Obstarávanie

Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tekovské Lužany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 174 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 174 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je novostavba objektov určených na zneškodňovanie splaškových vôd a ich sústreďovanie do ČOV. Vybudované budú: - gravitačné stoky splaškové v celkovej dĺžke 16180,5 m - tlakové stoky v celkovej dĺžke 1695 m - čerpacie stanice splaškové vrátane technologickej časti v počte 5 ks - kanalizačné odbočky gravitačné v počte 953 ks - elektrické prípojky NN - kanalizačné odbočky tlakové 10 ks - rekonštrukcia existujúcej ČOV s rozšírením kapacity (3200 EO). Podrobné informácie budú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 6 10 174 999,00 Neuvedené EUR 26. Január 2018 93203

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka „Združenie Tekovské Lužany, T-S“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757060/download","filename":"TuCon-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757061/download","filename":"TuCon-OSTATNE čast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757062/download","filename":"TuCon-OSTATNE čast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942010/content/757063/download","filename":"TuCon-OSTATNE čast 3.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.2 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031322/content/861267/download","filename":"dodatock-c-2_metro.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333959/content/312362/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333959/content/312363/download","filename":"Zmluva o dielo Tekovské Lužany.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 4 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705024/content/798847/download","filename":"Prílohy 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2017 31. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857815/content/591740/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704945/content/798767/download","filename":"Tekovské Lužany - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002008/content/705738/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Október 2016 11. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709812/content/480740/download","filename":"R_220_H.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709812/content/480741/download","filename":"R_300_H.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709812/content/480742/download","filename":"Tekovské Lužany - Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania - ostatné T. Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941989/content/756970/download","filename":"Zápisnica z otvárania - ostatné T. Lužany.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 2. Február 2018 2. Február 2018 []
Zmluva Zmluva o dielo 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940258/content/748772/download","filename":"zod-kanalizacia-a-cov-tekov-luzany.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003911/content/713222/download","filename":"Dodatok č.1_METROSTAV.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zaznam z otvarania ponúk Kriteria - T.Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941991/content/756978/download","filename":"Zaznam z otvarania ponúk Kriteria - T.Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka „Združenie ARKO – IMOS – Tekovské Lužany“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942000/content/757018/download","filename":"ARKO-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942000/content/757019/download","filename":"ARKO-OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 2 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705003/content/798836/download","filename":"Prílohy 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 1 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704989/content/798819/download","filename":"Prílohy 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333962/content/312366/download","filename":"Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/333962/content/312367/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757079/download","filename":"STRABAG-KRITERIA cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757080/download","filename":"STRABAG-KRITERIA cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757081/download","filename":"STRABAG-OSTATNE cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942015/content/757082/download","filename":"STRABAG-OSTATNE cast 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - prílohy 3 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705013/content/798841/download","filename":"Prílohy 3.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Október 2016 5. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav a.s. 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942013/content/757068/download","filename":"Metrostav - cenová ponuka rozpočet po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942013/content/757069/download","filename":"Metrostav-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942013/content/757070/download","filename":"Metrostav-OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk ostatné - T.Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941994/content/756985/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk ostatné - T.Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Skupina dodávateľov „VSEP – FERMONT, Tekovské Lužany“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942003/content/757029/download","filename":"VSEP-FERRMONT-OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942003/content/757030/download","filename":"VSEP-RERRMONT-KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - T. Lužany 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941998/content/757005/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk čiastková zápisnica T. Lužany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941998/content/757006/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konecná zápisnica T. Lužany.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka „Združenie VHS – ADIFEX – HASTRA – Tekovské Lužany“ 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942017/content/757088/download","filename":"VHS-ADIFEX-HASTRA-KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942017/content/757089/download","filename":"VHS-ADIFEX-HASTRA-OSTATNÉ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×