Obstarávanie

Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pruské
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
341 017,00
Konečná suma(Bez DPH):
341 017,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na materskej škole v obci Pruské. Existujúca budova MŠ v Pruskom je členitého pôdorysu s dvoma nadzemnými podlažiami so sedlovou strechou a je z časti podpivničená. Realizovať sa bude prístavba budovy materskej školy (MŠ) a jej obnova v rozsahu zateplenia a zmenou dispozície.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 4 341 017,00 Neuvedené EUR 21. Júl 2017 86736

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Január 2017 27. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka3 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861951/content/616348/download","filename":"Euro Building.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861940/content/616343/download","filename":"priloha_c_1_rozpocet_priloha_c_2_harmonogram_priloha_c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861940/content/616344/download","filename":"zmluva_o_dielo14_2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok k zmluve o dielo 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970002/content/786507/download","filename":"Dodatok_2_k_ZoD_EB(1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena zmluvy 27. November 2017 27. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905476/content/726161/download","filename":"Dodatok_1_k_ZOD_Eurobuilding.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 20. Január 2017 20. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766931/content/511956/download","filename":"Vysvetlenie SP Pruské.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766931/content/511957/download","filename":"imitácia komína výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766931/content/511958/download","filename":"výkaz výmer Prístavba - zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766931/content/511959/download","filename":"výkaz výmer zriaďovacie predmety SO 01 Zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766931/content/511960/download","filename":"Zadanie 1z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766931/content/511961/download","filename":"Príloha 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765896/content/506899/download","filename":"Predĺženie lehoty2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Február 2017 23. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782881/content/601616/download","filename":"výsledok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka2 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861947/content/616347/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka1 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861945/content/616346/download","filename":"Pruské - Zlepšenie a rozšírenie kapacity MŠ v obci Pruské - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439643/download","filename":"SP_Pruské.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439644/download","filename":"Príloha 1 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439645/download","filename":"výkaz výmer MŠ SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439646/download","filename":"výkaz výmer 1NP SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439647/download","filename":"výkaz výmer 2NP SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439648/download","filename":"Príloha 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439649/download","filename":"Príloha 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439650/download","filename":"Príloha 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439651/download","filename":"TS prístavba MŠ SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439652/download","filename":"výkres C1 situácia širšie vzťahy SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439653/download","filename":"výkres č. 2 - základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439654/download","filename":"výkres č. 3 - pôdorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439655/download","filename":"výkres č. 4 - pôdorys 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439656/download","filename":"výkres č. 5 - pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439657/download","filename":"výkres č. 6 - rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439658/download","filename":"výkres č. 7 - Krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439659/download","filename":"výkres č. 8 - pohľad SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439660/download","filename":"výkres č. 9 - pohľad SZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439661/download","filename":"výkres č. 10 - pohľad JZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439662/download","filename":"výpis prvkov krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439663/download","filename":"výkres C2 situácia osadenia SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439664/download","filename":"výkres č. 11 - výklenok rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439665/download","filename":"protokol o určení vonk. vplyvov NN SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439666/download","filename":"TS NN+ blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439667/download","filename":"výkaz výmer NN+blesk. SO-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439668/download","filename":"výkres č. 1 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439669/download","filename":"výkres č. 2 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439670/download","filename":"výkres č. 5 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439671/download","filename":"výkres č. 6 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439672/download","filename":"výkres č. 7 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439673/download","filename":"výkres č. 8 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439674/download","filename":"výkres č. 4 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439675/download","filename":"výkres č. 3 NN+blesk. SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439676/download","filename":"Prístavba MŠ SO 01 - výkresy -vykurovanie + zdravotechnika pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439677/download","filename":"TS prístavba MŠ SO 01 - vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439678/download","filename":"TS prístavba MŠ SO 01- zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439679/download","filename":"TS prístavba MŠ SO 01 - PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439680/download","filename":"výkres - legenda k PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439681/download","filename":"výkres - PO - rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439682/download","filename":"výkres - PO - situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439683/download","filename":"výkres - PO 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439684/download","filename":"výkres - PO 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439685/download","filename":"Prístavba MŠ SO 01 - statický posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439686/download","filename":"Prístavba MŠ SO 01 - výpis materiálov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439687/download","filename":"SS prístavba MŠ SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439688/download","filename":"STS prístaba MŠ SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439689/download","filename":"teplotech. posúdenie SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439690/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439691/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439692/download","filename":"01. Pôdorys 1.NP - Búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439693/download","filename":"02. Pôdorys 1.NP - Nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439694/download","filename":"03. Rez A_A - Nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439695/download","filename":"04. Pohľad južný, severný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439696/download","filename":"05. Pohľad východný, západný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439697/download","filename":"Výpis str.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439698/download","filename":"Výpis str.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439699/download","filename":"Výpis str.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439700/download","filename":"Výpis str.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439701/download","filename":"Výpis str.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439702/download","filename":"Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439703/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439704/download","filename":"Montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439705/download","filename":"Pôdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439706/download","filename":"Technická práva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439707/download","filename":"ZTI výkaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439708/download","filename":"Kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439709/download","filename":"Vodovod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752625/content/439710/download","filename":"C. Situácia stavby SO 02.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Január 2017 31. Január 2017 []
Súťažné podklady Opravené výkazy výmer 21. December 2016 21. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753214/content/801233/download","filename":"Kópia súboru OPRAVA výkaz výmer SO-01 MŠ celkom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753214/content/801234/download","filename":"výkaz výmer Preloženie teplovodu a plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753214/content/801235/download","filename":"výkaz výmer Prístavba - zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753214/content/801236/download","filename":"výkaz výmer Rozšírenie vykurovania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka4 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861955/content/616359/download","filename":"MIPE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 3 ku zmluve o dielo 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954872/content/734936/download","filename":"Dodatok_3_Zmluva_EB_profil.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861958/content/616362/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 6. Január 2017 6. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477941/download","filename":"Vybavenie ŽON Pruské.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477942/download","filename":"Výkaz_výmer_Prístavba_-_PO-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477943/download","filename":"ZTI_výkaz_výmer_-_aktuálny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477944/download","filename":"Materska_skola_Pruske_c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477945/download","filename":"Materska_skola_Pruske_c.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477946/download","filename":"Materske_skola_Pruske_c.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477947/download","filename":"Materska_skola_Pruske_Zdravot.v.c.1dwg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477948/download","filename":"Materska_skola_Pruske_Zdravotech.v.c2_dwg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477949/download","filename":"Materska_skola_Pruske_Zdravotech.v.c3_dwg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759063/content/477950/download","filename":"Materska_skola_Pruske_Zdravotech.v.c4__dwg.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762703/content/491168/download","filename":"Predĺženie lehoty.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×