Obstarávanie

Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
394 770,00
Konečná suma(Bez DPH):
394 770,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác demontáž a výstavba nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) na priecestí v km 102,989 a vybudovanie novej prípojky pre napájanie tohto PZZ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BETAMONT s.r.o. 3 394 770,00 Neuvedené EUR 6. September 2017 87185

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872191/content/556790/download","filename":"Správa o zákazke - 0889.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825240/content/576741/download","filename":"2. Otváranie časť Kritériá - Oznámenie - 889 - ÚVO.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778038/content/575762/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874485/content/567588/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti - 889.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812392/content/635734/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_po vysvetlení 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812392/content/635735/download","filename":"Súťažné podklady_TÚ 2921 Lučenec št. hr. Lučenec PZZ v km 102989_po vysvetlení 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812392/content/635736/download","filename":"Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833778/content/627945/download","filename":"Oznámenie predĺžení lehoty viazanosti ponúk 889 - ÚVO.pdf"}]
Súťažné podklady Obchodné podmienky 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778040/content/575773/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_TÚ 2921 Lučenec št. hr. – Lučenec, DÚ 02 L.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Ostatné" 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874483/content/567586/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné - 889.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778041/content/575781/download","filename":"Súťažné podklady_TÚ 2921 Lučenec št. hr. – Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. – Rapovce PZZ v km 102,989.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť ponúk "Ostatné" 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874487/content/567592/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné-889.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856204/content/587381/download","filename":"Informácia o výsledku_UVO - 889.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 1100078498/2017/5400/033 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872175/content/556768/download","filename":"Zmluva o dielo č. 1100078498_2017_5400_033.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778039/content/575767/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Kritériá" 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874488/content/567596/download","filename":"4. Zápisnica_otváranie kritéria - 889.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789469/content/642835/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_po vysvetlení 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789469/content/642836/download","filename":"Súťažné podklady_TÚ 2921 Lučenec št. hr. Lučenec PZZ v km 102989_po vysvetlení 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789469/content/642837/download","filename":"Vysvetlenie SP - TÚ 2921 Lučenec št. hr. Lučenec PZZ v km 102989_final_08.03.2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. September 2017 7. September 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824379/content/571442/download","filename":"70 § 52 ods. 1 - Inf. povinnosť - 889.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť ponúk "Kritériá" 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874489/content/567597/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá - 889.pdf"}]
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument - formulár 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778037/content/575758/download","filename":"Súťažné podklady - Jednotný európsky dokument - formulár.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×