Obstarávanie

NKP BH - OBJEKT G - OBNOVA HRADOBNÉHO MÚRU PRI ŽIGMUNDOVEJ BRÁNE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
419 080,00
Konečná suma(Bez DPH):
419 080,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45262500-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými prácami na obnove profilovaných kamenných prvkov. Sumárne sa jedná o stavebné práce na stavebných a inžinierskych objektoch - Stavebné a inžinierske objekty : SO 2.G.21 Odstránenie havarijného stavu hradby pri Žigmundovej bráne SO 2.G.22 Areálová kanalizácia pri Žigmundovej bráne SO 2.G.23 Areálové osvetlenie pri Žigmundovej bráne SO 2.G.24 Rekonštrukcia rozvodu NN SO 2.G.25 Sadové úpravy pri Žigmundovej bráne Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 3 419 080,00 Neuvedené EUR 31. Október 2017 89082

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Júl 2017 10. Júl 2017 []
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929460/content/713145/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929460/content/713146/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929460/content/713147/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk po 55.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931141/content/718814/download","filename":"Správa podľa § 24 ods 2 a 3 zákona o VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 22. Január 2018 22. Január 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk označených ako "Ostatné" 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929451/content/713094/download","filename":"zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931134/content/718796/download","filename":"18 Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931134/content/718797/download","filename":"19 Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931134/content/718798/download","filename":"20 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931134/content/718799/download","filename":"21 Príloha č.1 k Zod - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931134/content/718800/download","filename":"22 Príloha č.2 k Zod-Zoznam známych subdod.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Október 2017 17. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889398/content/629857/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk označených ako Kritériá 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929452/content/713097/download","filename":"zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833003/content/623666/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833003/content/623667/download","filename":"súhrnná rekapitulácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Titulná strana JEDu 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833004/content/623671/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 10. Júl 2017 10. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845044/content/679397/download","filename":"odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931137/content/718810/download","filename":"KOPIA KRITERIA .pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929456/content/713108/download","filename":"zápsinica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929456/content/713109/download","filename":"zápsinica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_po 55.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931136/content/718805/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk po oprave matematickej chyby 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929458/content/713112/download","filename":"zápisnica z otvárania kritériá po oprave matematickej chyby.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Projektová dokumentácia 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623769/download","filename":"ah_so_2.g_psp_f_pov_dopravnetrasy_mapa1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623770/download","filename":"ah_so_2.g_psp_f_pov_dopravnetrasy_mapa2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623771/download","filename":"so_2.g.21_a_01_bp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623772/download","filename":"so_2.g.21_a_02_bp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623773/download","filename":"so_2.g.21_a_03_ns.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623774/download","filename":"so_2.g.21_a_04_ns.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623775/download","filename":"so_2.g.21_a_05_k-polozky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623776/download","filename":"so_2.g.21_a_06_z-polozky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623777/download","filename":"so_2.g.21_a_07_u-polozky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623778/download","filename":"so_2.g.21_a_08_kv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623779/download","filename":"so_2.g.21-25_ab_sssts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623780/download","filename":"so_2.g.21-25_c_css.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623781/download","filename":"so_2.g.21-25_d_ks.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623782/download","filename":"so_2.g_f_pov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623783/download","filename":"so_2_g_20_001_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623784/download","filename":"so_2_g_20_01_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623785/download","filename":"so_2_g_20_02_situacia_sucasny_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623786/download","filename":"so_2_g_20_03_situacia_navrhovany_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623787/download","filename":"so_2_g_22_00_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623788/download","filename":"so_2_g_22_01_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623789/download","filename":"so_2_g_22_02_pozdl_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623790/download","filename":"so_2_g_22_03_revizna_kanal_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623791/download","filename":"so_2_g_22_04_spadovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623792/download","filename":"so2.g.21_a_00_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623793/download","filename":"so2.g.21_s_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623794/download","filename":"so2.g.23-24_nn_ao.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623795/download","filename":"so2.g.23-24_nn_ao_rozvadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623796/download","filename":"so2.g.23-24_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833006/content/623797/download","filename":"KPU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkazy výmer a súhrnná rekapitulácia 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623708/download","filename":"ah_so2.g.21_vv_etapa_i.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623721/download","filename":"AH_SO2.G.21_VV_Etapa II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623722/download","filename":"ah_so2.g.21_vv_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623723/download","filename":"elmont.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623724/download","filename":"hzs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623725/download","filename":"nosny_mat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623726/download","filename":"rozvadz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623727/download","filename":"so_2_g_20_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623728/download","filename":"so_2_g_22_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623729/download","filename":"zemne_prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833005/content/623730/download","filename":"súhrnná rekapitulácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov k 31.01.2019 za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021758/content/907892/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×