Dodávateľ

Slovenská olympijská marketingová, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 195 374,00 EUR 1 1
2018 300 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 195 374,00 EUR 1 1
2018 300 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 495 374,00 495374.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelávanie + olympijská výchova TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 195 374,00 195374.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelanie + olympijská výchova TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 300 000,00 300000.0 EUR 2018 Služby Nie 1

asvanyi@olympic.sk
http://www.olympic.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Daniel Líška
Adresa:
Björnsonova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristína Czuczová
Adresa:
Pomlejská 102/A Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Dana Tomčíková PhD., PHA
Adresa:
Podháj 21 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Líška
Adresa:
Björnsonova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gábor Ásványi
Adresa:
Záhradnícka 60 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
19. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Kohút
Adresa:
Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Macák
Adresa:
Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2019 do: 19.11.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 15.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×