CPV kód

79200000-6

Účtovnícke, audítorské a finančné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 772 536 390 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 4 770 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 490 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 949 724 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 2 214 000 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 27 890 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 1 104 047 EUR
stengl a.s. 2 70 211 100 EUR
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 2 214 000 EUR
Deloitte Audit s.r.o. 1 94 400 EUR
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 2 70 027 890 EUR
Centire s. r. o. 1 70 000 000 EUR
BDO, spol. s r. o. 2 70 051 846 EUR
Ernst & Young, s. r. o. 4 71 721 082 EUR
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. 2 647 230 EUR
Radvise Group, s.r.o. 4 70 274 767 EUR
AUDIT - EXPERT, s.r.o. 1 4 770 EUR
MANDAT AUDIT, s.r.o. 1 4 490 EUR
Arthur D. Little s.r.o. 2 70 051 846 EUR
BDO Audit, spol. s r. o. 2 70 051 846 EUR
Alistiq s.r.o. 2 70 092 650 EUR
TPA AUDIT, s. r. o. 2 70 092 650 EUR
beluga s.r.o. 2 70 092 650 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Audítorské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 188 000 188000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit, Daňové a účtovné konzultácie – priebežný audit Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 206 567 206567.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Audit a súvisiace odborné služby (EVO) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 47 000 47000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neaudítorských služieb TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 157 500 157500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 296 800 296800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uisťovacie služby v oblasti účtovníctva za rok 2014 Univerzitná nemocnica Bratislava 27 900 27900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie finančného auditu oprávnených výdavkov k projektu TEMPUS s partnermi z EÚ, Bieloruska a Ukrajiny a vypracovanie správy v anglickom jazyku a slovenskom jazyku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 104 047 104047.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 000 000 70000000.0 EUR 2020 Služby Nie 6
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 350 430 350430.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 780 185 780185.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 467 214 1467214.0 EUR 2021 Služby Nie 5

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Daňové a účtovné konzultácie – priebežný audit Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 120 000 120000.0 EUR 24. Február 2015 18. Marec 2015 Nie 2015-02-24 00:00:00 UTC 2015-03-18 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×