Obstarávanie

I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 627 428,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 627 428,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233122-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia križovatky na ceste I. triedy v intraviláne mesta Prešov pre zvýšenie výkonnosti križovatky a odstránenia kongescie dopravy v dopravných špičkách. Jestvujúca priesečná svetelne riadená križovatka sa zrekonštruuje na okružnú. Povaha a množstvo stavebných prác sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 6 1 627 428,00 Neuvedené EUR 29. November 2017 89466

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908301/content/738152/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908301/content/738153/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908304/content/738159/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908304/content/738160/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908314/content/738190/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908314/content/738191/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907702/content/736055/download","filename":"14 Správa o zákazke §24(2, 3) PO Solivarská.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937352/content/740536/download","filename":"A- Zoznam subdodávateľov §64 (1e) - PO Solivarská.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871908/content/555206/download","filename":"12 Informácia §55(2)- PROFIL - PO Solivarska.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk, časť KRITÉRIÁ 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907713/content/736076/download","filename":"10a Zápisnica o vyhodnotení ponúk,časť KRITÉRIÁ (PO Solivarská).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Júl 2017 24. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.6 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908322/content/738253/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908322/content/738254/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908319/content/738243/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908319/content/738244/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024185/content/912075/download","filename":".Suma SUP §64 (1d) - PO Solivarská,.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. August 2017 1. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č.2455/6350/2017/PL-02/17 "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 30. November 2017 30. November 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953754/content/729161/download","filename":".Suma SUP §64 (1d) - PO Solivarská,.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady (zv.1 - zv.6) PO Solivarská 24. Jún 2017 24. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837050/content/646139/download","filename":"Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov PO Solivarská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837050/content/646140/download","filename":"Zväzok 2 Zmluva PO Solivarská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837050/content/646141/download","filename":"Zväzok 3 TKP PO Solivarská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837050/content/646142/download","filename":"Zväzok 4 Cenová časť PO Solivarská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837050/content/646143/download","filename":"Zväzok 5 PD na PO Solivarská - umiestnenie na www.ssc.sk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837050/content/646144/download","filename":"Zväzok 6 Doklady PO Solivarská.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852587/content/573869/download","filename":"3e1 Vysvetlenie SP I. (PO Solivarská) bez adries.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852587/content/573870/download","filename":"3e2 Aktualizovaný súpis položiek I. PO Solivarská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852587/content/573871/download","filename":"Umiestnenie editovateľných dokumentov II. na www.ssc.sk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť KRITÉRIÁ 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907711/content/736070/download","filename":"8e Zápisnica z otvárania ponúk, časť KRITÉRIÁ (PO Solivarská).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Umiestnenie dokumentov v editovateľnej podobe na www.ssc.sk 24. Jún 2017 24. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837058/content/646349/download","filename":"Umiestnenie editovateľných dokumentov na www.ssc.sk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk, časť OSTATNÉ 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907707/content/736068/download","filename":"9 Zápisnica z vyhodn spln podm úč, otv vyhodn ponúk OSTATNÉ (PO Solivarská).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908307/content/738177/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908307/content/738178/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dod. č.1 k ZoD "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 28. November 2018 28. November 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×