Obstarávanie

Betónové podperné body


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 026,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 026,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44212222-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetné betónové podperné body sú stĺpy z odstredeného betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia nízkeho (NN) a vysokého napätia (VN) a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELV PRODUKT a.s. Neuvedený celkový počet ponúk 36 026,00 0% EUR 31. December 2015 73787

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105857/content/49010/download","filename":"BPB_Ramcova zmluva_def.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105854/content/48941/download","filename":"def_BPB_zapisnica_vyhodnot_ponuk_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGO KUBÍN, s.r.o. 28. Január 2015 28. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49277/download","filename":"O1 Uvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49278/download","filename":"O3 Identifikacne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49279/download","filename":"O8-1 Katalog.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49280/download","filename":"O8-2 Navod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49281/download","filename":"O8-5 Vyhlas Parametre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49282/download","filename":"K2 Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49283/download","filename":"K4 B2 Navrh kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49284/download","filename":"K5 Ramcova Dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105866/content/49285/download","filename":"K6 Zmluva Konsig.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Január 2015 28. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105845/content/49518/download","filename":"Sprava_BPB.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105848/content/48826/download","filename":"BPB_zapisnica_vyhodnot_podmienok_ucasti_z_KS_def.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 28. Január 2015 28. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105869/content/49783/download","filename":"Úvodní strana ZSD - ostatní + další strany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105869/content/49784/download","filename":"Úvodní strana ZSD - Kritéria+další.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105869/content/49785/download","filename":"Skladování a doprava sloupů.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105869/content/49786/download","filename":"Katalogový list - sloupy EPV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105869/content/49788/download","filename":"Návod na použití sloupů.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105869/content/49789/download","filename":"C.1 Obchodné podmienky dodania_BPB_def-SLOUPÁRNA HAM.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105860/content/49065/download","filename":"Betonove_podperne_body_Zmluva o konsignacnom sklade_def.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZPUE S.A. 28. Január 2015 28. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49433/download","filename":"1. Úvodná strana ponuky, časť KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49434/download","filename":"1. Úvodná strana ponuky, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49435/download","filename":"2. Obsah ponuky, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49436/download","filename":"3. Identifikačné údaje uchádzača, časť KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49437/download","filename":"3. Identifikačné údaje uchádzača, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49438/download","filename":"4-5. Cestne vyhlasenie - Beton podperne body ZSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49439/download","filename":"5. Rámcová dohoda (umowa).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49440/download","filename":"6. Zmluva o zriadení a vedení konsignačného skladu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49441/download","filename":"8.1 Osvedčenie str 1 SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49442/download","filename":"10. Katalógový list - betónový stĺp 2014 Slovensko SVK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49443/download","filename":"11. Popis vplyvu na životné prostredie SVK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105842/content/49444/download","filename":"13. Návod na manipuláciu a osadenie stĺpov SVK.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105839/content/48836/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_BPB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELV PRODUKT a.s. 28. Január 2015 28. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49337/download","filename":"Obalka-OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49338/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49339/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49340/download","filename":"Manipulacia, montaz, skladovanie, doprava a udrzba PBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49341/download","filename":"Popis vplyvu na ZP, kategorizacia odpadu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49342/download","filename":"Ramcova zmluva s cenami1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49343/download","filename":"Úvodná strana ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49344/download","filename":"Úvodná strana ponuky_K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49345/download","filename":"Zmluva o konsignacnom sklade s cenou1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105863/content/49346/download","filename":"Katalogovy list a miesto vyroby.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105851/content/48902/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_ponuk_BPB_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105851/content/48904/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_ponuk_BPB_Kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×