CPV kód

79993000-1

Správa budov a zariadení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 58 560 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 193 530 025 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 667 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 15 000 000 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 800 000 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 11 556 564 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 2 286 369 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 187 000 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 86 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Construction, s.r.o. 3 4 800 000 EUR
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 3 9 600 000 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 4 28 842 933 EUR
AMG Security s.r.o. 1 58 560 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 13 35 777 000 EUR
AB Facility s. r. o. 39 83 277 025 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 6 667 EUR
TRANSTECH, a.s. 2 7 400 000 EUR
GAJOS, s.r.o. 1 400 000 EUR
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 3 9 600 000 EUR
IBEG, a.s. 2 1 350 000 EUR
ISS Facility Services spol. s r.o. 8 27 400 000 EUR
Juniper s. r. o. 3 10 913 000 EUR
AMG Facility SK s.r.o. 1 86 999 EUR
Special Service International SK s. r. o. 1 4 000 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 572 398 3572398.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 363 750 363750.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000 31400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Facility management Slovenský metrologický ústav 2 286 369 2286369.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prevádzka, údržba a opravy majetku BSK Bratislavský samosprávny kraj 15 000 000 15000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále Slovenská správa ciest 58 560 58560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Správa a údržba Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 238 000 238000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa a údržba MH Invest II, s.r.o. 165 000 165000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Maliarske práce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 34 800 34800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba TZB Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 230 000 6230000.0 EUR 2016 Služby Nie 9
Technická správa budov a servis zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 460 000 24460000.0 EUR 2019 Služby Nie 8
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 000 000 6000000.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 622 659 622659.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 000 000 4000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 686 106686.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 128 755 128755.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 984 166 7984166.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 113 000 44113000.0 EUR 2020 Služby Nie 8
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68 674 68674.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 016 154 1016154.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 098 44098.0 EUR 2019 Služby Nie 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 900 000 7900000.0 EUR 11. Máj 2021 15. Jún 2021 Nie 2021-05-11 00:00:00 UTC 2021-06-15 09:00:00 UTC
Výkon správy nebytových priestorov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 94 100 94100.0 EUR 22. December 2021 3. Január 2022 Neuvedené 2021-12-22 00:00:00 UTC 2022-01-03 10:00:00 UTC
Zabezpečenie technickej správy budov v objektoch Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 940 000 940000.0 EUR 18. Jún 2014 28. Júl 2014 Nie 2014-06-18 00:00:00 UTC 2014-07-28 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×