Obstarávanie

Novostavba bytového domu v obci Zborov nad Bystricou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zborov nad Bystricou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
760 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
760 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211340-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Novostavba bytového domu sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zborov nad Bystricou. Jedná sa o štvorpodlažnú, nepodpivničenú stavbu obdĺžnikového tvaru. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 4 760 000,00 Neuvedené EUR 27. Február 2017 81650

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov CP_Strojstav 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787805/content/633948/download","filename":"ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_TetraStav 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633984/download","filename":"1. Titulný list Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633985/download","filename":"2. Zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633986/download","filename":"3. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633987/download","filename":"4. Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633988/download","filename":"5. Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633989/download","filename":"6. Vyhlásenie o subdodávkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633990/download","filename":"7. JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633991/download","filename":"8. Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633992/download","filename":"1. Titulný list Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633993/download","filename":"2. Zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633994/download","filename":"3. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633995/download","filename":"4. Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633996/download","filename":"5. Nárh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633997/download","filename":"6. Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633998/download","filename":"7. Harmonogram stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787807/content/633999/download","filename":"8. Kontrolný a skúšobný plán.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. December 2016 30. December 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov+oprava SP_14.12.2016 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749583/content/424938/download","filename":"Odpoved na žiadosť o vysvetlenie so dna 12.12.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749583/content/424939/download","filename":"Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo Oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749583/content/424940/download","filename":"Sutazne podklady _Zborov nad Bystricou_bytovka oprava.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania č. OSTATNÉ 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787783/content/633847/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk OSTATNE.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po doručení dokladov 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787799/content/633914/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po doložení dokladov.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 10. Marec 2017 10. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787941/content/634784/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava sútaznych podkladov zo dňa 23.12., vybavenie vysvetlenia SP a žiadosti o nápravu 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753527/content/802010/download","filename":"Odpoved na žiadosť o napravu zo dna 23.12.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753527/content/802011/download","filename":"Redakcna oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753527/content/802012/download","filename":"Sutazne podklady _Zborov nad Bystricou_bytovka oprava II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753527/content/802013/download","filename":"Ukazovatele FSZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753527/content/802014/download","filename":"Odpoved na žiadosť o vysvetlenie zo dna 23.12.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753527/content/802015/download","filename":"BD ZBOROV vykaz vymer rev_23_12.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_DAG SLOVAKIA 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787801/content/633928/download","filename":"Ponuka, časť Kritériá, nepodpísaná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787801/content/633929/download","filename":"Ponuka, časť Ostatné, nepodpísaná.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779524/content/585133/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787785/content/633852/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a splnenia pož. na predmet zákzky - Zborov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO č. ZnB/BD2017 1. Marec 2017 1. Marec 2017 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia po EA 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787797/content/633896/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po el.aukcií.pdf"}]
Zápisnica Zápisnia z vyhodnotenia po doručení vysvetlenia - kritériá 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787795/content/633891/download","filename":"zápisnice z vyhodnotenia ponúk - kritériá po doručení vysvetlenie + pred EA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401148/download","filename":"Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401149/download","filename":"Príloha č. 6. Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401150/download","filename":"Príloha č1 Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401151/download","filename":"Príloha č4.Vzor návrhu plnenia kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401152/download","filename":"Sutazne podklady _Zborov nad Bystricou_bytovka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401153/download","filename":"BD ZBOROV vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401154/download","filename":"energetická bilancia SO.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401155/download","filename":"požiadavky na elektriku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401156/download","filename":"požiarna voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401157/download","filename":"Protokol skladobnosti - BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401158/download","filename":"SS - SO.01-BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401159/download","filename":"TS - SO.01-BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401160/download","filename":"TS - vykurovanie - SO.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401161/download","filename":"TS spevnené plochy- BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401162/download","filename":"TS zdravotechnika - BD SO.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401163/download","filename":"tepelnotechnický posudok BD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401164/download","filename":"1.1 Situačné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401165/download","filename":"1.2 Pôdorys základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401166/download","filename":"1.3 Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401167/download","filename":"1.4 Pôdorys 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401168/download","filename":"1.5 Pôdorys 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401169/download","filename":"1.6 Pôdorys 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401170/download","filename":"1.7 Pôdorys krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401171/download","filename":"1.8 Pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401172/download","filename":"1.9 Rez A-A´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401173/download","filename":"1.10 Rez B-B´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401174/download","filename":"1.12 Pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401175/download","filename":"1.13 Zoznam dverí 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401176/download","filename":"1.14 Zoznam dverí2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401177/download","filename":"1.15 Zoznam dverí3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401178/download","filename":"1.16 Zoznam okien4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401179/download","filename":"1.17 Zoznam okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401180/download","filename":"1.18 Zoznam okien2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401181/download","filename":"1.11 Rez C-C´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401182/download","filename":"2.3 Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401183/download","filename":"2.4 Pôdorys 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401184/download","filename":"2.5 Pôdorys 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401185/download","filename":"2.6 Pôdorys 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401186/download","filename":"2.7 Vodovodná prípojka, vodomerná šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401187/download","filename":"2.8 Kanalizačná prípojka,žumpa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401188/download","filename":"2.1 Situačné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401189/download","filename":"2.2 Pôdorys základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401190/download","filename":"BD Zborov nad Bystricou - statický posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401191/download","filename":"4.1 Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401192/download","filename":"4.2 Pôdorys 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401193/download","filename":"4.4 Pôdorys 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401194/download","filename":"4.3 Pôdorys 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401195/download","filename":"PO - pôdorysy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401196/download","filename":"požiadavky na elektriku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401197/download","filename":"požiarna voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401198/download","filename":"Situačné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401199/download","filename":"1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401200/download","filename":"2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401201/download","filename":"3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401202/download","filename":"4np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401203/download","filename":"bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401204/download","filename":"byt rozvadzace 1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401205/download","filename":"byt rozvadzace 2_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401206/download","filename":"hr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401207/download","filename":"nn pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401208/download","filename":"rp1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401209/download","filename":"schema pripojky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401210/download","filename":"A-Energetická bilancia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401211/download","filename":"A-protokol skladobností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401212/download","filename":"Architektúra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401213/download","filename":"A-technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401214/download","filename":"A-tepelnotechnický posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401215/download","filename":"A-Výpis dverí a okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401216/download","filename":"Elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401217/download","filename":"PROJEKT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401218/download","filename":"A-sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401219/download","filename":"SP-technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401220/download","filename":"V-technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401221/download","filename":"Vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401222/download","filename":"Zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745843/content/401223/download","filename":"Z-technická správa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania č. KRITERIÁ 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787789/content/633873/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_SOAR 10. Marec 2017 10. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787934/content/634729/download","filename":"kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787934/content/634730/download","filename":"bankova zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787934/content/634731/download","filename":"ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia- kritériá 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787793/content/633886/download","filename":"zápisnice z vyhodnotenia ponúk - kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z vyhodnotenia po doručení vysvetlení č. 1 a č. 2 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787787/content/633866/download","filename":"Zápisnica po doručení vysvetlenie č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787787/content/633867/download","filename":"Zápisnica po doručení vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Január 2017 30. Január 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×