Obstarávanie

Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
28 196 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 196 300,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia a súvisiace stavebné práce v úseku Púchov Lúky pod Makytou št. hr. SR/ČR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 28 196 300,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2018 96835

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka - uchádzača č. 1 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777562/download","filename":"I. súbor na zverejnenie - cast Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777563/download","filename":"II. súbor na zverejnenie - cast Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777564/download","filename":"III. súbor na zverejnenie - cast Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777567/download","filename":"1.Kriteria-II-na-zverejnenie-1-135.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777568/download","filename":"2.Kriteria-II-na-zverejnenie-136-270.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777569/download","filename":"3.Kriteria-III-na-zverejnenie-1-105.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777570/download","filename":"4.Kriteria-III-na-zverejnenie-106-212.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777571/download","filename":"5.Kriteria-IV-na-zverejnenie-1-131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993917/content/777572/download","filename":"6.Kriteria-IV-na-zverejnenie-132-262.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED-formular (vyplnená časť I.) 23. December 2017 23. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914652/content/768537/download","filename":"5. JED-formular (vyplnená časť I. - Luky KR TV).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - uchádzača č. 2 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994785/content/780079/download","filename":"Ostatné na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994785/content/780080/download","filename":"časť1_kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994785/content/780081/download","filename":"časť2_kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994785/content/780082/download","filename":"časť3_kritéria_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994785/content/780083/download","filename":"časť4_kritéria_AAAAA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994785/content/780084/download","filename":"časť5_kritéria__A.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časť ponúk "Ostatné" 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993829/content/777217/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné - UVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (časť ponúk "Ostatné") 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993903/content/777469/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné - UVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964332/content/772921/download","filename":"Informácia o výsledku UVO_final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994789/content/780090/download","filename":"Správa § 24 - 2306- NZ Luky.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952899/content/724736/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Kritéria- Inf. povinnosť.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (časť ponúk "Kritériá") 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993910/content/777515/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá - UVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 1 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941170/content/753678/download","filename":"Súťažné podklady_po vysvetlení č. 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949685/content/703663/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Ostatne - Inf. povinnosť.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993901/content/777468/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti - UVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Kritériá" 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993906/content/777475/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria - UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 15. Február 2018 15. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944839/content/771432/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - DSPRS a súvisiace dokumenty 23. December 2017 23. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914651/content/768536/download","filename":"4. Súťažné podklady - DSPRS a súvisiace dokumenty.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Kapitola B.3 Obchodné podmienky 23. December 2017 23. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914645/content/768298/download","filename":"2. Súťažné podklady - Kapitola B.3 Obchodné podmienky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941168/content/753669/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Investičné zadanie 23. December 2017 23. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914650/content/768534/download","filename":"3. Súťažné podklady - Investičné zadanie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. December 2017 23. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914637/content/768259/download","filename":"1. Súťažné podklady.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. objednávateľa: 2964/2018/5400/025 a č. zhotoviteľa: 3/18-65/SOD 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777203/download","filename":"1. ZoD_PULU_ - 04.06.2018 pre CRZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777204/download","filename":"2. ZoD - Priloha c. 2 - 14XB23009_H_celk_naklady_zadanie pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777205/download","filename":"2. ZoD - Priloha c. 2 - 14XB23010_H_celk_naklady_zadanie_UCS11 pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777206/download","filename":"2. ZoD - Priloha c. 2 -14XB23008_H_celk_naklady_zadanie_UCS02 pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777207/download","filename":"2. ZoD - Priloha c. 2 -14XB23008_H_Celk_naklady_zadanie_UCS12 pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777208/download","filename":"2. ZoD - Priloha c. 2 -14XB23010_H_celk_naklady_zadanie_UCS01 pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993826/content/777209/download","filename":"3. ZoD - Priloha c. 3 - Harmonogram.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. objednávateľa: 2964/2018/5400/025 a č. zhotoviteľa: 3/18-65/SOD 11. Jún 2018 11. Jún 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942318/content/758142/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×