Obstarávanie

Uisťovacie služby v oblasti účtovníctva za rok 2014


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 975,00
Zaplatené:
14.24%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79200000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
súbor služieb
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Poskytovanie účtovného, daňového a ekonomického poradenstva

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s Opatrením Ministerstva financií SR z 08.08.2007 č.MF/16 786/2007-31; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na odpisovanie majetku; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na oceňovanie zásob; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na tvorbu a zúčtovanie rezerv; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na účtovanie stravovania pacientov, sprevádzajúcich osôb a zamestnancov; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na účtovanie dane z pridanej hodnoty; Technické vlastnosti: Overenie účtovnej závierky príspevkovej organizácie za rok 2014, Hodnota / charakteristika: s dôrazom na účtovanie činností podliehajúcich dani z príjmu právnických osôb; Technické vlastnosti: V rámci uisťovacích služieb pôjde o , Hodnota / charakteristika: preverenie historických fin. výkazov podľa medzin. audítorského štandardu ISRE 2400 /Limited review/

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Výška aktív , Jednotka: eur, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 145 041 633,05; Technické vlastnosti: Výška pasív , Jednotka: eur, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 145 041 633,05; Technické vlastnosti: Výška tržieb /=výnosy/ , Jednotka: eur, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 158 045 689,73; Technické vlastnosti: Výška prevádzkového zisku , Jednotka: eur, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: - 40 022 381,18; Technické vlastnosti: Výška čistého zisku , Jednotka: eur, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: - 40 194 522,39

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUDIT - EXPERT, s.r.o. 8 4 770,00 20% EUR 20. Január 2016 100057

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×