Obstarávanie

Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 491 360,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 527 000,00
Zaplatené:
100.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34121200-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 32 ks nových nízkopodlažných kĺbových (trojnápravových) autobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 130 cestujúcich a dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov a náhradných dielov a spotrebného materiálu počas záručnej doby (ďalej len jednotlivo autobus alebo aj vozidlo a spoločne autobusy alebo aj vozidlá). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOR Libchavy spol. s r.o. 3 10 527 000,00 Neuvedené EUR 26. Jún 2017 84593

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839332/content/664617/download","filename":"Príloha_18,8_Ostatné_27.03.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839332/content/664618/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_OSTATNÉ_18,8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839332/content/664619/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_KRITÉRIA_18,8 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839332/content/664620/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_KRITÉRIA_18,8 m_po EA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775861/content/565912/download","filename":"SP_autobusy_18,8 m.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839336/content/664664/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785659/content/620867/download","filename":"Vysvetlenie č. 1_18 m.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Máj 2017 1. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815172/content/645786/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Marec 2017 12. Marec 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839328/content/664611/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_OSTATNÉ_18,8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839328/content/664612/download","filename":"Príloha_18,8_Ostatné_27.03.2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Marec 2017 27. Marec 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839326/content/664599/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_KRITÉRIA_18,8 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839326/content/664600/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_OSTATNÉ_18,8 m.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu č. 1 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786325/content/624883/download","filename":"Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu.pdf"}]
Zmluva Zmluva č. O57/2017 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839334/content/664625/download","filename":"Zmluva_18 m.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×