Obstarávanie

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41,482; km 41,690


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
673 610,00
Konečná suma(Bez DPH):
673 610,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác - náhrada závor s jednodrôtovým ťahadlom priecestným zabezpečovacím zariadením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUMAT spol. s r.o. 3 673 610,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 86009

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Prílohy k vysvetleniu 2 SP 1. Marec 2017 1. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784569/content/611502/download","filename":"Príloha k vysvetleniu 2 - upravený PS 01, 02, 03 Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784569/content/611503/download","filename":"Súťažné podklady po úprave_28.2.2017.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764718/content/501444/download","filename":"Súťažné podklady_Výkaz výmer Hnúšťa Tisovec 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 1100079240/2017/5400/052 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850570/content/565934/download","filename":"ZoD č. 1100079240-2017-5400-052 CRZ Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832435/content/619183/download","filename":"Informácia o výsledku_UVO Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ADTS 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851483/content/568716/download","filename":"Ostatné ADTS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 k súťažným podkladom 1. Marec 2017 1. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784565/content/611490/download","filename":"Vysvetlenie 2 SP_28.02.2017.pdf"}]
Súťažné podklady Obchodné podmienky návrh ZoD 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764715/content/501426/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764979/content/502841/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851477/content/568697/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Súťažné podklady JED 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764707/content/501410/download","filename":"Súťažné podklady_JED - formular.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851472/content/568688/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851472/content/568689/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957610/content/745063/download","filename":"Skutočne uhradené plnenie r. 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 1100079240/2017/5400/052 18. Júl 2017 18. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774214/content/560257/download","filename":"Vysvetlenie SP - Jesenské - Tisovec 31.01.2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790227/content/646778/download","filename":"§ 52 ods. 1 - otváranie Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka KUMAT 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851490/content/568763/download","filename":"Ostatné 1 KUMAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851490/content/568764/download","filename":"Ostatné 2 KUMAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851490/content/568765/download","filename":"Kritéria KUMAT.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851479/content/568706/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851479/content/568707/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritéria Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931295/content/720043/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Profil 2017 Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833911/content/628511/download","filename":"Oznámenie predĺžení lehoty viazanosti ponúk_profil Hnúšťa 41,270;41,482;41,690.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765237/content/504420/download","filename":"Súťažné podklady_Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41,482; km 41,690.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka BETAMONT 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851505/content/568784/download","filename":"Ostatné BETAMONT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850599/content/565958/download","filename":"Správa o zákazke Hnúšťa 41270; km 41482; km 41690.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826188/content/582227/download","filename":"Otváranie časť Kritériá - Hnúšťa 41,270;41,482;41,690 profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×