Obstarávanie

Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 207,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 205,00
Zaplatené:
99.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113300-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú tieto druhy a kvalitatívne triedy asfaltových zmesí: asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 11 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; II, asfaltový betón AC 11 obrus.; 50/70; II. Zmesi budú odoberané v dielčích dodávkach v množstvách a termínoch podla potreby verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 1 290,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74709
EUROVIA SK, a.s. 1 267,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74710
Doprastav Asfalt, a.s. 1 3 461,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74711
EUROVIA SK, a.s. 1 1 596,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74712
Doprastav Asfalt, a.s. 1 591,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74713

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0224 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583283/content/281500/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583328/content/281546/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141013024_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0229 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583349/content/281613/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583286/content/281521/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 c. 140618002_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0232 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583394/content/281832/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Október 2014 10. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583319/content/281701/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 september 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2014 19. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583400/content/281682/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 apríl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583295/content/281528/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0225 júl 2014-podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0230 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583358/content/281600/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583364/content/281641/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150701026.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583304/content/281517/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012-0226 č. 482C24002233_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0229 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583355/content/281581/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583373/content/281602/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 č. 482A25002601.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0226 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583352/content/281561/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0225 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583346/content/281587/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583307/content/281548/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 august 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Október 2014 20. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583331/content/281570/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141014011_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583331/content/281571/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141016033_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583379/content/281642/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150930012.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0224 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583343/content/281558/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0228 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796540/content/552480/download","filename":"ZM_2012_0228_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583397/content/281854/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0225 apríl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583376/content/281622/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150828003.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583403/content/281667/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 máj 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0226 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583316/content/281666/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583337/content/281626/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 október 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795351/content/670321/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583406/content/281689/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 c. 140612016_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0230 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583382/content/281639/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583289/content/281498/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 máj 2014 (II. časť)_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583340/content/281651/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 november 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0229 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796543/content/552490/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583292/content/281507/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 jún 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583298/content/281545/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0230 Júl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0232 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583361/content/281621/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012_/0232-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794837/content/667525/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638743/content/729922/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0225-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795327/content/670277/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0232-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638746/content/729927/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583301/content/281560/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0226 č. 482C24001711_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0225-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638705/content/729910/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0226/-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795338/content/670315/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0225 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796534/content/552437/download","filename":"ZM_2012_0225_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0229-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794833/content/667479/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0232 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796529/content/552429/download","filename":"ZM_2012_0232_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583385/content/281671/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0228 č. 482F25001645.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583367/content/281668/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150715006_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583391/content/281732/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0224 č. 5304.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583325/content/281537/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141010009_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0224-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638695/content/729905/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0229-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638736/content/729917/download","filename":"ZM_2012_0229_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0227 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796538/content/552478/download","filename":"ZM_2012_0227_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583370/content/281583/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 150827002.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0224-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794831/content/667477/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0226 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796536/content/552439/download","filename":"ZM_2012_0226_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0230 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796524/content/552422/download","filename":"ZM_2012_0230_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0224 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796532/content/552431/download","filename":"ZM_2012_0224_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583310/content/281582/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 140917008_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583322/content/281509/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 141009012_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583388/content/281698/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0224 č. 4360.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0231 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796527/content/552425/download","filename":"ZM_2012_0231_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0231-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638745/content/729925/download","filename":"ZM_2012_0231_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583334/content/281601/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0226 č. 482C24003176_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0228-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638710/content/729914/download","filename":"ZM_2012_0228_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583313/content/281620/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0232 č. 140918013_podpísaná verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×