Obstarávanie

Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec na roky 2018-2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hlohovec
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
777 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
777 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby pravidelného zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo (ďalej len mesto), počas mesiacov marec až november, na roky 2018-2022. Zložka komunálneho odpadu: Katalógové číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. BRKO z obhospodarovania záhrad pri rodinných domoch, ktorý sa skladá z rastlinných odpadov (kôrovo-drevný odpad z orezov drevín a krov, stromová kôra, piliny, hobliny, pokosená tráva, vypletá burina, lístie, rastlinný odpad z kvetinových záhonov, vňate a listy zo zeleniny, opadané a prezreté ovocie, zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny/ovocia a škrupiny z rozbitých vajec, ktoré neprešli tepelnou úpravou) bez kuchynského odpadu, rastlinných olejov a odpadov živočíšneho pôvodu. -Zabezpečenie zberu BRKO do zberných nádob (poskytovateľ použije na plnenie zmluvy vlastné zberné nádoby) -Zabezpečenie vývozu zberných nádob a preprava BRKO do zhodnocovacieho zariadenia -Zabezpečenie zhodnotenia BRKO

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 1 777 000,00 Neuvedené EUR 8. Február 2018 93061

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914201/content/765852/download","filename":"Oznamenie terminu otvarania casti ponuk Ostatne.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923858/content/692759/download","filename":"oznamenie terminu otv Kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903172/content/713497/download","filename":"Sutazne podklady_Zber BRKO_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903172/content/713498/download","filename":"Návrh zmluvy_BRKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903172/content/713499/download","filename":"eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903172/content/713500/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903172/content/713501/download","filename":"Odkaz_upozornenie JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903172/content/713502/download","filename":"Neoceneny vykaz vymer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 17. Január 2018 17. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928444/content/708906/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Kritériá" 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942584/content/760676/download","filename":"Zapisnica z otv.ponuk Kriteria_zber BRKO_2018_2022.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby - zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Hlohovec 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942602/content/760789/download","filename":"ZM26_2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942600/content/760784/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942587/content/760682/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 17. Január 2018 17. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928457/content/708919/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia verejneho obstaravania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Hlohovec, s.r.o. 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942593/content/760763/download","filename":"ponuka_FCC_Hlohovec.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942582/content/760671/download","filename":"Zapisnica_posudenie splnenia podmienok Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×