Obstarávanie

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Stupava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
301 358,00
Konečná suma(Bez DPH):
301 358,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby a to na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (KČ. 20 03 01, KČ. 20 03 07, 170107, 200 308); 2. pristavenie kontajnera (VOK) na nebezpečný odpad jeho následný odvoz ako aj následné zneškodnenie/ zhodnotenie z mesta Stupava v súlade so Zákonom č. 223/2011 Zb. z. o odpadoch a jeho následných noviel a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 301 358,00 Neuvedené EUR 14. December 2017 89696

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Október 2017 15. Október 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka od uchádzača č. 1 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926283/content/701432/download","filename":"Ponuka FCC.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 14. Január 2018 14. Január 2018 []
Zmluva ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926271/content/701367/download","filename":"Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_FCC_Slovensko_14-12-2017_Zml_215_Zverejnená.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Október 2017 19. Október 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. September 2017 14. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875337/content/572266/download","filename":"MSS_Stupava_zverejnenie_SP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926266/content/701272/download","filename":"Zápisniva z vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitosti ponuky 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926263/content/701270/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878984/content/587672/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov_Stupava_odpad.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926321/content/701608/download","filename":"Správa o zákazke_§24.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904086/content/720461/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_MSS_Stupava_odpad.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926260/content/701154/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 14. Január 2018 14. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926319/content/701607/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia súťaže.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×