Dodávateľ

EURO-BUILDING, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUBIRAC a.s.

IČO: 35683066

Adresa: Podunajská 23, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1919

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Január 2020

Záznam platný do: 7. Január 2023

Posledná zmena: 13. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 101 610,00 EUR 11 11
2015 11 142 176,00 EUR 15 15
2016 1 729 300,00 EUR 5 5
2017 8 000 494,00 EUR 10 10
2018 13 744 070,00 EUR 14 15
2020 865 729,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 730 110,00 EUR 10 10
2015 11 431 219,00 EUR 15 15
2016 1 811 757,00 EUR 6 6
2017 8 000 494,00 EUR 10 10
2018 13 155 120,00 EUR 13 14
2019 588 950,00 EUR 1 1
2020 865 729,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Rača 10 1 873 142,00 1873142.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 1 239 203,00 1239203.00 EUR
Mesto Bardejov 1 479 893,00 479893.00 EUR
Mesto Žilina 2 2 180 505,00 2180505.00 EUR
Obec Dojč 1 675 245,00 675245.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 203 947,00 2203947.00 EUR
Mesto Trnava 1 588 950,00 588950.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 2 526 514,00 2526514.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 293 212,00 293212.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 314 049,00 1314049.00 EUR
Košický samosprávny kraj 3 1 570 601,00 1570601.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 1 630 075,00 1630075.00 EUR
Mesto Piešťany 1 401 049,00 401049.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 719 135,00 1719135.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 891 500,00 891500.00 EUR
Domov pri kríži 1 1 155 957,00 1155957.00 EUR
Mesto Brezno 1 1 060 012,00 1060012.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 3 695 918,00 3695918.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 980 414,00 980414.00 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 527 361,00 527361.00 EUR
Mesto Trebišov 1 622 472,00 622472.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 772 422,00 772422.00 EUR
Obec Malý Slivník 1 733 766,00 733766.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Sabinove 1 572 932,00 572932.00 EUR
Mesto Svit 1 465 600,00 465600.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 395 648,00 395648.00 EUR
Obec Chrenovec - Brusno 1 1 291 666,00 1291666.00 EUR
Školský internát 1 517 033,00 517033.00 EUR
Obec Pruské 1 341 017,00 341017.00 EUR
Obec Chtelnica 1 775 046,00 775046.00 EUR
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 1 513 999,00 513999.00 EUR
Bratislavské bábkové divadlo 1 2 134 050,00 2134050.00 EUR
Gymnázium 1 517 519,00 517519.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 679 984,00 679984.00 EUR
Spojená škola 1 647 534,00 647534.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 1 596 009,00 596009.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene - časť 3 - doplňujúce práce Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 270,00 36270.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova ZŠ s MŠ Česká Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 607 000,00 607000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné úpravy synagóga Brezno Mesto Brezno 894 986,00 894986.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č. 19, objekt SO 019: Klinické ustajňovacie priestory - naviac práce Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 674,00 31674.0 EUR 2015 Práce Nie 1
DSS Petrovany - Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany Domov sociálnych služieb v Sabinove 572 932,00 572932.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia DSS ALIA v Bardejove Prešovský samosprávny kraj 448 304,00 448304.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry pre zlepšenie podmienok vzdelávania v objektoch TU vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 020 000,00 1020000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zefektívnenie zberu a separácie odpadov vo Svätom Jure Mesto Svätý Jur 400 000,00 400000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
OBNOVA 6. NP PO POŽIARI FCHPT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 360 391,00 360391.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova MŠ Gelnická ul. 34 Mestská časť Bratislava - Rača 364 500,00 364500.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb - Denný stacionár pre seniorov Plickova ul. 18 Mestská časť Bratislava - Rača 375 962,00 375962.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova základnej školy Hubeného Mestská časť Bratislava - Rača 16 360,00 16360.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Doplňujúce stavebné práce na Obnove Amfiteátra Rača Mestská časť Bratislava - Rača 12 440,00 12440.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova Amfiteátra Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 474 050,00 474050.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dodatočné stavebné práce - projekt Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach Košický samosprávny kraj 81 408,00 81408.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Podtatranská knižnica - Oprava objektu Meštiackeho domu v Spišskej Sobote Prešovský samosprávny kraj 304 169,00 304169.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Chrenovec-Brusno Obec Chrenovec - Brusno 1 393 441,00 1393441.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača Mestská časť Bratislava - Rača 10 400,00 10400.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemlínskeho múzea v Michalovciach Košický samosprávny kraj 1 477 637,00 1477637.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác Mesto Žilina 2 550 327,00 2550327.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova MŠ Gelnická ul. 34 Mestská časť Bratislava - Rača 17 500,00 17500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérií Prešovský samosprávny kraj 1 612 682,00 1612682.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č. 19, objekt SO 019: Klinické ustajňovacie priestory. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 219 167,00 2219167.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova - Osadná Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 358 500,00 358500.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce na diele Denný stacionár pre seniorov Plickova ul. 18 Mestská časť Bratislava - Rača 3 900,00 3900.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác Mesto Žilina 24 672,00 24672.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č. 19. objekt SO-019: Klinické ustajňovacie priestory práce naviac 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 72 946,00 72946.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba časti chtelnického kaštieľa Obec Chtelnica 870 000,00 870000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia Pariča (RePar) Mesto Trebišov 593 516,00 593516.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dodatočné stavebné práce - projekt Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach Košický samosprávny kraj 58 158,00 58158.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Regenerácia verejného priestranstva - Karpatské námestie Mestská časť Bratislava - Rača 249 800,00 249800.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Riešenie havarijného stavu Školský internát 657 329,00 657329.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova budovy : Hvezdáreň a planetárium Prešov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 622 171,00 622171.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Gymnázium 517 519,00 517519.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 772 422,00 772422.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zariadenie pre seniorov - 1. etapa Obec Dojč 749 899,00 749899.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 870 814,00 1870814.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské Obec Pruské 341 017,00 341017.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 894 969,00 894969.0 EUR 2017 Práce Nie 1
NKP BH - OBJEKT G - OBNOVA HRADOBNÉHO MÚRU PRI ŽIGMUNDOVEJ BRÁNE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 419 080,00 419080.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 719 135,00 1719135.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - stavebné práce Mesto Bardejov 479 893,00 479893.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škôlka v obci Malý Slivník - časť stavebné práce Obec Malý Slivník 733 766,00 733766.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla Bratislavské bábkové divadlo 2 605 463,00 2605463.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ Bratislavský samosprávny kraj 6 469 448,00 6469448.0 EUR 2018 Práce Áno 2
Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove Mesto Fiľakovo 980 414,00 980414.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany - stavebné práce Mesto Piešťany 401 049,00 401049.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiadkov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach na praktickom vyučovaní Súkromná stredná odborná škola 695 513,00 695513.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri kríži Domov pri kríži 1 162 448,00 1162448.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou 527 361,00 527361.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu materskej školy ,Ul. kpt. Nálepku Mesto Svit 465 600,00 465600.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní Spojená škola 647 534,00 647534.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 1 718 098,00 1718098.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_3 Mestská časť Bratislava - Rača 657 585,00 657585.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave Mesto Trnava 590 586,00 590586.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 865 729,00 865729.0 EUR 2020 Práce Áno 1www.eurobuilding.sk


+421252444517


eubirac@eubirac.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Stopka
Adresa:
Stará Vinárska 14 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erika Stopková
Adresa:
Stará vinárska 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Stopka
Adresa:
Stará Vinárska 14 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
Adresa:
Štefánikova 7 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×