Obstarávanie

PRÍSTAVBA NOVÉHO PAVILÓNU MATERSKEJ ŠKOLY A VYTVORENIE DETSKÉHO IHRISKA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vavrečka
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
224 947,00
Konečná suma(Bez DPH):
224 947,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je (časť 1) výstavba školského pavilónu k existujúcemu objektu MŠ Vavrečka, a (časť 2) výstavba nového ihriska k novonavrhovanej budove.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CANSTAV, s.r.o. 3 212 456,00 Neuvedené EUR 16. Júl 2018 97544
Intersystem EU s.r.o. 3 12 491,00 Neuvedené EUR 16. Júl 2018 97545

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke SPRÁVA O ZÁKAZKE 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009247/content/837537/download","filename":"Správa o zákazke-VAVREČKA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711719/download","filename":"6115-WYP_SUTAZNE_PODKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837428/download","filename":"6115-WYP_SUTAZNE_PODKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711720/download","filename":"Dokumentacia k SP_01_ARCH_sprievodna sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837429/download","filename":"Dokumentacia k SP_01_ARCH_sprievodna sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711721/download","filename":"Dokumentacia k SP_02_ARCH_suhrnna technicka sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837430/download","filename":"Dokumentacia k SP_02_ARCH_suhrnna technicka sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711722/download","filename":"Dokumentacia k SP_03_ARCH_technicka sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837431/download","filename":"Dokumentacia k SP_03_ARCH_technicka sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711723/download","filename":"Dokumentacia k SP_04_ARCH_01_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837432/download","filename":"Dokumentacia k SP_04_ARCH_01_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711724/download","filename":"Dokumentacia k SP_05_ARCH_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837433/download","filename":"Dokumentacia k SP_05_ARCH_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711725/download","filename":"Dokumentacia k SP_06_ARCH_03_ZAKLADY RAMPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837434/download","filename":"Dokumentacia k SP_06_ARCH_03_ZAKLADY RAMPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711726/download","filename":"Dokumentacia k SP_07_ARCH_03_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837435/download","filename":"Dokumentacia k SP_07_ARCH_03_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711727/download","filename":"Dokumentacia k SP_08_ARCH_05_KROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837436/download","filename":"Dokumentacia k SP_08_ARCH_05_KROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711728/download","filename":"Dokumentacia k SP_09_ARCH_07_REZ AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837437/download","filename":"Dokumentacia k SP_09_ARCH_07_REZ AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711729/download","filename":"Dokumentacia k SP_10_ARCH_08_REZ BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837438/download","filename":"Dokumentacia k SP_10_ARCH_08_REZ BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711730/download","filename":"Dokumentacia k SP_11_ARCH_09_juzny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837439/download","filename":"Dokumentacia k SP_11_ARCH_09_juzny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711731/download","filename":"Dokumentacia k SP_12_ARCH_10_severny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837440/download","filename":"Dokumentacia k SP_12_ARCH_10_severny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711732/download","filename":"Dokumentacia k SP_13_ARCH_11_VYCHODNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837441/download","filename":"Dokumentacia k SP_13_ARCH_11_VYCHODNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711733/download","filename":"Dokumentacia k SP_14_ARCH_12_ZAPADNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837442/download","filename":"Dokumentacia k SP_14_ARCH_12_ZAPADNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711734/download","filename":"Dokumentacia k SP_15_ARCH_06_STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837443/download","filename":"Dokumentacia k SP_15_ARCH_06_STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711735/download","filename":"Dokumentacia k SP_16_ARCH_VL_arch_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837444/download","filename":"Dokumentacia k SP_16_ARCH_VL_arch_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711736/download","filename":"Dokumentacia k SP_17_ARCH_VL_projekt_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837445/download","filename":"Dokumentacia k SP_17_ARCH_VL_projekt_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711737/download","filename":"Dokumentacia k SP_18_EL_BLESKOZVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837446/download","filename":"Dokumentacia k SP_18_EL_BLESKOZVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711738/download","filename":"Dokumentacia k SP_19_EL_EKVIPOTE.SVORKOVNICA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837447/download","filename":"Dokumentacia k SP_19_EL_EKVIPOTE.SVORKOVNICA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711739/download","filename":"Dokumentacia k SP_20_EL_SCHEMA ROZVADZACA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837448/download","filename":"Dokumentacia k SP_20_EL_SCHEMA ROZVADZACA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711740/download","filename":"Dokumentacia k SP_21_EL_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837449/download","filename":"Dokumentacia k SP_21_EL_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711741/download","filename":"Dokumentacia k SP_22_EL_SVETELNA INSTALACIA 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837450/download","filename":"Dokumentacia k SP_22_EL_SVETELNA INSTALACIA 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711742/download","filename":"Dokumentacia k SP_23_EL_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837451/download","filename":"Dokumentacia k SP_23_EL_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711743/download","filename":"Dokumentacia k SP_24_EL_ZASUVKOVA INSTALACIA 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837452/download","filename":"Dokumentacia k SP_24_EL_ZASUVKOVA INSTALACIA 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711744/download","filename":"Dokumentacia k SP_25_KP_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837453/download","filename":"Dokumentacia k SP_25_KP_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711745/download","filename":"Dokumentacia k SP_26_KP_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837454/download","filename":"Dokumentacia k SP_26_KP_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711746/download","filename":"Dokumentacia k SP_27_KP_VYKRES C.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837455/download","filename":"Dokumentacia k SP_27_KP_VYKRES C.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711747/download","filename":"Dokumentacia k SP_28_KP_VYKRES C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837456/download","filename":"Dokumentacia k SP_28_KP_VYKRES C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711748/download","filename":"Dokumentacia k SP_29_KP_VYKRES C.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837457/download","filename":"Dokumentacia k SP_29_KP_VYKRES C.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711749/download","filename":"Dokumentacia k SP_30_KP_VYKRES C.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837458/download","filename":"Dokumentacia k SP_30_KP_VYKRES C.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711750/download","filename":"Dokumentacia k SP_31_KP_VYKRES C.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837459/download","filename":"Dokumentacia k SP_31_KP_VYKRES C.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711751/download","filename":"Dokumentacia k SP_32_STATIKA_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837460/download","filename":"Dokumentacia k SP_32_STATIKA_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711752/download","filename":"Dokumentacia k SP_33_MS Vavrecka-situacia-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837461/download","filename":"Dokumentacia k SP_33_MS Vavrecka-situacia-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711753/download","filename":"Dokumentacia k SP_34_MS Vavrecka-skrinka-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837462/download","filename":"Dokumentacia k SP_34_MS Vavrecka-skrinka-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711754/download","filename":"Dokumentacia k SP_35_MS Vavrecka-ulozenie-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837463/download","filename":"Dokumentacia k SP_35_MS Vavrecka-ulozenie-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711755/download","filename":"Dokumentacia k SP_36_TS-Plyn-MS Vavrecka-rozsir.-Simjak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837464/download","filename":"Dokumentacia k SP_36_TS-Plyn-MS Vavrecka-rozsir.-Simjak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711756/download","filename":"Dokumentacia k SP_37_PO_Technicka sprava PO - MS Vavrecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837465/download","filename":"Dokumentacia k SP_37_PO_Technicka sprava PO - MS Vavrecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711757/download","filename":"Dokumentacia k SP_38_PO_PBS - vypocty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837466/download","filename":"Dokumentacia k SP_38_PO_PBS - vypocty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711758/download","filename":"Dokumentacia k SP_39_PO Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837467/download","filename":"Dokumentacia k SP_39_PO Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711759/download","filename":"Dokumentacia k SP_40_PO situacia Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837468/download","filename":"Dokumentacia k SP_40_PO situacia Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711760/download","filename":"Dokumentacia k SP_41_PO_VRCHNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837469/download","filename":"Dokumentacia k SP_41_PO_VRCHNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711761/download","filename":"Dokumentacia k SP_42_STATIKA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837470/download","filename":"Dokumentacia k SP_42_STATIKA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711762/download","filename":"Dokumentacia k SP_43_STATIKA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837471/download","filename":"Dokumentacia k SP_43_STATIKA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711763/download","filename":"Dokumentacia k SP_44_STATIKA_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837472/download","filename":"Dokumentacia k SP_44_STATIKA_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711764/download","filename":"Dokumentacia k SP_45_STATIKA_SP-vavrecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837473/download","filename":"Dokumentacia k SP_45_STATIKA_SP-vavrecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711765/download","filename":"Dokumentacia k SP_46_1_TEXTOVA CAST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837474/download","filename":"Dokumentacia k SP_46_1_TEXTOVA CAST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711766/download","filename":"Dokumentacia k SP_47_2_NEW_Energeticke posudenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837475/download","filename":"Dokumentacia k SP_47_2_NEW_Energeticke posudenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711767/download","filename":"Dokumentacia k SP_48_3_VYSTUP Z PROGRAMU TEPLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837476/download","filename":"Dokumentacia k SP_48_3_VYSTUP Z PROGRAMU TEPLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711768/download","filename":"Dokumentacia k SP_49_STATIKA_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837477/download","filename":"Dokumentacia k SP_49_STATIKA_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711769/download","filename":"Dokumentacia k SP_50_VIZUALIZACIA MS VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837478/download","filename":"Dokumentacia k SP_50_VIZUALIZACIA MS VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711770/download","filename":"Dokumentacia k SP_51_VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837479/download","filename":"Dokumentacia k SP_51_VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711771/download","filename":"Dokumentacia k SP_52_VP_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837480/download","filename":"Dokumentacia k SP_52_VP_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711772/download","filename":"Dokumentacia k SP_53_TS VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837481/download","filename":"Dokumentacia k SP_53_TS VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711773/download","filename":"Dokumentacia k SP_54_VP_VYKRES C.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837482/download","filename":"Dokumentacia k SP_54_VP_VYKRES C.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711774/download","filename":"Dokumentacia k SP_55_VP_VYKRES C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837483/download","filename":"Dokumentacia k SP_55_VP_VYKRES C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711775/download","filename":"Dokumentacia k SP_56_VP_VYKRES C.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837484/download","filename":"Dokumentacia k SP_56_VP_VYKRES C.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711776/download","filename":"Dokumentacia k SP_57_VP_VYKRES C.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837485/download","filename":"Dokumentacia k SP_57_VP_VYKRES C.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711777/download","filename":"Dokumentacia k SP_58_VK_Priloha č.01_ Navrh expanznej nadoby TV poz.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837486/download","filename":"Dokumentacia k SP_58_VK_Priloha č.01_ Navrh expanznej nadoby TV poz.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711778/download","filename":"Dokumentacia k SP_59_VK_Priloha č.02_ Navrh expanznej nadoby VK poz. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837487/download","filename":"Dokumentacia k SP_59_VK_Priloha č.02_ Navrh expanznej nadoby VK poz. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711779/download","filename":"Dokumentacia k SP_60_VK_Priloha c.03_ Vypocet poistneho ventilu pre kotol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837488/download","filename":"Dokumentacia k SP_60_VK_Priloha c.03_ Vypocet poistneho ventilu pre kotol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711780/download","filename":"Dokumentacia k SP_61_Priloha c.04_ Vypocet tepelnych strat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837489/download","filename":"Dokumentacia k SP_61_Priloha c.04_ Vypocet tepelnych strat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711781/download","filename":"Dokumentacia k SP_62_VK_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837490/download","filename":"Dokumentacia k SP_62_VK_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711782/download","filename":"Dokumentacia k SP_63_VK_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837491/download","filename":"Dokumentacia k SP_63_VK_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711783/download","filename":"Dokumentacia k SP_64_VK_Vykres_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837492/download","filename":"Dokumentacia k SP_64_VK_Vykres_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711784/download","filename":"Dokumentacia k SP_65_VK_Vykres_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837493/download","filename":"Dokumentacia k SP_65_VK_Vykres_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711785/download","filename":"Dokumentacia k SP_66_VK_Výkres_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837494/download","filename":"Dokumentacia k SP_66_VK_Výkres_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711786/download","filename":"Dokumentacia k SP_67_VK_Výkres_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837495/download","filename":"Dokumentacia k SP_67_VK_Výkres_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711787/download","filename":"Dokumentacia k SP_68_VYPIS OKNA DVERE_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837496/download","filename":"Dokumentacia k SP_68_VYPIS OKNA DVERE_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711788/download","filename":"Dokumentacia k SP_69_VYPIS OKNA DVERE_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837497/download","filename":"Dokumentacia k SP_69_VYPIS OKNA DVERE_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711789/download","filename":"Dokumentacia k SP_70_VYPIS OKNA DVERE_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837498/download","filename":"Dokumentacia k SP_70_VYPIS OKNA DVERE_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711790/download","filename":"Dokumentacia k SP_71_VYPIS OKNA DVERE_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837499/download","filename":"Dokumentacia k SP_71_VYPIS OKNA DVERE_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711791/download","filename":"Dokumentacia k SP_72_VYPIS OKNA DVERE_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837500/download","filename":"Dokumentacia k SP_72_VYPIS OKNA DVERE_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711792/download","filename":"Dokumentacia k SP_73_VZT_Priloha č.01_navrh VZT zariadeni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837501/download","filename":"Dokumentacia k SP_73_VZT_Priloha č.01_navrh VZT zariadeni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711793/download","filename":"Dokumentacia k SP_74_VZT_Priloha č.02_Technicka specifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837502/download","filename":"Dokumentacia k SP_74_VZT_Priloha č.02_Technicka specifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711794/download","filename":"Dokumentacia k SP_75_VZT_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837503/download","filename":"Dokumentacia k SP_75_VZT_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711795/download","filename":"Dokumentacia k SP_76_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837504/download","filename":"Dokumentacia k SP_76_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711796/download","filename":"Dokumentacia k SP_77_VZT_Vykres 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837505/download","filename":"Dokumentacia k SP_77_VZT_Vykres 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711797/download","filename":"Dokumentacia k SP_78_VZT_Vykres 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837506/download","filename":"Dokumentacia k SP_78_VZT_Vykres 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711798/download","filename":"Dokumentacia k SP_79_VZT_Vykres 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837507/download","filename":"Dokumentacia k SP_79_VZT_Vykres 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711799/download","filename":"Dokumentacia k SP_80_ZTI_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837508/download","filename":"Dokumentacia k SP_80_ZTI_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711800/download","filename":"Dokumentacia k SP_81_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837509/download","filename":"Dokumentacia k SP_81_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711801/download","filename":"Dokumentacia k SP_82_ZTI_Vykres 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837510/download","filename":"Dokumentacia k SP_82_ZTI_Vykres 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711802/download","filename":"Dokumentacia k SP_83_ZTI_Vykres 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837511/download","filename":"Dokumentacia k SP_83_ZTI_Vykres 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711803/download","filename":"Dokumentacia k SP_84_ZTI_Vykres 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837512/download","filename":"Dokumentacia k SP_84_ZTI_Vykres 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711804/download","filename":"Dokumentacia k SP_85_ZTI_Vykres 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837513/download","filename":"Dokumentacia k SP_85_ZTI_Vykres 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711805/download","filename":"Dokumentacia k SP_86_ZTI_Vykres 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837514/download","filename":"Dokumentacia k SP_86_ZTI_Vykres 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711806/download","filename":"Dokumentacia k SP_87_ZTI_Vykres 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837515/download","filename":"Dokumentacia k SP_87_ZTI_Vykres 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711807/download","filename":"Dokumentacia k SP_88 SITUACIA_NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837516/download","filename":"Dokumentacia k SP_88 SITUACIA_NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711808/download","filename":"Dokumentacia k SP_89 SITUACIA_VYTYCENIE DOPADOVYCH PLOCH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837517/download","filename":"Dokumentacia k SP_89 SITUACIA_VYTYCENIE DOPADOVYCH PLOCH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711809/download","filename":"Dokumentacia k SP_90 SITUACIA_ZAKRES V KN MAPE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837518/download","filename":"Dokumentacia k SP_90 SITUACIA_ZAKRES V KN MAPE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711810/download","filename":"Dokumentacia k SP_91 MOBILIAR_KOLOTOC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837519/download","filename":"Dokumentacia k SP_91 MOBILIAR_KOLOTOC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711811/download","filename":"Dokumentacia k SP_92 MOBILIAR_LAVICKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837520/download","filename":"Dokumentacia k SP_92 MOBILIAR_LAVICKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711812/download","filename":"Dokumentacia k SP_93 MOBILIAR_PRUZINOVE HOJDACKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837521/download","filename":"Dokumentacia k SP_93 MOBILIAR_PRUZINOVE HOJDACKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711813/download","filename":"Dokumentacia k SP_94 MOBILIAR_VELKE PRELIEZKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837522/download","filename":"Dokumentacia k SP_94 MOBILIAR_VELKE PRELIEZKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711814/download","filename":"Dokumentacia k SP_95 SPRIEVODNA SPRAVA_DETSKE IHRISKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837523/download","filename":"Dokumentacia k SP_95 SPRIEVODNA SPRAVA_DETSKE IHRISKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711815/download","filename":"Dokumentacia k SP_96 - VV_Polozka 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837524/download","filename":"Dokumentacia k SP_96 - VV_Polozka 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711816/download","filename":"Dokumentacia k SP_97 - VV_Polozka_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837525/download","filename":"Dokumentacia k SP_97 - VV_Polozka_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711817/download","filename":"Dokumentacia k SP_98 - VV_Polozka_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837526/download","filename":"Dokumentacia k SP_98 - VV_Polozka_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711818/download","filename":"Dokumentacia k SP_99 - VV_Polozka_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837527/download","filename":"Dokumentacia k SP_99 - VV_Polozka_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711819/download","filename":"Dokumentacia k SP_100 - VV_Polozka_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837528/download","filename":"Dokumentacia k SP_100 - VV_Polozka_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711820/download","filename":"Dokumentacia k SP_101 - VV_Polozka_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837529/download","filename":"Dokumentacia k SP_101 - VV_Polozka_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711821/download","filename":"Dokumentacia k SP_102 - VV_Polozka_07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837530/download","filename":"Dokumentacia k SP_102 - VV_Polozka_07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711822/download","filename":"Dokumentacia k SP_103 - VV_Polozka 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837531/download","filename":"Dokumentacia k SP_103 - VV_Polozka 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711823/download","filename":"Dokumentacia k SP_104 - VV_Polozka 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837532/download","filename":"Dokumentacia k SP_104 - VV_Polozka 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711824/download","filename":"Dokumentacia k SP_105 - VV_Polozka 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837533/download","filename":"Dokumentacia k SP_105 - VV_Polozka 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/711825/download","filename":"Dokumentacia k SP_106 - VV_Polozka 01_CAST_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978208/content/837534/download","filename":"Dokumentacia k SP_106 - VV_Polozka 01_CAST_2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994836/content/780320/download","filename":"ZAPISNICA VAVREČKA_hodnotenie2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994836/content/780321/download","filename":"ZAPISNICA VAVREČKA_hodnotenie1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 6 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994884/content/780516/download","filename":"VAVREČKA PONUKA_BRANO - profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie - Zmluva o dielo - časť 2 17. Júl 2018 17. Júl 2018 []
Iný dokument k zákazke Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978213/content/711830/download","filename":"Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - časť 2 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009235/content/837536/download","filename":"Zmluva o dielo - časť 2 - Intersystem - bez podpisov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994842/content/780322/download","filename":"Oznámenie-výsledok_časť_2_miesto_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994842/content/780323/download","filename":"Oznámenie-výsledok_časť_2_miesto_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994842/content/780324/download","filename":"Oznámenie-výsledok_časť_2_miesto_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994842/content/780325/download","filename":"Oznámenie-výsledok_časť_1_miesto_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994842/content/780326/download","filename":"Oznámenie-výsledok_časť_1_miesto_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994842/content/780327/download","filename":"Oznámenie-výsledok_časť_1_miesto_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 1 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994847/content/780329/download","filename":"VAVREČKA PONUKA CANSTAV - profil - kópia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 2 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994852/content/780331/download","filename":"VAVREČKA PONUKA SPORT NITRA - profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 3 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994857/content/780333/download","filename":"VAVREČKA PONUKA INTERSYSTEM - profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - časť 1 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009231/content/837535/download","filename":"Zmluva o dielo - časť 1 - CANSTAV bez podpisov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994833/content/780317/download","filename":"ZAPISNICA VAVREČKA_otváranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 5 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994864/content/780460/download","filename":"VAVREČKA PONUKA_STAVINEK - profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994834/content/780318/download","filename":"ZAPISNICA VAVREČKA_podmienky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715005/download","filename":"6115-WYP_SUTAZNE_PODKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715006/download","filename":"Dokumentacia k SP_01_ARCH_sprievodna sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715007/download","filename":"Dokumentacia k SP_02_ARCH_suhrnna technicka sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715008/download","filename":"Dokumentacia k SP_03_ARCH_technicka sprava_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715009/download","filename":"Dokumentacia k SP_04_ARCH_01_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715010/download","filename":"Dokumentacia k SP_05_ARCH_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715011/download","filename":"Dokumentacia k SP_06_ARCH_03_ZAKLADY RAMPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715012/download","filename":"Dokumentacia k SP_07_ARCH_03_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715013/download","filename":"Dokumentacia k SP_08_ARCH_05_KROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715014/download","filename":"Dokumentacia k SP_09_ARCH_07_REZ AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715015/download","filename":"Dokumentacia k SP_10_ARCH_08_REZ BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715016/download","filename":"Dokumentacia k SP_11_ARCH_09_juzny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715017/download","filename":"Dokumentacia k SP_12_ARCH_10_severny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715018/download","filename":"Dokumentacia k SP_13_ARCH_11_VYCHODNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715019/download","filename":"Dokumentacia k SP_14_ARCH_12_ZAPADNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715020/download","filename":"Dokumentacia k SP_15_ARCH_06_STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715021/download","filename":"Dokumentacia k SP_16_ARCH_VL_arch_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715022/download","filename":"Dokumentacia k SP_17_ARCH_VL_projekt_VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715023/download","filename":"Dokumentacia k SP_18_EL_BLESKOZVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715024/download","filename":"Dokumentacia k SP_19_EL_EKVIPOTE.SVORKOVNICA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715025/download","filename":"Dokumentacia k SP_20_EL_SCHEMA ROZVADZACA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715026/download","filename":"Dokumentacia k SP_21_EL_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715027/download","filename":"Dokumentacia k SP_22_EL_SVETELNA INSTALACIA 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715028/download","filename":"Dokumentacia k SP_23_EL_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715029/download","filename":"Dokumentacia k SP_24_EL_ZASUVKOVA INSTALACIA 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715030/download","filename":"Dokumentacia k SP_25_KP_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715031/download","filename":"Dokumentacia k SP_26_KP_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715032/download","filename":"Dokumentacia k SP_27_KP_VYKRES C.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715033/download","filename":"Dokumentacia k SP_28_KP_VYKRES C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715034/download","filename":"Dokumentacia k SP_29_KP_VYKRES C.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715035/download","filename":"Dokumentacia k SP_30_KP_VYKRES C.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715036/download","filename":"Dokumentacia k SP_31_KP_VYKRES C.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715037/download","filename":"Dokumentacia k SP_32_STATIKA_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715038/download","filename":"Dokumentacia k SP_33_MS Vavrecka-situacia-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715039/download","filename":"Dokumentacia k SP_34_MS Vavrecka-skrinka-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715040/download","filename":"Dokumentacia k SP_35_MS Vavrecka-ulozenie-PLYN_Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715041/download","filename":"Dokumentacia k SP_36_TS-Plyn-MS Vavrecka-rozsir.-Simjak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715042/download","filename":"Dokumentacia k SP_37_PO_Technicka sprava PO - MS Vavrecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715043/download","filename":"Dokumentacia k SP_38_PO_PBS - vypocty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715044/download","filename":"Dokumentacia k SP_39_PO Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715045/download","filename":"Dokumentacia k SP_40_PO situacia Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715046/download","filename":"Dokumentacia k SP_41_PO_VRCHNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715047/download","filename":"Dokumentacia k SP_42_STATIKA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715048/download","filename":"Dokumentacia k SP_43_STATIKA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715049/download","filename":"Dokumentacia k SP_44_STATIKA_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715050/download","filename":"Dokumentacia k SP_45_STATIKA_SP-vavrecka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715051/download","filename":"Dokumentacia k SP_46_1_TEXTOVA CAST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715052/download","filename":"Dokumentacia k SP_47_2_NEW_Energeticke posudenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715053/download","filename":"Dokumentacia k SP_48_3_VYSTUP Z PROGRAMU TEPLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715054/download","filename":"Dokumentacia k SP_49_STATIKA_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715055/download","filename":"Dokumentacia k SP_50_VIZUALIZACIA MS VAVRECKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715056/download","filename":"Dokumentacia k SP_51_VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715057/download","filename":"Dokumentacia k SP_52_VP_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715058/download","filename":"Dokumentacia k SP_53_TS VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715059/download","filename":"Dokumentacia k SP_54_VP_VYKRES C.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715060/download","filename":"Dokumentacia k SP_55_VP_VYKRES C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715061/download","filename":"Dokumentacia k SP_56_VP_VYKRES C.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715062/download","filename":"Dokumentacia k SP_57_VP_VYKRES C.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715063/download","filename":"Dokumentacia k SP_58_VK_Priloha č.01_ Navrh expanznej nadoby TV poz.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715064/download","filename":"Dokumentacia k SP_59_VK_Priloha č.02_ Navrh expanznej nadoby VK poz. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715065/download","filename":"Dokumentacia k SP_60_VK_Priloha c.03_ Vypocet poistneho ventilu pre kotol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715066/download","filename":"Dokumentacia k SP_61_Priloha c.04_ Vypocet tepelnych strat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715067/download","filename":"Dokumentacia k SP_62_VK_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715068/download","filename":"Dokumentacia k SP_63_VK_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715069/download","filename":"Dokumentacia k SP_64_VK_Vykres_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715070/download","filename":"Dokumentacia k SP_65_VK_Vykres_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715071/download","filename":"Dokumentacia k SP_66_VK_Výkres_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715072/download","filename":"Dokumentacia k SP_67_VK_Výkres_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715073/download","filename":"Dokumentacia k SP_68_VYPIS OKNA DVERE_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715074/download","filename":"Dokumentacia k SP_69_VYPIS OKNA DVERE_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715075/download","filename":"Dokumentacia k SP_70_VYPIS OKNA DVERE_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715076/download","filename":"Dokumentacia k SP_71_VYPIS OKNA DVERE_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715077/download","filename":"Dokumentacia k SP_72_VYPIS OKNA DVERE_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715078/download","filename":"Dokumentacia k SP_73_VZT_Priloha č.01_navrh VZT zariadeni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715079/download","filename":"Dokumentacia k SP_74_VZT_Priloha č.02_Technicka specifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715080/download","filename":"Dokumentacia k SP_75_VZT_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715081/download","filename":"Dokumentacia k SP_76_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715082/download","filename":"Dokumentacia k SP_77_VZT_Vykres 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715083/download","filename":"Dokumentacia k SP_78_VZT_Vykres 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715084/download","filename":"Dokumentacia k SP_79_VZT_Vykres 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715085/download","filename":"Dokumentacia k SP_80_ZTI_Predna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715086/download","filename":"Dokumentacia k SP_81_ZTI_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715087/download","filename":"Dokumentacia k SP_82_ZTI_Vykres 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715088/download","filename":"Dokumentacia k SP_83_ZTI_Vykres 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715089/download","filename":"Dokumentacia k SP_84_ZTI_Vykres 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715090/download","filename":"Dokumentacia k SP_85_ZTI_Vykres 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715091/download","filename":"Dokumentacia k SP_86_ZTI_Vykres 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715092/download","filename":"Dokumentacia k SP_87_ZTI_Vykres 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715093/download","filename":"Dokumentacia k SP_88 SITUACIA_NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715094/download","filename":"Dokumentacia k SP_89 SITUACIA_VYTYCENIE DOPADOVYCH PLOCH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715095/download","filename":"Dokumentacia k SP_90 SITUACIA_ZAKRES V KN MAPE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715096/download","filename":"Dokumentacia k SP_91 MOBILIAR_KOLOTOC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715097/download","filename":"Dokumentacia k SP_92 MOBILIAR_LAVICKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715098/download","filename":"Dokumentacia k SP_93 MOBILIAR_PRUZINOVE HOJDACKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715099/download","filename":"Dokumentacia k SP_94 MOBILIAR_VELKE PRELIEZKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715100/download","filename":"Dokumentacia k SP_95 SPRIEVODNA SPRAVA_DETSKE IHRISKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715101/download","filename":"Dokumentacia k SP_96 - VV_Polozka 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715102/download","filename":"Dokumentacia k SP_97 - VV_Polozka_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715103/download","filename":"Dokumentacia k SP_98 - VV_Polozka_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715104/download","filename":"Dokumentacia k SP_99 - VV_Polozka_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715105/download","filename":"Dokumentacia k SP_100 - VV_Polozka_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715106/download","filename":"Dokumentacia k SP_101 - VV_Polozka_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715107/download","filename":"Dokumentacia k SP_102 - VV_Polozka_07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715108/download","filename":"Dokumentacia k SP_103 - VV_Polozka 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715109/download","filename":"Dokumentacia k SP_104 - VV_Polozka 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715111/download","filename":"Dokumentacia k SP_105 - VV_Polozka 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978913/content/715112/download","filename":"Dokumentacia k SP_106 - VV_Polozka 01_CAST_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 4 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994859/content/780458/download","filename":"VAVREČKA PONUKA_Z MONT - profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie - Zmluva o dielo - časť 1 17. Júl 2018 17. Júl 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×