CPV kód

45234100-7

Stavebné práce na výstavbe železníc

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 56 3 965 066 074 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Skanska SK a.s. 1 4 484 749 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 31 571 299 EUR
Doprastav, a.s. 2 462 421 957 EUR
STRABAG s.r.o. 3 354 944 301 EUR
Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.o. 2 1 729 615 EUR
AŽD SLOVAKIA a. s. 3 1 056 423 EUR
S u b t e r r a a.s. 3 700 970 303 EUR
TSS GRADE, a.s. 6 547 724 287 EUR
AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka 1 1 475 514 EUR
AŽD Praha s.r.o. 3 357 435 348 EUR
Elektrizace železnic Praha a. s. 1 364 938 980 EUR
KUMAT spol. s r.o. 10 17 960 177 EUR
BETAMONT s.r.o. 7 3 735 440 EUR
ELTRA spol. s. r.o. 2 67 729 275 EUR
TEMPRA, s.r.o. 2 110 141 298 EUR
EUROVIA CS, a.s. 1 323 373 002 EUR
Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 1 847 809 EUR
Elektrizace železnic Praha a.s. 1 28 196 300 EUR
TRANSSERVIS, a.s. Košice 2 21 700 838 EUR
GJW Praha spol. s r.o. 1 12 658 321 EUR
ICM S.P.A. 1 274 985 419 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 274 985 419 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Trať Žilina - Čadca - št- hr. SR/ČR, zriadenie PZZ v km 278,655 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 400 000 1400000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 636 679 7636679.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 938 980 364938980.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 Michaľany - Medzilaborce, PZZ km 49,062 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 333 021 333021.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor, TÚ 3011 ŽST Šurany-ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice-Ivánka pri Nitre, PZZ km 16,293 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 538 232 538232.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 ŽST Kysak - PPS. Plaveč št.hr., DÚ 12 Sabinov-Lipany,PZZ 43,902 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 440 269 440269.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 468 028 468028.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 826 075 826075.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 631 903 631903.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Jesenské – odb. Brezno – Halny – Brezno, PZZ v km 38,775 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 739 755 739755.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 41,270; km 41,482; km 41,690 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 673 610 673610.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na žel. priecestiach traťový úsek Nitrianske Pravno - Nové Zámky, PZZ v km 6,481 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 869 384 869384.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 629 460 629460.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice, PZZ km 52,058 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 640 222 640222.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 700 964 700964.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 678 300 678300.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Trstená - Kraľovany, PZZ v km 8,187 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 268 641 268641.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Komárno – Dunajská Streda, PZZ v km 46,115 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 514 824 514824.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Šahy – Čata, PZZ v km 0,330 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 396 060 396060.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 131,253 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 847 809 847809.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Cielené investície Valaliky, PZS 2 – žkm 364,529; PZS 2Z – žkm 365,268; PZS 2 – žkm 366,607 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 272 958 272958.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 125,795 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 460 584 460584.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Traťový úsek Kúty - št. hr. SR/ČR, PZZ v km 71,711 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 604 759 604759.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 770 394770.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Čadca - Makov, PZZ v km 9,076 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 124 856 1124856.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 28 196 300 28196300.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 274 980 12274980.0 EUR 2018 Práce Nie 1
NŽST Uľanka, rekonšt. výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľk. ovládanie zab. zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka; NŽST Uľanka – staničné zab. zar.; Cielené investície – HI. Dolný Harmanec Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 866 046 5866046.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 991 570 12991570.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 927 300 8927300.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 484 749 4484749.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 658 321 12658321.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 18 579 729 18579729.0 EUR 2020 Práce Nie 1
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 205 355 6205355.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 97 482 977 97482977.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 274 985 419 274985419.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 323 373 002 323373002.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 773 538 12773538.0 EUR 2020 Práce Nie 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 58 801 975 58801975.0 EUR 2021 Práce Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
„ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 80 109 125 80109125.33 EUR 22. Marec 2021 5. Máj 2021 Áno 2021-03-22 00:00:00 UTC 2021-05-05 08:30:00 UTC
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 494 287 7494287.4 EUR 14. Október 2021 26. November 2021 Áno 2021-10-14 00:00:00 UTC 2021-11-26 08:30:00 UTC
ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 27 254 720 27254719.56 EUR 2. November 2021 15. December 2021 Áno 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-12-15 08:30:00 UTC
Boleráz - Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 762 414 8762414.22 EUR 2. November 2021 13. December 2021 Áno 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-12-13 08:30:00 UTC
ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 456 373 9456372.55 EUR 21. December 2021 11. Február 2022 Áno 2021-12-21 00:00:00 UTC 2022-02-11 08:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×