Obstarávanie

Príprava a dodávka stravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
694 837,00
Konečná suma(Bez DPH):
694 837,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín , m.r.o.: a.Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b.Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať počet stravných jednotiek vždy v závislosti od svojich aktuálnych potrieb. Celkové počty stravných jednotiek uvedené v súťažných podkladoch sú len orientačné a budú sa upravovať v objednávkach na základe skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a ich požiadaviek počas trvania Rámcovej dohody uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ je teda oprávnený objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je uvedené v predpokladaných množstvách v tejto zákazke, resp. objednať si len niektoré samostatné jedlo v rámci stravnej jednotky Bližší opis sa nachádza vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hospital Catering Solutions, s.r.o. 1 694 837,00 Neuvedené EUR 27. Júl 2018 98821

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013971/content/893735/download","filename":"zapisnica_-_VYHODNOTENIE_PONUK, anonym.profil.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006875/content/831723/download","filename":"Odôvodnenie_nezrusenia__pouziteho_postupu_zadavania_zakazky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 1. August 2018 1. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017338/content/831725/download","filename":"Správa o zákazke § 24.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 1. August 2018 1. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017332/content/831724/download","filename":"RÁMCOVÁ_DOHODA_O_DODÁVKE_STRAVY.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady, JED 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990672/content/773145/download","filename":"SP SSMTN strava def..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990672/content/773146/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013968/content/893732/download","filename":"zapisnica_-_otváranie, anonymizované,profil.pdf"}]
Súťažné podklady Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993337/content/775984/download","filename":"Odpoveď_na_žiadosť_o_vysvetlenie_súťažných_podkladov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013969/content/893733/download","filename":"záznam vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, anonym. profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006873/content/831721/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018_ od 1.8.2018 do 31.12.2018 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019099/content/903557/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018_ od 1.8.2018 do 31.12.2018.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×