Obstarávanie

Svidník - MŠ ul. Ľ. Štúra, Modernizácia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Svidník
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
694 770,00
Konečná suma(Bez DPH):
683 539,00
Zaplatené:
98.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet obstarávania je rozdelený na 3 časti: Časť 1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku - SO 01 pavilón I; Časť 2. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku - SO 04 ihrisko; Časť 3. Svidník - MŠ na Ul. Ľ. Štúra - zateplenie SO 02 - Pavilón II. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkazoch výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 2 549 058,00 Neuvedené EUR 30. August 2018 99401
Metrostav a.s. 2 13 030,00 Neuvedené EUR 30. August 2018 99402
Metrostav a.s. 2 121 451,00 Neuvedené EUR 30. August 2018 99403

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034016/content/862961/download","filename":"35_zápis z vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034016/content/862962/download","filename":"38_zapis z vyhodnotenia_JED.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Metrostav a.s. (všetky 3 časti) 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034177/content/863127/download","filename":"ponuka_Metrostav_všetky časti.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo (pre časť 2) 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035248/content/863638/download","filename":"Zmluva o dielo_2 časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo (pre časť 1) 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034268/content/863182/download","filename":"ITMS_MŠ_ĽŠ_ZoD_A_bez_podpisu_2018.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo (pre časť 3) 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034270/content/863185/download","filename":"ITMS_MŠ_ĽŠ_ZoD_B_bez_podpisu_2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035250/content/863641/download","filename":"SPRAVA o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826718/content/584702/download","filename":"52_ost_SK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka PLYNMONT Humenné, s.r.o. (všetky 3 časti) 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034224/content/863168/download","filename":"ponuka_Plynmont_všetky časti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034011/content/862941/download","filename":"18_otv Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034011/content/862942/download","filename":"28_otv Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034011/content/862943/download","filename":"28_navrhy_ĽŠ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034011/content/862944/download","filename":"28_navrhy_ĽŠ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.1 16. Máj 2017 16. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822122/content/557722/download","filename":"OPRAVENE_Svidnik MŠ ĽŠ okna_Vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822122/content/557723/download","filename":"OPRAVENE_Výkaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822122/content/557724/download","filename":"Vysvetl 1_Svidnik.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809852/content/627236/download","filename":"Link na SP_Svidnik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809852/content/627237/download","filename":"SP_OPKZP_Svidník.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918852/content/786090/download","filename":"vyhodn_PROFIL_MŠ Ľ. Štúra Svidník.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. November 2017 2. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897473/content/689270/download","filename":"52_krit_SK.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitosti 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034014/content/862953/download","filename":"21_a_zapis podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034014/content/862954/download","filename":"21_kontrolný hárok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034014/content/862955/download","filename":"25_a_zápis náležitosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034014/content/862956/download","filename":"25_kontrolný hárok.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×