Obstarávanie

NŽST Uľanka, rekonšt. výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľk. ovládanie zab. zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka; NŽST Uľanka – staničné zab. zar.; Cielené investície – HI. Dolný Harmanec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 866 046,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 866 046,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia výhybiek, sanácia železničného spodku, vybudovanie a úprava zabezpečovacieho zariadenia a súvisiace stavebné práce, vrátane inžinierskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AŽD Praha s.r.o. 2 5 866 046,00 Neuvedené EUR 22. August 2018 99425

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979808/content/719441/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 2_Profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia/zmeny SP č. 1 5. Marec 2018 5. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951178/content/713435/download","filename":"Súťažné podklady_zmena č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie/zmena SP č. 1 5. Marec 2018 5. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951174/content/713413/download","filename":"Zmena č. 1_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KUMAT spol. s r.o. 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026164/content/809054/download","filename":"KUMAT časť Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026155/content/809047/download","filename":"Správa o zákazke Uľanka.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Máj 2018 15. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983614/content/736981/download","filename":"Otváranie časť Ostatné_Profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Investičné zadanie 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934850/content/734124/download","filename":"Súťažné podklady_Investičné zadanie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení Zmluvy o dielo č. 3912/2018/5400/052 24. August 2018 24. August 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997333/content/788842/download","filename":"Otváranie časť Kritériá_Profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026163/content/809052/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné_Uľanka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026163/content/809053/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá_Uľanka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - kapitola B.3 Obchodné podmienky 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934848/content/734077/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 3912/2018/5400/052 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025080/content/836475/download","filename":"Zmluva o dielo_Uľanka_CRZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965858/content/777074/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1_Profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013325/content/836474/download","filename":"Informácia o výsledku UVO_final Uľanka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia / zmeny č. 3 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969298/content/784936/download","filename":"Súťažné podklady_zmena č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 2 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979810/content/719443/download","filename":"Súťažné podklady_po_vysvetleni_ 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - DSPRS a ďalšie dokumenty 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934855/content/734132/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena SP č. 3 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969295/content/784929/download","filename":"Zmena SP č. 3_Profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - kapitola B.3 Obchodné podmienky v znení zmien podľa Vysvetlenia č. 1 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965865/content/777082/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky_po vysvetlení č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981660/content/729900/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 3_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED formulár (vyplnená časť I.) 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934859/content/734137/download","filename":"JED-formular_Uľanka (vyplnená časť I.).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934840/content/734073/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk časť Ostatné a Kritériá 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026159/content/809048/download","filename":"Zápisnica_otváranie ostatné_Uľanka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026159/content/809049/download","filename":"Zápisnica_otváranie kritéria_Uľanka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača AŽD Praha s.r.o. 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026168/content/809055/download","filename":"AŽD Praha Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026168/content/809056/download","filename":"AŽD Praha časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026161/content/809051/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti_Uľanka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie/zmena SP č. 2 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958510/content/748763/download","filename":"Zmena SP č. 2_Profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady v znení zmien podľa Doplnenia/zmeny č. 2 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958511/content/748768/download","filename":"Súťažné podklady_zmena č. 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×