Obstarávanie

Rozšírenie kapacít SMŠ pri ŠZŠ s MŠI Bytča


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
357 228,00
Konečná suma(Bez DPH):
356 362,00
Zaplatené:
99.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Objekt je v súčasnosti využívaný pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Keďže súčasné priestory kapacitne nepostačujú a zároveň sa zvyšujú priestorové nároky na výučbu , plánuje investor realizovať výstavbu ďalších priestorov . Pre dosiahnutie požadovaných priestorových nárokov sa navrhuje prístavba a nadstavba prízemnej časti pôvodného objektu , ktorý v súčasnosti slúži ako kuchyňa .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 6 356 362,00 Neuvedené EUR 20. Jún 2018 96815

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke správa o zákazke 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001258/content/702671/download","filename":"Správa o.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999824/content/692994/download","filename":"Zmluva o dielo - nadstavba ŠMŠ.pdf"}]
Zápisnica zápisnica z vyhodnotenia 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001266/content/702681/download","filename":"vyhodnotenie_ponuk_9597357800 (2).pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960904/content/758867/download","filename":"súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001261/content/702678/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_9597357800 (2).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk výsledky vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2018 29. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988984/content/764181/download","filename":"vysledne_poradie_zakazky_9597357800 (1).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×