TZ, vyhradených technických zariadení (VTZ) a technológií, odborné prehliadky a skúšky (revízie) VTZ, kontroly (revízie) požiarnych zariadení, energetický manažment a poradenstvo v oblasti energetiky, poradenstvo v oblasti správy objektov, opravy, údržbu, servis TZ a VTZ pre zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky objektov, poradenstvo v oblasti finančného zaťaženia správcu objektov. Súčasťou komplexnej správy objektov je zabezpečenie stálej havarijnej služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni (helpdesk), on-line systému komunikácie v oblasti facility managementu a zabezpečenie drobnej stavebnej údržby objektov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 3 3 572 398,00 0% EUR 9. Marec 2016 72718

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objketov MPSVR a objektov UPSVAR 22. Marec 2016 22. Marec 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178756/content/82281/download","filename":"Pr_2_SP_ Navrh_Zmluvy_ final ops.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178756/content/82282/download","filename":"Pr_1_Zmluvy_Predmet_a_rozsah_sluzieb_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Cofely 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636508/content/602737/download","filename":"aCofely_Ostatne_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636508/content/602738/download","filename":"Cofely kritériá NPK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk -kritériá 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636500/content/602601/download","filename":"verif zápisnica z vyh ponúk Krit.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárani aponúk Ostatné 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636490/content/602385/download","filename":"verif zápisnica z otv pon Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk PPZ 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636495/content/602486/download","filename":"verif záp z vyhodn PPZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Strabag PFS 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636501/content/602616/download","filename":"Strabag Kritéria NPK_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636501/content/602617/download","filename":"Strabag Ponuka-ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880543/content/593497/download","filename":"Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní­ služieb - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880543/content/593498/download","filename":"Príloha č.1 k Dodatku č.2 - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk KRITÉRIÁ 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178769/content/82676/download","filename":"§41_Otváranie_KRIT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti § 33 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636493/content/602452/download","filename":"verif záp s vyhodn PÚ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178763/content/289807/download","filename":"Pr_4_Zmluvy-Štrukturovaný rozpočet odmeny za služby_fin.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636497/content/602515/download","filename":"verif záp z otv pon Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke k uplatnenej opcii 20. Február 2018 20. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946178/content/681436/download","filename":"Správa o zákazke OPCIA_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.1 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880536/content/593487/download","filename":"Dodatok - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880536/content/593488/download","filename":"Príloha č.1 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880536/content/593489/download","filename":"Príloha č.2 - text.pdf"}]
Správa o zákazke Správa 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636509/content/602765/download","filename":"verif správa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795885/content/672492/download","filename":"Suma skutočného plnenia 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178753/content/82625/download","filename":"SP_komplex_sprava_budov_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178753/content/82626/download","filename":"Pr_1 SP_NPK_Štrukturovaný rozpočet odmeny za služby_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178760/content/82380/download","filename":"Pr_2_Zmluvy - Specifikacia sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178760/content/82381/download","filename":"Pr_3_Zmluvy-Zoznam_objektov a kontaktné osoby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk OSTATNÉ 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178766/content/82409/download","filename":"§41 Otváranie Kritéria OST(.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AB Facility 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636504/content/602638/download","filename":"AB Faciliity Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636504/content/602639/download","filename":"ABF_kritériá NPK.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930322/content/715870/download","filename":"Suma skutočného plnenia 2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×