Obstarávanie

Chodník na ulici Litovelská


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
144 938,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 938,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233161-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je stavebné dielo Chodník na ulici Litovelská podľa projektu stavby vypracovaným Ing. Michal Löfflerom, autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tradestone Slovakia s.r.o. 4 144 938,00 Neuvedené EUR 13. August 2018 99254

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Júl 2018 4. Júl 2018 []
Zápisnica zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004063/content/830299/download","filename":"hodnotenie komisiou - podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004063/content/830300/download","filename":"Zápisnica č.2 z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady- projektová dokumentácia 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694314/download","filename":"Detail ulozenia obrubnika ulozenie dlazby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694315/download","filename":"Ochranne zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694316/download","filename":"Protokol o určení vonkajších vplyvov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694317/download","filename":"Situacia VO pretlak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694318/download","filename":"Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694319/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694320/download","filename":"Technická správa VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694322/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694323/download","filename":"Ulozenie kablov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694324/download","filename":"Vzorove rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694325/download","filename":"Vzorove znacenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694326/download","filename":"Zaklady VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000081/content/694327/download","filename":"Znacenie docasne.pdf"}]
Zápisnica zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004064/content/830301/download","filename":"Zápisnica č.2 z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Mesto Kysucké Nové Mesto 4. Júl 2018 4. Júl 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999950/content/693592/download","filename":"SO 01 Chodníky Litovelska vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999950/content/693593/download","filename":"SO 02 VO Litovelská výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999950/content/693594/download","filename":"Súťažné podklady_Chodník na Ul Litovelská.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska informácia nepatrí k uvedenej zákazka 4. Júl 2018 4. Júl 2018 []
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní diela 3. November 2018 3. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004985/content/874862/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení podmienok účasti 4. Júl 2018 4. Júl 2018 []
Správa o zákazke správa o zákazke 22. Júl 2018 22. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011572/content/803151/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie súťažných podkladov č.1 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008207/content/830302/download","filename":"Odpovede finál.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×