Obstarávanie

Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 131,253


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
847 809,00
Konečná suma(Bez DPH):
847 809,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia a s tým súvisiacich prevádzkových súborov a stavebných objektov, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti užívateľov úrovňového križovania cez železničnú trať.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 3 847 809,00 Neuvedené EUR 7. August 2017 86855

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Doplnenie/zmena k súťažným podkladom 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790205/content/646686/download","filename":"Oznámenie o zmene SP 17.03.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790205/content/646687/download","filename":"Súťažné podklady_Košice – Žilina žkm 131,253_po doplnení 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957592/content/745036/download","filename":"Skutočne uhradené plnenie r. 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866100/content/639690/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti KE ZA 131,253.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868632/content/653853/download","filename":"Ostatné AŽD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868632/content/653854/download","filename":"Kritériá AŽD.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866097/content/639618/download","filename":"Správa o zákazke KE ZA 131,253.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866098/content/639621/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné KE ZA 131,253.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866098/content/639622/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria KE ZA 131,253.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802042/content/602203/download","filename":"§ 52 ods. 1 -Otváranie Ostatné KE ZA 131,253.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia po skončení zmluvy 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037671/content/846159/download","filename":"§ 64 ods. 1 Skutočne uhradené plnenie po ukončení.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827621/content/590641/download","filename":"Otváranie časť Kritériá - KE ZA 131,253 profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KUMAT spol. s r.o. 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868631/content/653846/download","filename":"Ostatné 1 KUMAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868631/content/653847/download","filename":"Ostatné 2 KUMAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868631/content/653848/download","filename":"Kritériá KUMAT.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931047/content/718690/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Profil 2017 Košice Žilina 131,253.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 k súťažným podkladom 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799958/content/587565/download","filename":"Vysvetlenie SP 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799958/content/587566/download","filename":"Súťažné podklady_Košice – Žilina žkm 131,253_po vysvetlení 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799958/content/587567/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_po vysvetlení 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866101/content/639719/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné KE ZA 131,253.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866101/content/639720/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritéria KE ZA 131,253.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777976/content/575536/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke: A D T S s.r.o. 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868629/content/653840/download","filename":"Ostatné ADTS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777966/content/575511/download","filename":"Súťažné podklady_Košice – Žilina žkm 131,253.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov po skončení zmluvy 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037672/content/846160/download","filename":"§ 64 ods. 1 Zoznam subdodávateľov Profil po skončení zml. KE ZA 131,253.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 1100079517/2017/5400/052 11. August 2017 11. August 2017 []
Súťažné podklady Výkaz výmer 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777971/content/575527/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836134/content/641183/download","filename":"Informácia o výsledku_UVO KE ZA 131,253.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833903/content/628463/download","filename":"Oznámenie predĺžení lehoty viazanosti ponúk_profil KE ZA 131,253.pdf"}]
Súťažné podklady Obchodné podmienky návrh ZoD 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777968/content/575521/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_Košice – Žilina žkm 131,253.pdf"}]
Súťažné podklady JED formulár 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777973/content/575532/download","filename":"Súťažné podklady_JED - formular.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 1100079517/2017/5400/052 11. August 2017 11. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862723/content/620870/download","filename":"Zmluva č. 1100079517-2017-5400-052 CRZ KE ZA 131,253.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789275/content/641267/download","filename":"Vysvetlenie SP final - Košice – Žilina žkm 131,253_final_08.03.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789275/content/641268/download","filename":"Výkaz výmer KE ZA 131,253.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789275/content/641269/download","filename":"Zoznam objektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789275/content/641270/download","filename":"Súťažné podklady_Košice – Žilina žkm 131,253_po vysvetlení 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha k vysvetleniu - doplnenie 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789447/content/642652/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_po vysvetlení 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×