Obstarávanie

Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
186 619,00
Konečná suma(Bez DPH):
186 619,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233161-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukciu verejného osvetlenia, realizáciu vegetačných úprav a dodávku a inštaláciu mobiliáru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tradestone Slovakia s.r.o. 2 186 619,00 Neuvedené EUR 6. September 2018 99443

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 20. Júl 2018 20. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011258/content/829362/download","filename":"Vvysvetlenie č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011258/content/829363/download","filename":"Priloha č.1 VV_Sadove upravy_POL43.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033174/content/810786/download","filename":"Zap_obalky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708087/download","filename":"SP_VEREJ_PRIESTOR_ZAVODIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708088/download","filename":"Rozpočet elektroinštalácia VO park vykaz aktual.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708089/download","filename":"spevnené plochy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708090/download","filename":"vv SO 01Vegatač.úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708091/download","filename":"vv SO01 Mobiliar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708092/download","filename":"vv súhrn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708093/download","filename":"detail VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708094/download","filename":"Príloha prostredie upr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708095/download","filename":"rez VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708096/download","filename":"schema VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708097/download","filename":"situacka VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708098/download","filename":"Technicka sprava verejne osvetlenie zilina park.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708099/download","filename":"uloz NN VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708100/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708101/download","filename":"2- titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708102/download","filename":"2- zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708103/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708104/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708105/download","filename":"A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708106/download","filename":"priloha 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708107/download","filename":"priloha 2-1.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708108/download","filename":"priloha 2-1.B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708109/download","filename":"priloha 2-2.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708110/download","filename":"priloha 2-2.B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708111/download","filename":"priloha 2-3.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708112/download","filename":"priloha 2-3.B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708113/download","filename":"priloha 2-4.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708114/download","filename":"priloha 2-4.B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708115/download","filename":"sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708116/download","filename":"0.Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708117/download","filename":"01.Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708118/download","filename":"02.Vzorove rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708119/download","filename":"03.Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002577/content/708120/download","filename":"04.Znacenie docasne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033180/content/810789/download","filename":"TRADESTONE_PONUKA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2018 17. September 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 618 18. Január 2019 18. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019378/content/903967/download","filename":"Dodatok 1.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 618/2018 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033183/content/810791/download","filename":"20180906_TRADESTONE_SLOVAKIA_S.R.O._TRNAVA_-_ZMLUV_O_DIELO_EV.Č._618_REDIGOVÁNO.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002575/content/708008/download","filename":"oznamenie-8933_-_wyp.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033176/content/810787/download","filename":"Zap_VYH_PONUK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033192/content/810794/download","filename":"SPRAVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022703/content/829364/download","filename":"Informácia_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033178/content/810788/download","filename":"ERPOS_PONUKA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×