Obstarávanie

Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 274 980,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 274 980,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác realizácia spádoviskového riadiaceho systému v Čiernej nad Tisou a súvisiace stavebné práce a iné činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUMAT spol. s r.o. 2 12 274 980,00 Neuvedené EUR 20. August 2018 99260

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 3 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967113/content/779609/download","filename":"Súťažné podklady_po vysvetlení č. 3 - 09.04.2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED-formular (vyplnená časť I.) 16. December 2017 16. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912845/content/759953/download","filename":"5. JED-formular (vyplnená časť I. - 2360-2017).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981589/content/729715/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Ostatne - Inf. povinnosť.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997955/content/680956/download","filename":"Informácia o výsledku UVO_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie (zmena) SP č. 2 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961524/content/761802/download","filename":"Doplnenie (mena) SP č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 2 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961529/content/761814/download","filename":"Súťažné podklady_po doplneni č. 2 - 28.03.2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 2 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954385/content/731785/download","filename":"Súťažné podklady_po vysvetlení č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. December 2017 16. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912841/content/759928/download","filename":"1. Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985198/content/743606/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Kritéria- Inf. povinnosť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 4 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974561/content/694896/download","filename":"Súťažné podklady_po doplnení (zmene) č. 4 - 24.04.2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady – kap. B.3 Obchodné podmienky v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 3 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967114/content/779611/download","filename":"SP_Kapitola B.3 Obch. podm. uskutoč. predmetu zákazky po vysvetl. č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - DSPRS a dalsie dokumenty 16. December 2017 16. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912844/content/759934/download","filename":"4. Súťažné podklady_DSPRS a dalsie dokumenty.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946685/content/684753/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967110/content/779602/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie (zmena) SP č. 1 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942409/content/759169/download","filename":"Doplnenie (zmena) SP č. 1 - profil UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - uchádzača č. 2 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024823/content/808626/download","filename":"KUMAT ostatné - na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024823/content/808627/download","filename":"KUMAT kritériá - zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024815/content/808616/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993150/content/775513/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Kritéria- Inf. povinnosť - 5.6.2018.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (časť ponúk "Ostatné") 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024816/content/808620/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časť ponúk "Ostatné" 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024813/content/808613/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024819/content/808623/download","filename":"Správa § 24 - 2360- NZ ČnT.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Kritériá" 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024817/content/808621/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 3 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969187/content/784654/download","filename":"Súťažné podklady_po doplnení (zmene) č. 3 - 12.04.2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie (zmena) SP č. 4 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974559/content/694894/download","filename":"Doplnenie (zmena) SP č. 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - uchádzača č. 1 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024821/content/808624/download","filename":"Ostatne - BETAMONT na zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024821/content/808625/download","filename":"Kriteria - BETAMONT na zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Kapitola B.3 Obchodné podmienky 16. December 2017 16. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912842/content/759930/download","filename":"2. Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 3661/2018/5400/025 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024807/content/808610/download","filename":"Priloha c. 2 k ZoD - Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024807/content/808611/download","filename":"Priloha č. 3 k ZoD - Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024807/content/808612/download","filename":"ZoD - final - CRZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954384/content/731779/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Investičné zadanie 16. December 2017 16. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912843/content/759932/download","filename":"3. Súťažné podklady_Investičné zadanie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 3 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969185/content/784651/download","filename":"Doplnenie (zmena) SP č. 3 - profil pdf.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene termínu otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ 21. Máj 2018 21. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985912/content/747340/download","filename":"Zmena termínu otvárania ponúk - profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia (zmeny) SP č. 1 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942410/content/759172/download","filename":"Súťažné podklady_po zmene č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 SP 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978085/content/710954/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 4 - 30.04.2018.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (časť ponúk "Kritériá") 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024818/content/808622/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 3661/2018/5400/025 27. August 2018 27. August 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 1 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946686/content/684755/download","filename":"Súťažné podklady_po vysvetlení č. 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×