Obstarávanie

I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 679 598,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 679 598,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Cieľom stavby je stabilizácia cestného telesa zriadením vystuženého svahu úpravou priekop, vybudovaním pozdĺžnej drenáže a zvodidiel, realizácia nového obkladu čela zárubného múra úpravou pravostrannej dláždenej priekopy pod zárubným múrom a dobudovanie záchytnej náhornej priekopy a hĺbkovej drenáže. Súčasťou rekonštrukcie je výmena obrusnej vrstvy a zosilnenie asfaltových vrstiev vozovky v km 8,709-13,520.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
11. Júl 2017
Vestník:
135/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
2 679 598,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Metrostav a.s.
IČO:
00014915

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Riešenie havarijného stavu cesty I/68 v km 8,709-14,202 v k.ú. Kremná, hlavne v km 8,900-9,100, kde vypadáva betónový obklad zárubného múru na vozovku a v km 13,520-14,202, kde došlo k výraznej deformácii cestného telesa, čím sa stavebno-technický stav komunikácie a cestného telesa kriticky zhoršil. Dôvodom je aktívny zosuv na tejto hlavnej ceste smerujúcej do PR, čo spôsobuje bezprostredné ohrozenie životov, zdravia a majetku občanov a bezprostredne je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na št. ceste I/68. Dňa 13.06.2017 Krízový štáb OÚ Stará Ľubovňa prijal Uznesenie č.2017/2, v súlade s ktorým starostka obce vyhlásila mimoriadnu situáciu pre celé územie obce Kremná. Vzhľadom na závažnosť situácie na predmetnom úseku cesty I/68 v obci Kremná, v dôsledku udalosti, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, je mimoriadne naliehavé vzhľadom na časovú tieseň začať s realizáciou stavebných prác tak, aby mohli byť ukončené v technicky vyhovujúcich klimatických podmienkach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 2 679 598,00 Neuvedené EUR 13. Júl 2017 85172

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke "I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849087/content/560530/download","filename":"14 Správa o zákazke §24(2, 3) Kremná.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č.2065/6350/2017/RK-02/17 na uskutočnenie stavebných prác "I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 []
Zápisnica Zápisnica z rokovania "I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849057/content/560485/download","filename":"6a Zápisnica č.1 z RK Kremná.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD 2065/6350/2017/RK-02/17 "I/68 Kremná, rekonštrukcia - havária" 12. December 2017 12. December 2017 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937178/content/740160/download","filename":"A- Zoznam subdodávateľov §64 (1e) - Kremná havária.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953592/content/728030/download","filename":"Suma SUP §64 (1d) - Kremná, rekonštrukcia-havária.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×