Obstarávanie

Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelávanie + olympijská výchova


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
195 374,00
Konečná suma(Bez DPH):
195 374,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
37524810-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nadobudnutie platnej kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelávanie + olympijská výchova Úradom priemyselného vlastníctva SR, č. zápisu: 231160 (ďalej aj ako Ochranná známka). Záujemca ako Poskytovateľ je jediným hospodárskym subjektom, ktorý môže udeliť licenciu k Ochrannej známke, o ktorej používanie má verejný obstarávateľ ako Nadobúdateľ záujem, čím je splnená podmienka pre použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Verejný obstarávateľ ako Nadobúdateľ má záujem prevádzkovať okamžitú lotériu s označením Prasa v žite #1801, Super Prasa v žite #1802 a Mega Prasa v žite #1803 s použitím Ochrannej známky.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
3. Október 2017
Vestník:
194/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
25. Október 2017
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
195 374,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
IČO:
35801549

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Záujemca Slovenská olympijská marketingová, a.s. (ďalej ako "SOM") je na základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenským olympijským výborom ako Majiteľom Ochrannej známky a SOM poskytnutú výhradnú licenciu na Ochrannú známku a je teda jediným subjektom oprávneným na použitie Ochrannej známky. Zmluva výslovne stanovuje, že Slovenský olympijský výbor (ďalej ako "SOV") nie je oprávnený ďalej udeliť licenciu tretej osobe a teda SOV nemôže dať súhlas na použitie ochrannej známky tretej osobe (napriek tomu, že SOV je majiteľom ochrannej známky). Na základe vyššie uvedeného výslovne vyplýva, že jediným hospodárskym subjektom oprávneným na poskytnutie licencie k ochrannej známke je SOM. Verejný obstarávateľ má záujem prevádzkovať Okamžitú lotériu s použitím Ochrannej známky. Priamym rokovacím konaním verejný obstarávateľ uzavrie Licenčnú zmluvu a zmluvu o spolupráci v súlade s § 269 ods. 2 a § 508 a nasl. Obchodného zákonníka a § 20 Zákona o ochranných známkach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenská olympijská marketingová, a.s. 1 195 374,00 Neuvedené EUR 30. Október 2017 89122

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898546/content/694859/download","filename":"TIPOS_PRK_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Licenčná umluva a Zmluva o spolupráci 10. November 2017 10. November 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2017 13. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900410/content/701960/download","filename":"TIPOS_PRK_Správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×