Obstarávanie

Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
296 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
296 800,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79200000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v nasledujúcom rozsahu : 1.Poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexnej kontroly účtovných dokladov za zdaňovacie obdobie 2017, 2018, 2019 a za 1. polrok 2020. 2.Mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov v súvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní. 3.Spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a ostatné ekonomické konzultácie na základe požiadavky objednávateľom. 4.Mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovej legislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní. Posudzovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia t.j. zabezpečenie dane a zrážková daň ako aj posudzovanie transakcií vo vzťahu k tretím krajinám DPH, clo. 5.Štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní. Záznamy vypracovať v písomnej forme. 6.Daňové poradenstvo pri optimalizácii daňovej povinnosti spoločnosti JAVYS, a.s., vyplývajúcej z dane príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z., kontrola daňového priznania za príslušný účtovný rok, ktorej výstupom bude zápis o konzultovaných okruhoch problémov za dané obdobie so schválením daňového priznania za rok 2017, 2018 a 2019.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. 2 296 800,00 Neuvedené EUR 2. November 2017 89140

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. August 2017 4. August 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva 16. Február 2018 16. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945247/content/773573/download","filename":"4120_426_ssup_ZM-44-17-1-00166-04120.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva 1. Február 2018 1. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939372/content/744375/download","filename":"4120_426_Subd_ZM-44-17-1-00166-04120.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899157/content/698127/download","filename":"A ZzOP_OSTATNEn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899157/content/698128/download","filename":"pz_b_zap_otv_kriterian1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899161/content/698198/download","filename":"pz_c_fin_zap_vyhod_pun1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899161/content/698199/download","filename":"A1 ZzVPUn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899161/content/698200/download","filename":"pz_c_fin_zap_vyhod_pun1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899161/content/698201/download","filename":"A1 ZzVPUn1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899164/content/698225/download","filename":"pz_d_fin_zap_vyhodn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899164/content/698226/download","filename":"A3_FZzVP_OSTATNE_FINALn1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899166/content/698227/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zmluva ZM-44-17-1-00166-04120 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899152/content/698054/download","filename":"zm-44-17-1-00166-04120_zm.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. August 2017 2. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/859258/content/600289/download","filename":"Verejne_podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899170/content/698234/download","filename":"CˇV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899170/content/698235/download","filename":"Vy´kaz vy´mer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899170/content/698236/download","filename":"Kryci´ list.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888034/content/624746/download","filename":"Oznamenie_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. September 2017 26. September 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×