Obstarávanie

Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 764,16
Zaplatené:
65.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
počet podujatí
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností pre vzdelávaciu aktivitu

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Miesto dodania predmetu zákazky , Hodnota / charakteristika: Banskobystrický kraj – Nízke Tatry; Technické vlastnosti: 2. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky, Hodnota / charakteristika: od 17. do 20. februára 2016; Technické vlastnosti: 3. Veľkosť cieľovej skupiny - predpokladaný celkový počet účastníkov vzdelávacej aktivity , Hodnota / charakteristika: 24 vrátane 4 školiteľov aktivity; Technické vlastnosti: 4. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Aktivity budú realizované počas štyroch dní, pričom predpokladaný začiatok v prvý deň bude o 16:00 hod. a predpokladaný koniec posledného dňa je o 15:00 hod., čo predstavuje poskytnutie ubytovacích služieb na 3 noci. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Rozsah ubytovacích služieb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme pre predpokladaný počet 24 účastníkov na predpokladaný počet 3 noci, v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách s oddelenými posteľami, ktorých súčasťou je minimálne kúpeľňa s WC a sprchovacím kútom, resp. vaňou. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Školiteľom bude poskytnuté ubytovanie v samostatných izbách., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možnosť ubytovania je aj na chatkách, s dostupnosťou k spoločenskej a stravovacej miestnosti. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K dispozícii bude uterák, hygienický set., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Rozsah stravovacích služieb , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. deň vzdelávacej aktivity ( 16:00-22:00) začína príchodom účastníkov, stravovanie začína 1 x občerstvením a 1 x večerou vrátane pitného režimu pre predpokladaný počet 24 účastníkov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. - 3. deň vzdelávacej aktivity ( 7:00 - 20:00) požadujeme raňajky, obed, večeru vrátane pitného režimu a 2 x za deň občerstvenie pre predpokladaný počet 24 účastníkov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. deň vzdelávacej aktivity (7:00 - 15:00 ) požadujeme raňajky a obed ( prípadne balíček na cestu) vrátane pitného režimu a 1 x občerstvenie pre predpokladaný počet 24 účastníkov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky - minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla alebo možnosťou výberu jedál formou bufetu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed - 0,3 l polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita teplých vegetariánskych jedál) a na výber dezert/šalát. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov v rovnakej gramáži resp. s možnosťou doplnenia jedla., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera - výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min.150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Výber z čerstvých šalátov. Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim - - káva s mliekom a cukrom alebo čaj s medom/cukrom a citrónom – 2 krát denne / 1 osoba, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - minerálna voda – min. 1 l / 1 osoba / 1 deň alebo voda s citrónom – min. 1l /1 osoba/ 1 deň, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - občerstvenie - doobeda /poobede t.j. 2 krát denne. V prípade poldňovej aktivity 1 krát denne. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - formou slané/sladké/ovocie 1 ks/ 1 osoba (variabilné striedanie slané vo forme chlebíčkov/pagáčov, sladké vo forme koláča/štrúdle, ovocná misa s rôznymi druhmi ovocia 5 druhov), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie musí byť schopné rešpektovať a upraviť jedlo podľa špecifických stravovacích potrieb (napr. ako vegetariánstvo, vegánstvo, halal strava, intolerancia na mliečne výrobky, celiakia a pod.) V prípade bufetových stolov a ponuky z jedál musia byť jedlá označené/ pomenované v angličtine., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Konferenčné a seminárne miestnosti, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Školiace priestory musia byť k dispozícii nepretržite počas celej vzdelávacej aktivity vrátane času na prípravu priestorov a len pre potreby objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Obe seminárne miestnosti musia byť uzamykateľné a musia mať prirodzené alebo nútené vetranie, okná s prístupom denného svetla a vo všetkých musí byť možné upravovať sedenie a lepiť materiály na steny., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počas realizácie vzdelávacej aktivity sa požadujú: 1 veľká a 1 malá seminárna miestnosť., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Veľká seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením: 25 ks stoličiek, 5 stolov, 1 flipchartový stojan, dataprojektor a plátno na premietanie, mikrofón, ozvučenie (možnosť prehrávania audiovizuálneho materiálu a min. 2 prenosné reproduktory pripojiteľné k notebooku), , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť pripojenia na Wi-Fi, k dispozícii tlačiareň s farebným tonerom, zariadenia požadujeme v štandardnej kvalite, k dispozícii nádoby na separovaný odpad., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Malá seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením 15 ks stoličiek, 3 stoly, 1 flichartový stojan. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Vonkajšie priestory zariadenia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme minimálne nasledovné vonkajšie priestory: - V areály zariadenia (prípadne v pešej dostupnosti max. 5 minút) sa nachádza voľná plocha s rozmermi min 15 x 30 metrov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) Výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného vrátane pitného režimu je pre jedného účastníka v závislosti od rozsahu poskytnutých stravovacích služieb v rámci jedného dňa nasledovná:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera, vrátane pitného režimu – 4,20 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky, obed, večera, vrátane pitného režimu – 9,80 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky, obed, vrátane pitného režimu – 6,30 € vrátane DPH , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného v rozsahu 5 dní je 30,10 € vrátane DPH , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna cena občerstvenia pre 1 osobu / 1 deň – 3 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna cena ubytovania pre jedného účastníka na jednu noc vrátane všetkých súvisiacich poplatkov (napr. miestne poplatky) nesmie presiahnuť sumu 35 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia, v ktorom uchádzač poskytuje požadované služby, t.j. opis ubytovania vrátane jeho kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis seminárnej miestnosti s vybavením, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme uvedenie presnej identifikácie zariadenia, v ktorom bude uchádzač poskytovať požadované služby (názov zariadenia, adresa, zodpovedná osoba, kontakty na zodpovednú osobu – telefón, e-mail)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie musí disponovať parkoviskom pre minimálne 6 osobných vozidiel., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Personál na recepcii bude schopný komunikovať v angličtine, recepcia non-stop., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K dispozícii pre účastníkov bude pohľadnica a mapa miesta., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovacie zariadenie je v súlade s ekologickými normami (separácia odpadu)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počet účastníkov spresní verejný obstarávateľ v termíne do 13.2.2016., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Presný počet účastníkov nahlási verejný obstarávateľ v termíne do 13.2.2016., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neplatiť storno poplatky za storno účastníkov, resp. storno celej objednávky., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGA Education, s. r. o. 1 3 317,00 20% EUR 22. Január 2016 100127

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×