Obstarávanie

Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Brezno
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 099 299,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 099 299,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava 47 úsekov miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno. Opravy budú pozostávať z odstránenia poškodeného krytu vozovky frézovaním, prípadne bez frézovania, s napojením jestvujúceho krytu, vyrovnania povrchu kamenivom obaleným asfaltom (OK) s jeho rozprestretím a zhutnením, vykonania spojovacieho asfaltového postreku a konečnou úpravou bude položenie asfaltového betónu nemodifikovaného strednozrnného AC 11o. Pracovná škára a všetky spoje budú uzatvorené po celej dĺžke zálievkou. Súčasťou predmetu zákazky je aj výšková úprava uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí. Verejný obstarávateľ požaduje očistenie komunikácií pred samotnou realizáciou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 2 099 299,00 Neuvedené EUR 27. Júl 2018 98644

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke vysvetlenie 1 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984997/content/742868/download","filename":"PLZP OMK 06 vysvetlenie 1.pdf"}]
Zápisnica zápisnica o vyhodnotení ponúk 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015863/content/805072/download","filename":"PLZP OMK 11 ponuky vyhodnotenie - zápisnica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 1 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015792/content/805041/download","filename":"EUROVIA ponuka č1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015792/content/805042/download","filename":"EUROVIA ponuka č2.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 28. Apríl 2018 28. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977407/content/708970/download","filename":"PLZP OMK 04 súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015858/content/805069/download","filename":"PLZP OMK 08 otváranie ponúk - zápisnica.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015868/content/805081/download","filename":"PLZP OMK 13 správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001620/content/704032/download","filename":"PLZP OMK 12 výsledok - informácia v profile.pdf"}]
Zmluva zmluva o dielo 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015866/content/805080/download","filename":"DA zmluva.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015860/content/805071/download","filename":"PLZP OMK 09 posúdenie podmienok účasti - zápisnica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 3 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015822/content/805050/download","filename":"Doprastav Asfalt ponuka č1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015822/content/805051/download","filename":"Doprastav Asfalt ponuka č2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015822/content/805052/download","filename":"Doprastav Asfalt ponuka č3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015822/content/805053/download","filename":"Doprastav Asfalt ponuka č4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015822/content/805054/download","filename":"Doprastav Asfalt ponuka č5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 2 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015803/content/805043/download","filename":"Brezno.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie 2 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985487/content/745151/download","filename":"PLZP OMK 06 vysvetlenie 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×