Obstarávanie

Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krupina
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
853 256,00
Konečná suma(Bez DPH):
853 256,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233120-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií a to v rozsahu: 1.etapa: rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí v Krupine, rekonštrukcia Ulice Partizánska, rekonštrukcia Ulice Sládkovičova, rekonštrukcia Ulice Kmeťova a Bernolákova, vybudovanie manipulačnej plochy pred objektom Športovej haly. 2.etapa: rekonštrukcia Ulice Kuzmányho, rekonštrukcia Ulice J.C.Hronského, rekonštrukcia Ulice 29. augusta. 3.etapa: rekonštrukcia Ulice Dionýza Štúra, rekonštrukcia Ulice Nad kotlom. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 853 256,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89655

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Doprastav Asfalt, a. s. 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912029/content/755612/download","filename":"kópia ponuky Krupina_časť KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912029/content/755613/download","filename":"kópia ponuky Krupina_časť OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912024/content/755574/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok - KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912024/content/755575/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok - OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Ing. Jozef Horniak - VIALLE 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755704/download","filename":"NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755705/download","filename":"Obsah ponuky cast kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755706/download","filename":"ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755707/download","filename":"Cestne vyhlasenie I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755708/download","filename":"Identifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755709/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755710/download","filename":"Obsah ponuky ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755711/download","filename":"Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755712/download","filename":"Vseob.info. VIALLE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755713/download","filename":"Vseob_info_VIALLE_PLUS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912047/content/755714/download","filename":"ZOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka KOLEK, s.r.o. 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755657/download","filename":"09 navrh na plnenie kriterii pr.c.1 zo SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755658/download","filename":"10 Cenova ponuka OK ALL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755659/download","filename":"11 navrh ZoD s cenou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755660/download","filename":"00 KOLEK_tit list zoznam a ID 2ob2cd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755661/download","filename":"01 jed-formular KOLEK_2017 komunikacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755662/download","filename":"02 potvrdenie banky SLSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755663/download","filename":"03 cestne vyhlasenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755664/download","filename":"04 referencie - vyber stavieb 3x stavby a plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755665/download","filename":"05 osvedcenia stavbyveduci a pozemne stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755666/download","filename":"06 prac. skusenosti-prax pre VO stavby3x plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912040/content/755667/download","filename":"07 navrh ZoD bez ceny.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Ľubomír Dado 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912059/content/755781/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912059/content/755782/download","filename":"Zmluva KRITERIAˇ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912059/content/755783/download","filename":"Doklady_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912059/content/755784/download","filename":"Zmluva OSTATNE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka VIAKORP s.r.o. 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755753/download","filename":"Doverne rozpocet stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755754/download","filename":"Identifikacne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755755/download","filename":"Navrh naplnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755756/download","filename":"Vyhlasenie uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755757/download","filename":"ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755758/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755759/download","filename":"Osvedcenie J.Bohovic potvrdenie SKSI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755760/download","filename":"Osvedcenie JBO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755761/download","filename":"Ref. list - Kráľovský Chlmec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755762/download","filename":"Ref. list - Levoča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755763/download","filename":"Ref. list - Lietisko Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755764/download","filename":"Ref. list - Mesto Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755765/download","filename":"Ref. list - Park Anička.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755766/download","filename":"Ref. list - Požiarnická.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755767/download","filename":"Referenčný list - Svet zdravia Trebišov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755768/download","filename":"Referenčný list - Žarnov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755769/download","filename":"Zmluva o buducej zmluve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755770/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov Cesty Kosice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912054/content/755771/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov VIAKORP s.ro..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861334/content/613453/download","filename":"Súťažné podklady - finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861334/content/613454/download","filename":"PD + VV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. November 2017 9. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900314/content/701841/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -do profilu.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 256 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915282/content/772984/download","filename":"zmluva_256_2017+0.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Október 2017 9. Október 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912026/content/755581/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912026/content/755582/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- OSTATNÉ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912019/content/755553/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 15. August 2017 15. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864016/content/628648/download","filename":"Vysvetlenie SP - všetkým záujemcom.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. August 2017 31. August 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×