Obstarávanie

VYBUDOVANIE TELOCVIČNE PRE ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 986 154,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 986 154,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 3 1 986 154,00 Neuvedené EUR 22. Máj 2017 84170

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Príloha č. 9 k súťažným podkladom 27. December 2016 27. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454335/download","filename":"SO-301_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454336/download","filename":"SO-301_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454337/download","filename":"SO-301_v.č.1_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454338/download","filename":"SO-301_v.č.2_Axonometria_uloženie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454339/download","filename":"SO-301_v.č.3_Pozdlžny profil_vyvedenie prípojky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454340/download","filename":"SO-301_v.č.4_DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454341/download","filename":"SO-301_v.č.5_Križovanie sietí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454342/download","filename":"buranie_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454343/download","filename":"Harmonogram_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454344/download","filename":"Situacia_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454345/download","filename":"Technicka_sprava_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454346/download","filename":"celkové náklady stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454347/download","filename":"AO_Lampart.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454348/download","filename":"KM_Kopia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454349/download","filename":"KM-Hanzlikova_pc-632.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454350/download","filename":"KM-Hanzlikova_pc-632_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454351/download","filename":"KM-Hanzlikova_pc-632_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454352/download","filename":"KM-Hanzlikova_pc-636-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454353/download","filename":"KM-Hanzlikova_pc-990-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454354/download","filename":"KM-Zlatovce_pc-995-1_996.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454355/download","filename":"LV-1_pc-632.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454356/download","filename":"LV-1_pc-636-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454357/download","filename":"LV-1_pc-990-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454358/download","filename":"LV-443_pc-995-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454359/download","filename":"LV-443_pc-999.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454360/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO401_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454361/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO402_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454362/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO402_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454363/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO402_vc01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454364/download","filename":"SO501_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454365/download","filename":"SO501_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454366/download","filename":"SO501_Vzorove priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454367/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO401_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454368/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO401_vc01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454369/download","filename":"T-ŠG_DSP_SO401_vc02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454370/download","filename":"01_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454371/download","filename":"So204_2.1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454372/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454373/download","filename":"VC9_ZN3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454374/download","filename":"SO 103_OK - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454375/download","filename":"SO103_1.3_Ok-Vc1-Osnova -0_900 +3_980.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454376/download","filename":"SO103_1.3_Ok-Vc2-Rez 1-1 2-2 Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454377/download","filename":"SO103_1.3_vykaz_ocel.XLS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454378/download","filename":"01_1.4_Podorys1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454379/download","filename":"SO103_1.4_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454380/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454381/download","filename":"SO-103_1.05 VYK Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454382/download","filename":"SO-103_1.05 VYK_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454383/download","filename":"SO-103_1.05 VYK_v.č.1_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454384/download","filename":"01_Situacia_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454385/download","filename":"So201_2.1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454386/download","filename":"So202_2.1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454387/download","filename":"VC6_ZP3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454388/download","filename":"VC8_ZN3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454389/download","filename":"VC10_ZN3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454390/download","filename":"VC11_ZN3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454391/download","filename":"VC12_výstuž_doskaD3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454392/download","filename":"SO-103_Vykaz_plastove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454393/download","filename":"SO-103_Vykaz_klampiarske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454394/download","filename":"SO-01_Podorys_0.000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454395/download","filename":"SO-103_Vykopy_vc-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454396/download","filename":"SO 103_Bet - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454397/download","filename":"VC1_základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454398/download","filename":"VC2_doskaD03.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454399/download","filename":"VC3_ZP3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454400/download","filename":"VC4_ZP3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454401/download","filename":"VC5_ZP3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454402/download","filename":"VC7_ZN3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454403/download","filename":"SO-02_1.06 VZT_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454404/download","filename":"SO-02_1.06 VZT_v.č.2_Pôdorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454405/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454406/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_v.č.1_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454407/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_v.č.2_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454408/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_v.č.3_Axonometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454409/download","filename":"SO-103_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454410/download","filename":"SO-01_Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454411/download","filename":"SO-01_Rez_A-A_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454412/download","filename":"SO-01_Strecha_podoryspdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454413/download","filename":"SO-103_1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454414/download","filename":"01_Podorys_základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454415/download","filename":"02_1.4_Podory_voda1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454416/download","filename":"03_1.4_2NP_R0-Podorys voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454417/download","filename":"04_1.4_Podorys__kan_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454418/download","filename":"05_1.4_Podorys_2NP__kan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454419/download","filename":"SO02_1.4_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454420/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454421/download","filename":"01_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454422/download","filename":"SO-102_1.05a VYK Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454423/download","filename":"So204_2.1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454424/download","filename":"SO-102_1.05a VYK_v.č.1_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454425/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454426/download","filename":"SO-102_1.05a VYK_v.č.2_Pôdorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454427/download","filename":"VC9_ZN3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454428/download","filename":"SO-102_1.05a VYK_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454429/download","filename":"SO 103_OK - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454430/download","filename":"SO-102_1.5b_Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454431/download","filename":"SO103_1.3_Ok-Vc1-Osnova -0_900 +3_980.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454432/download","filename":"SO-102_1.5b_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454433/download","filename":"SO103_1.3_Ok-Vc2-Rez 1-1 2-2 Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454434/download","filename":"SO-102_1.5b_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454435/download","filename":"SO103_1.3_vykaz_ocel.XLS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454436/download","filename":"SO-102_1.5b_vč.1- Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454437/download","filename":"01_1.4_Podorys1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454438/download","filename":"SO-102_1.5b_vč.2- Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454439/download","filename":"SO103_1.4_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454440/download","filename":"SO-102_1.5b_vč.3- Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454441/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454442/download","filename":"SO-02_1.06 VZT Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454443/download","filename":"SO-103_1.05 VYK Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454444/download","filename":"SO-02_1.06 VZT_v.č.1_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454445/download","filename":"SO-103_1.05 VYK_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454446/download","filename":"SO 102_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454447/download","filename":"SO-103_1.05 VYK_v.č.1_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454448/download","filename":"SO_102_1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454449/download","filename":"01_Situacia_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454450/download","filename":"SO-102_Podorys_0.000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454451/download","filename":"So201_2.1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454452/download","filename":"SO-102_Podorys_3.830.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454453/download","filename":"So202_2.1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454454/download","filename":"SO-102_Rez_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454455/download","filename":"VC6_ZP3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454456/download","filename":"SO-102_Strecha_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454457/download","filename":"VC8_ZN3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454458/download","filename":"SO-102_Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454459/download","filename":"VC10_ZN3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454460/download","filename":"Vykaz_klampiarske_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454461/download","filename":"VC11_ZN3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454462/download","filename":"Vykaz_plastove_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454463/download","filename":"VC12_výstuž_doskaD3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454464/download","filename":"Vykaz_poziarne_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454465/download","filename":"SO-103_Vykaz_plastove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454466/download","filename":"Vykaz_PREKLADY_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454467/download","filename":"SO-103_Vykaz_klampiarske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454468/download","filename":"Vykaz_zamocnicke_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454469/download","filename":"SO-01_Podorys_0.000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454470/download","filename":"Vykaz_hlinikove_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454471/download","filename":"SO-103_Vykopy_vc-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454472/download","filename":"Vykaz_stolarske_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454473/download","filename":"SO 103_Bet - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454474/download","filename":"SO 102_Bet - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454475/download","filename":"VC1_základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454476/download","filename":"VC1_pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454477/download","filename":"VC2_doskaD03.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454478/download","filename":"VC2_základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454479/download","filename":"VC3_ZP3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454480/download","filename":"VC3_doskaD02.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454481/download","filename":"VC4_ZP3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454482/download","filename":"VC4_doskaD02.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454483/download","filename":"VC5_ZP3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454484/download","filename":"VC6_PH2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454485/download","filename":"VC7_ZN3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454486/download","filename":"VC9_ZN2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454487/download","filename":"SO-02_1.06 VZT_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454488/download","filename":"VC10_ZN2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454489/download","filename":"SO-02_1.06 VZT_v.č.2_Pôdorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454490/download","filename":"VC11_výstuž_doskaD2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454491/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454492/download","filename":"VC5_P2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454493/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_v.č.1_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454494/download","filename":"VC7_ZN2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454495/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_v.č.2_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454496/download","filename":"VC8_ZN2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454497/download","filename":"SO-02_1.10 OPZ_v.č.3_Axonometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454498/download","filename":"VC12_výstuž_doskaD2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454499/download","filename":"SO-103_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454500/download","filename":"SO 102_OK - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454501/download","filename":"SO-01_Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454502/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc1-Osnova -0_900.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454503/download","filename":"SO-01_Rez_A-A_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454504/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc2-Osnova +3_580 +7_335 +9_060.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454505/download","filename":"SO-01_Strecha_podoryspdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454506/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc3-Rez 1-1 Schodisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454507/download","filename":"SO-103_1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454508/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc4-Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454509/download","filename":"01_Podorys_základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454510/download","filename":"SO102_1.3_vykaz_ocel.XLS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454511/download","filename":"02_1.4_Podory_voda1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454512/download","filename":"03_1.4_2NP_R0-Podorys voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454513/download","filename":"03_1.4_2NP_R0-Podorys voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454514/download","filename":"A_Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454515/download","filename":"04_1.4_Podorys__kan_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454516/download","filename":"B1_Suhrnna_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454517/download","filename":"05_1.4_Podorys_2NP__kan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454518/download","filename":"2.1_Situacia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454519/download","filename":"SO02_1.4_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454520/download","filename":"Legenda_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454521/download","filename":"Podorysy_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454522/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454523/download","filename":"Rez_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454524/download","filename":"SO-102_1.05a VYK Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454525/download","filename":"Situacia_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454526/download","filename":"SO-102_1.05a VYK_v.č.1_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454527/download","filename":"Technicka_sprava_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454528/download","filename":"SO-102_1.05a VYK_v.č.2_Pôdorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454529/download","filename":"Titul_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454530/download","filename":"SO-102_1.05a VYK_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454531/download","filename":"Teplotechnicky_posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454532/download","filename":"SO-102_1.5b_Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454533/download","filename":"vizualizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454534/download","filename":"SO-102_1.5b_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454535/download","filename":"basket_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454536/download","filename":"SO-102_1.5b_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454537/download","filename":"SO01_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454538/download","filename":"SO-102_1.5b_vč.1- Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454539/download","filename":"Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454540/download","filename":"SO-102_1.5b_vč.2- Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454541/download","filename":"SO 101_Rez_A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454542/download","filename":"SO-102_1.5b_vč.3- Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454543/download","filename":"SO 101_vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454544/download","filename":"SO_101_1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454545/download","filename":"SO-02_1.06 VZT Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454546/download","filename":"SO-01_Podorys_3.830.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454547/download","filename":"SO-02_1.06 VZT_v.č.1_Pôdorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454548/download","filename":"SO-01_PPohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454549/download","filename":"SO 102_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454550/download","filename":"SO-101_Podorys_0.000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454551/download","filename":"SO_102_1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454552/download","filename":"SO-102_Podorys_0.000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454553/download","filename":"SO-101_Strecha_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454554/download","filename":"SO-102_Podorys_3.830.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454555/download","filename":"Vykaz_plastove_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454556/download","filename":"SO-102_Rez_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454557/download","filename":"Vykaz_poziarne_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454558/download","filename":"Vykaz_zamocnicke_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454559/download","filename":"SO-102_Strecha_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454560/download","filename":"SO-102_Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454561/download","filename":"Vykaz_klampiarske_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454562/download","filename":"Vykaz_klampiarske_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454563/download","filename":"SO 101_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454564/download","filename":"Vykaz_plastove_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454565/download","filename":"SO 101_Bet - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454566/download","filename":"Vykaz_poziarne_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454567/download","filename":"VC1_pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454568/download","filename":"Vykaz_PREKLADY_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454569/download","filename":"VC4_P1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454570/download","filename":"Vykaz_zamocnicke_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454571/download","filename":"VC8_ZN1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454572/download","filename":"Vykaz_hlinikove_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454573/download","filename":"VC9_ZN1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454574/download","filename":"Vykaz_stolarske_so 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454575/download","filename":"VC10_výstuž_doskaD1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454576/download","filename":"SO 102_Bet - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454577/download","filename":"VC3_doskaD01.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454578/download","filename":"VC5_PH1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454579/download","filename":"VC1_pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454580/download","filename":"VC2_základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454581/download","filename":"VC6_PH1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454582/download","filename":"VC3_doskaD02.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454583/download","filename":"VC7_ZN1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454584/download","filename":"VC4_doskaD02.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454585/download","filename":"SO 101_OK - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454586/download","filename":"VC6_PH2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454587/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc1-Osnova -0_900.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454588/download","filename":"VC9_ZN2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454589/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc2-Osnova +12_000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454590/download","filename":"VC10_ZN2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454591/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc3-Rez 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454592/download","filename":"VC11_výstuž_doskaD2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454593/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc4-Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454594/download","filename":"SO101_1.3_vykaz_ocel.XLS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454595/download","filename":"VC5_P2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454596/download","filename":"01_1.4_Podorys_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454597/download","filename":"VC7_ZN2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454598/download","filename":"VC8_ZN2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454599/download","filename":"SO01_1.4_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454600/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454601/download","filename":"VC12_výstuž_doskaD2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454602/download","filename":"SO-101_1.5_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454603/download","filename":"SO 102_OK - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454604/download","filename":"SO-101_1.5_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454605/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc1-Osnova -0_900.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454606/download","filename":"SO-101_1.5_vč.1_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454607/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc2-Osnova +3_580 +7_335 +9_060.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454608/download","filename":"SO-101_1.5_vč.2_Rez_A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454609/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc3-Rez 1-1 Schodisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454610/download","filename":"SO-101_1.5_vč.3_Rez_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454611/download","filename":"SO102_1.3_Ok-Vc4-Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454612/download","filename":"SO-101_1.5_vč.4_Schema_zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454613/download","filename":"SO102_1.3_vykaz_ocel.XLS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454614/download","filename":"SO 102_vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454615/download","filename":"03_1.4_2NP_R0-Podorys voda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454616/download","filename":"A_Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454617/download","filename":"B1_Suhrnna_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454618/download","filename":"2.1_Situacia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454619/download","filename":"Legenda_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454620/download","filename":"Podorysy_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454621/download","filename":"Rez_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454622/download","filename":"Situacia_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454623/download","filename":"Technicka_sprava_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454624/download","filename":"Titul_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454625/download","filename":"Teplotechnicky_posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454626/download","filename":"vizualizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454627/download","filename":"basket_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454628/download","filename":"SO01_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454629/download","filename":"Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454630/download","filename":"SO 101_Rez_A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454631/download","filename":"SO 101_vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454632/download","filename":"SO_101_1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454633/download","filename":"SO-01_Podorys_3.830.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454634/download","filename":"SO-01_PPohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454635/download","filename":"SO-101_Podorys_0.000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454636/download","filename":"SO-101_Strecha_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454637/download","filename":"Vykaz_plastove_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454638/download","filename":"Vykaz_poziarne_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454639/download","filename":"Vykaz_zamocnicke_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454640/download","filename":"Vykaz_klampiarske_so 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454641/download","filename":"SO 101_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454642/download","filename":"SO 101_Bet - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454643/download","filename":"VC1_pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454644/download","filename":"VC4_P1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454645/download","filename":"VC8_ZN1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454646/download","filename":"VC9_ZN1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454647/download","filename":"VC10_výstuž_doskaD1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454648/download","filename":"VC3_doskaD01.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454649/download","filename":"VC5_PH1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454650/download","filename":"VC6_PH1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454651/download","filename":"VC7_ZN1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454652/download","filename":"SO 101_OK - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454653/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc1-Osnova -0_900.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454654/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc2-Osnova +12_000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454655/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc3-Rez 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454656/download","filename":"SO101_1.3_Ok-Vc4-Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454657/download","filename":"SO101_1.3_vykaz_ocel.XLS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454658/download","filename":"01_1.4_Podorys_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454659/download","filename":"SO01_1.4_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454660/download","filename":"T-ŠG_DSP_0_Obalky_R0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454661/download","filename":"SO-101_1.5_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454662/download","filename":"SO-101_1.5_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454663/download","filename":"SO-101_1.5_vč.1_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454664/download","filename":"SO-101_1.5_vč.2_Rez_A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454665/download","filename":"SO-101_1.5_vč.3_Rez_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454666/download","filename":"SO-101_1.5_vč.4_Schema_zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754130/content/454667/download","filename":"SO 102_vykopy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o úprave Súťažných podkladov 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764489/content/500190/download","filename":"Oznámenie verejného obstarávateľa o úprave SP.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Január 2017 16. Január 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Február 2017 10. Február 2017 []
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833076/content/624598/download","filename":"Dodatok č. 1 k zmluve o dielo_Vybudovanie telocvične.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827290/content/589630/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. December 2016 27. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754124/content/453162/download","filename":"Súťažné podklady ŠG TN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827256/content/588356/download","filename":"Metrostav_Kritériá__profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789460/content/642752/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833081/content/624606/download","filename":"Dodatok č. 2 k zmluve o dielo_Vybudovanie telocvične.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827130/content/587945/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827130/content/587946/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie ponúk_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827127/content/587942/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie PÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827275/content/589505/download","filename":"Sestav, s.r.o._Kritériá_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827267/content/589467/download","filename":"AVA-stav, s.r.o._Kritériá_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 11. December 2017 11. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910438/content/748635/download","filename":"Dodatok k zmluve č. 3.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827298/content/589639/download","filename":"Zmluva o dielo - Vybudovanie telocviene_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827124/content/587933/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827124/content/587934/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk _Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×