Obstarávanie

Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bratislavské bábkové divadlo
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 605 463,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 134 050,00
Zaplatené:
81.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45261410-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba objektu Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. Rekonštrukcia spočíva v demolácii jestvujúcich priestorov šatní hercov a skladových priestorov za javiskom a ráta s výstavbou potrebných priestorov ako šatne hercov, sociálne zariadenia, skladové priestory a miestnosť na nácvik v mieste pôvodnej stavby. Pozemok je kompletne zastavaný. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien a dverí na uličnej fasáde a úprava omietok. Delenie okien bude zachované. Farebnosť jestvujúcej uličnej fasády je nevyhovujúca, projekt uvažuje z novým farebným riešením fasády. V hlavnej a zadnej časti objektu sa robia zásahy v úrovni základov, 1.NP a 2.NP, pričom sa menia aj konštrukcie striech. V prednej časti objektu sa nerobia statické zásahy do konštrukcie okrem výmeny krytiny a poškodených častí krovu na 4.NP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 4 2 134 050,00 Neuvedené EUR 16. Apríl 2018 95155

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. December 2017 27. December 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866904/content/644288/download","filename":"05_SP_BBD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866904/content/644289/download","filename":"06_jed-formular.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645522/download","filename":"01 Celkova rekapitulacia stavby Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-vykaz vymer1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645523/download","filename":"01 Celkova rekapitulacia stavby Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-vykaz vymer2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645524/download","filename":"02 SO-01 Hlavný objekt - búracie práce-vykaz vymer1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645525/download","filename":"02 SO-01 Hlavný objekt - búracie práce-vykaz vymer2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645526/download","filename":"03 SO-01 Hlavný objekt - nový stav-vykaz vymer1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645527/download","filename":"03 SO-01 Hlavný objekt - nový stav-vykaz vymer2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645528/download","filename":"03 SO-01 Hlavný objekt - nový stav-vykaz vymer3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645529/download","filename":"04 ZTI - výkaz výmer1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645530/download","filename":"04 ZTI - výkaz výmer2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645531/download","filename":"04 ZTI - výkaz výmer3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645532/download","filename":"05 Plyn - vykaz vymer2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645533/download","filename":"05 Plyn - vykaz vymer3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645534/download","filename":"06 vykaz vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645535/download","filename":"08 EPS - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645536/download","filename":"09 DIVADELNI TECHNOLOGIE VV-SK-R5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645537/download","filename":"10 Scenicke osvetlenie - výkaz výmer1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645538/download","filename":"10 Scenicke osvetlenie - výkaz výmer2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645539/download","filename":"11 BBD_AV_Výkaz výmer_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645540/download","filename":"12 DER - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645541/download","filename":"13 VZT,CH_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645542/download","filename":"BBD_PSO2_Kablova_listina1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645543/download","filename":"BBD_PSO2_Kablova_listina2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645544/download","filename":"BBD_PSO2_Kablova_listina3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645545/download","filename":"BBD_PSO2_rozpocet_prazdny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867063/content/645546/download","filename":"PD-17-033-RP0 00 VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STRABAG 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975330/content/698847/download","filename":"Ponuka Strabag.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612447/download","filename":"odpoveď_otázky_06102017_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612448/download","filename":"02 SO-01 Hlavný objekt - búracie práce-vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612449/download","filename":"08 EPS - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612450/download","filename":"11_bbd_av_vykaz_vymer_NOVY.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612451/download","filename":"96-2017_Babkove divadlo BA_VZT,CH_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612452/download","filename":"208 a 209.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612453/download","filename":"Babkove divadlo_situacia POV_042011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612454/download","filename":"BBD_SO2_Kablova_listina1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612455/download","filename":"BBD_SO2_Kablova_listina2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612456/download","filename":"BBD_SO2_Kablova_listina3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612457/download","filename":"Prieskum a posudenie nosnych konstrukcii objektu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612458/download","filename":"rozpocet vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612459/download","filename":"Sanacia vlhkosti spodnej stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612460/download","filename":"vykaz vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885177/content/612461/download","filename":"vykres volnestojacich vesiakov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975296/content/698431/download","filename":"BBD_zmluva_final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954848/content/734622/download","filename":"35_info o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978687/content/713496/download","filename":"54_Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975293/content/698385/download","filename":"53_zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EURO-BUILDING 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975320/content/698767/download","filename":"Ponuka EB.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 27. Január 2019 27. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021089/content/906976/download","filename":"59_suma plnenia.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878625/content/585608/download","filename":"13_vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878625/content/585609/download","filename":"14_SP_BBD.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644561/download","filename":"00_Architektura_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644563/download","filename":"00_Jestv_stav- buracky_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644564/download","filename":"00_Novy_stav_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644566/download","filename":"00_Súhrna_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644567/download","filename":"audiovizu_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644568/download","filename":"BBD_PSO2_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644569/download","filename":"Bet_oce_drev_konstr_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644570/download","filename":"DER_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644571/download","filename":"Dopravne_ries_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644572/download","filename":"EPS_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644573/download","filename":"Javiskova technika sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644574/download","filename":"Osvetlenie_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644575/download","filename":"PD-17-033 Babkove divadlo RP0 00 CL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644576/download","filename":"PD-17-033 Babkove divadlo RP0 00 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644577/download","filename":"PL_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644578/download","filename":"POV_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644579/download","filename":"Poziar_real.proj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644580/download","filename":"PSO2_popis_komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644581/download","filename":"UK_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644582/download","filename":"VZT_TS.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644583/download","filename":"ZTI_Tech_spr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644584/download","filename":"12 vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644585/download","filename":"13 zaklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644586/download","filename":"14 BBD_AKTUALIZACIA JUL 2017_podorys1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644587/download","filename":"15 BBD_AKTUALIZACIA JUL 2017_podorys2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644588/download","filename":"16 BBD_AKTUALIZACIA JUL 2017_podorys_STRECHY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644589/download","filename":"17 podorys 3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644590/download","filename":"18 podorys 4np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644591/download","filename":"19 rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644592/download","filename":"20 rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644593/download","filename":"21 pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644594/download","filename":"22 pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644595/download","filename":"23 pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644596/download","filename":"03 podorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644597/download","filename":"04 podorys 2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644598/download","filename":"05 podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644599/download","filename":"06 podorys 3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644600/download","filename":"07 podorys 4np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644601/download","filename":"08 rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644602/download","filename":"09 pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644603/download","filename":"10 pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644604/download","filename":"11 pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644605/download","filename":"01 - Výkres základových konštrukcií - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644606/download","filename":"02 - Výkres tvaru 1.NP - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644607/download","filename":"03 - Výkres tvaru 2.NP - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644608/download","filename":"04 - Výkres krovu nad 4.NP - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644609/download","filename":"05 - Výkres konštrukcie strechy nad hľadiskom 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644610/download","filename":"06 - Výkres konštrukcie strechy nad javiskom 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644611/download","filename":"07 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644612/download","filename":"07 - Výkres výstuže základového prahu ZP 001 - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644613/download","filename":"08 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644614/download","filename":"08 - Výkres výstuže dosky D 101 - dolná výstuž - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644615/download","filename":"09 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644616/download","filename":"09 - Výkres výstuže dosky D 101 - horná výstuž - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644617/download","filename":"10 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644618/download","filename":"10 - Výkres výstuže dosky D 102, D 103 - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644619/download","filename":"11 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644620/download","filename":"11 - Výkres výstuže dosky D 107, D 108, D 109 - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644621/download","filename":"12 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644622/download","filename":"12 - Výkres výstuže dosky D104, D105, D106 - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644623/download","filename":"13 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644624/download","filename":"13 - Výkres výstuže prievlakov a vencov 1.NP - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644625/download","filename":"14 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644626/download","filename":"14 - Výkres výstuže dosky D 201, 202 - dolná výstuž - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644627/download","filename":"15 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644628/download","filename":"15 - Výkres výstuže dosky D 201, 202 - horná výstuž - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644629/download","filename":"16 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644630/download","filename":"16 - Výkres výstuže prievlakov a vencov 2.NP - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644631/download","filename":"17 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644633/download","filename":"17 - Výkres výstuže dosiek revíznych šácht - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644634/download","filename":"18 - Výkaz 03-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644635/download","filename":"18 - Výkres výstuže revíznych šácht - 03-2016-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644636/download","filename":"PD-17-033-RP0 01-02 PODORYSY-2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644637/download","filename":"PD-17-033-RP0 03 CBS-CBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644638/download","filename":"PD-17-033-RP0 04-07 ROZVADZAC RD1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644639/download","filename":"PD-17-033-RP0 04-07 ROZVADZAC RD2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644640/download","filename":"PD-17-033-RP0 04-07 ROZVADZAC RH2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644641/download","filename":"PD-17-033-RP0 04-07 ROZVADZAC RPO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644642/download","filename":"DER-domáci evakuačný rozhlas.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644643/download","filename":"EPS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644644/download","filename":"Obsah PD elektro _EPS-DER.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644645/download","filename":"Oprávnenie osoby.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644646/download","filename":"Podorys 2.NP-nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644647/download","filename":"Pôdorys 1.NP-nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644648/download","filename":"Schéma zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644649/download","filename":"PD-08-100-RP0-EPS_podorysy 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644650/download","filename":"PD-08-100-RP0-EPS_podorysy 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644651/download","filename":"PD-08-100-RP0-EPS_schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644652/download","filename":"a-a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644653/download","filename":"BabkoveDivadloStudia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644654/download","filename":"d-d.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644655/download","filename":"e-e.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644656/download","filename":"pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644657/download","filename":"režia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644658/download","filename":"Babkove divadlo BA-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644659/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644660/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644661/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644662/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644663/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644664/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644665/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644666/download","filename":"08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644667/download","filename":"TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644668/download","filename":"101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644669/download","filename":"102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644670/download","filename":"103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644671/download","filename":"104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644672/download","filename":"105.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644673/download","filename":"106a3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644674/download","filename":"107.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644675/download","filename":"108A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644676/download","filename":"110A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644677/download","filename":"112.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644678/download","filename":"113.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644679/download","filename":"115.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644680/download","filename":"116 a 117 a3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644681/download","filename":"TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644682/download","filename":"201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644683/download","filename":"202.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644684/download","filename":"203.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644686/download","filename":"204 a 205.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644688/download","filename":"206 a 207.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644689/download","filename":"210 a 211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644690/download","filename":"212 a 213.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644691/download","filename":"214 a 215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644692/download","filename":"216 a 217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644693/download","filename":"218 a 219.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644694/download","filename":"220 a 221.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644695/download","filename":"222 a 223.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644696/download","filename":"224 a 225.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644697/download","filename":"226 a 227.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644698/download","filename":"TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866916/content/644699/download","filename":"Scenicke_osvetlenie_Kabelova_listina.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645359/download","filename":"Pôdorys 1.NP- nový stav, izometria plynu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645360/download","filename":"PD-17-033-RP0 01-02 PODORYSY-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645361/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645362/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645363/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645364/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645365/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645366/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645367/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645368/download","filename":"08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645369/download","filename":"09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645370/download","filename":"TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645371/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645372/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645373/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645374/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645375/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645376/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645377/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645378/download","filename":"08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645379/download","filename":"TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645380/download","filename":"31007 DIVADELNI TECHNOLOGIE VV-SK-R5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645381/download","filename":"Babkove divadlo BA-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645382/download","filename":"SO2_popis_komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645383/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645384/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645385/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645386/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645387/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-RCK1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645388/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-REO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645389/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-REO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645390/download","filename":"PS 02 scénicke osvetlenie SO 02-SIG1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645391/download","filename":"BBD_AV_ Káblová kniha .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645392/download","filename":"BBD_AV_schémy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645393/download","filename":"Pôdorys 2.NP- nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645394/download","filename":"Riešenie PO.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645395/download","filename":"Situácia - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645396/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645397/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645398/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645399/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645400/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645401/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645402/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645403/download","filename":"08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645404/download","filename":"TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645405/download","filename":"BBD_TS-PS03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645406/download","filename":"UK_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645407/download","filename":"UK_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645408/download","filename":"UK_2b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645409/download","filename":"UK_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645410/download","filename":"Pôdorys 1.NP- nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645411/download","filename":"vzt_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645412/download","filename":"vzt_2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645413/download","filename":"vzt_REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645414/download","filename":"ZTI_3_Pôdorys 2.NP-nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645415/download","filename":"ZTI_4_Pôdorys strechy-nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645416/download","filename":"ZTI_5_Plošná schéma vodovodu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645417/download","filename":"ZTI_6_Rozvinutý rez splaškovou kanalizáciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645418/download","filename":"ZTI-1 Pôdorys základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645419/download","filename":"ZTI-7 Rozvinutý rey dažďovou kanaliyáciu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645420/download","filename":"KPU_BA_201612844-239338MAC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645421/download","filename":"Stanovisko_KPU 20.11.2008_k_BBD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645422/download","filename":"Stanovisko_KPU 24.04.2009_k_BBD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645423/download","filename":"Stavebne_povolenie_SP 04.04.2013_k_BBD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645424/download","filename":"Stavebne_povolenie_SP 13.07.2009_k_BBD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645425/download","filename":"Suhlas_k_predlzeniu_lehoty_vystaby_BBD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867043/content/645426/download","filename":"KPÚ_10082017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka CS 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975334/content/698849/download","filename":"Ponuka CS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 []
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007506/content/880118/download","filename":"dohoda o ukončení ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960044/content/755455/download","filename":"OPRAVA (1).pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 10. Október 2017 10. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/886437/content/617585/download","filename":"odpoveď_otázky_10102017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/886437/content/617586/download","filename":"Obklad, podlaha a sedadlá v hľadisku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 27. September 2017 27. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879691/content/590019/download","filename":"oprava_2.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878100/content/583890/download","filename":"12_vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975279/content/698365/download","filename":"31_zápisnica_ z otvárania Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874882/content/570515/download","filename":"OPRAVA (1).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975289/content/698383/download","filename":"51_zápisnica podmienky účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. September 2017 14. September 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×